Snøskredvarsel for Tromsø lørdag 08.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Det finnes områder med vedvarende svake lag i fjellet. Vær også forsiktig i leområder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lørdagen er finværet over, og det kommer mye nedbør som snø i fjellet. Dette vil øke belastningen på snødekket. Der det eksisterer overflaterim/kantkorn som blir dekket av nye fokksnøflak, kan det bli svært lett å løse ut skred. Det er også fortsatt mulig å løse ut skred på kantkornet som ligger under forrige ukes fokksnø, selv om dette virker å ha roet seg noe. Eventuelle skred på dette laget kan forplante seg langt og bli store. Der det kommer mye snø og det blir vind kan de ferske fokksnøflakene i seg selv være mulig å påvirke, selv uten vedvarende svake lag under.
Det er fortsatt vinterlige forhold i fjellet over ca 400-500moh etter forrige ukes nedbør. Under denne høyden og i sørvendte fjellsider er snøoverflaten solpåvirket og har gjennomgått flere smelte-fryse-sykluser de siste dagene. De siste dagene er det observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen.
Skredaktivitet og observasjoner tyder på at det i naboregion Lyngen finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i overgangen mellom siste ukes fokksnø og eldre snø, observasjoner tidligere i uken viser at dette svake laget også finnes enkelte steder i Tromsø. Det finnes også vedvarende svake lag dypt i snødekket over ca. 700 moh, men disse ligger under solid gjennfryst snøpakke og er svært vanskelige å påvirke.
Det er gått endel små og mellomstore solutløste skred i finværet de siste dagene.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-11 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordøst., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør nord i regionen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

08.05.2021 kl. 18:21

139 moh

ROJHelgesen (Ukjent)

Vær

Sludd

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vann i snøen

ObsID: 271698

Tromsø / Tromsø

Snø

08.05.2021 kl. 18:00

587 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Vær

Sludd -1 °C 7 m/s fra SV ↗ 100% skyer Bygevær, men nokså lette byger. Både våt og tørr nedbør opp mot 600 moh. Tåke og skyer fra 500 moh.

Skredaktivitet

8. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Vindpakket myk Fuktig Mye tørrsnø fra sist uke er i ferd med å bli fuktig. Litt snø og sludd i dag helt opp til 600 moh. Noe vindtransport til lesider. Under 100 moh er snø mest fuktet. Fra 100-400 i ferd med å bli fuktig/våt snø. Nydelig skiføre ned til 100 moh der det er sugeføre.

Faretegn

Rask temperaturstigning Økende tyngde på snø og våt nedbør. Noe vindtransport til lesider.

ObsID: 271699

Tromsø / Tromsø

Snø

07.05.2021 kl. 12:13

724 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr Ligger en del godt utviklet overflatekant i skyggesidene. Vil trolig bli et problem om/når det snør ned med kommende vær.

ObsID: 271586

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 22:06

641 moh

ErnstMP (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ErnstMP Kommentar:  Sprakk opp rundt skiene

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Steder med tynn fokksnø på og over ryggen. Nede i nordøst vent side hvor sola ikke har tatt er det tørr løs snø, ellers solpåvirka overflate som var frossen på.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På ryggen og ned mot Ersfjorden var det noen steder tynne fokksnøflak som sprekker opp rundt skiene.

ObsID: 271491

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 12:38

834 moh

Ingrid@NVE (*****)

Snødekke

Snøoverflata varierer etter himmelretning, tid på døgnet og brattheit. I skygge/nordsider er det tørr snø som har blitt små kantkorn, i sola er det våt smelteomdanna snø, stadvis er det skare.

ObsID: 271567

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 11:31

774 moh

HEA (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HEA Kommentar:  Haggelkorn. Glinser litt, men ingen tydelig krystall
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HEA

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Får provosert frem to brudd i snødekket ved spadeknekk, men ingen ved ssu. Ca 30cm ned et sjikt med sprøhaggel. 60cm ned er det gamlr skarelaget med tildels fuktige og frosne krystaller. Ser ut som det løsner på noe hvit snø her, ingen tydelig krystall.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 271416

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 10:40

642 moh

tmeling@nortind.no (**)

Tester

ECTP18@50cmQ2 Middels Litt usikker på avstand fra topp. Bruddkvalitet Q2 men grenset til Q1. Brudd i overgang mellom gammel omvandlet snø og nyere fokksnø. Antatt nyutviklet kantkornlag som gikk til brudd

LBT@50cmQ2 Brudd etter en håndfull slag.

ObsID: 271457

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org