Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 29.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind gir betydelig skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Den kraftige vinden fra SØ fortsetter onsdag. Mye av snøen vil være flyttet på allerede, men noen steder kan det fortsatt være noe pålagring i leheng. I tillegg fører lav temperatur til at stabiliseringen av fokksnøflakene går sakte, og det vil være mulig for en skiløper å påvirke disse. Kantkornlag lenger ned i snødekket virker ikke aktivt for øyeblikket, men med lave temperaturer denne uken bør man være obs på at det kan ha utviklet seg videre enkelte steder.
Det er relativt mye snø i regionen etter jevnt påfyll av snø forrige uke. Fra tregrensen og oppover er snøen vindpåvirket i varierende grad med harde fokksnøflak de fleste steder og myke fokksnøflak der vinden har tatt mindre. I skogen ligger det hovedsakelig løsere snø, men også her finner man noen steder vindpåvirkede flak grunnet sterk vind fra SØ siste døgn.
Nede i det gamle snødekket finnes det delvis utviklet kantkornlag mange steder i regionen, men disse lagene har vært vanskelige å påvirke og viser lite tegn til bruddforplantning.
I helgen ble det rapportert om to middels store, personutløste skred på Kvaløya. Begge skredene gikk i fokksnøen.
Mandag og tirsdag er det observert kraftig snøfokk i regionen. Tirsdag er f.eks. veien over Kattfjordeidet på Kvaløya stengt pga. snøfokk.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-15 °C til -8 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-13 °C til -6 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Tromsø / TROMSØ

Snø

29.01.2020 kl. 11:14

42 moh

LarsBukkehave (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  LarsBukkehave

Tester

LBT@40cmQ2 Fokk snø på siktovergang til skare. Også lagindeling på 10cm indblæst nysnø fra igår på tidligere snø Q3.

ObsID: 210315

Tromsø / TROMSØ

Snø

28.01.2020 kl. 16:30

379 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Hvitblikk

Tester

ECTP@35cmQ1 Gikk til brudd under utsaging. Brudd innad i fokksnø. Svakt lag 7 cm med finkornetsnø ca 0,5 i størrelse. Svakt lag F mens fokksnølag over og under 1F. Stor tilleggsbelastning for å påvirke laget pågrunn av fokksnøens hardhet. Antydninger til kantkorndannelse og begerkrystaller langs bakken, men ikke noe utpreget.

ObsID: 210249

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

28.01.2020 kl. 15:45

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 15:45 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 210240

Tromsø / TROMSØ

Snø

28.01.2020 kl. 13:43

625 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot steinskardtind
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  snødekke generelt over 300moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  fant flere lomme med store sprøhagel, disse var fryst fast til fokksnøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  mot skåla (bowelen) fra skålhammeren, tydelig tegn på vind
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps

Vær

Ikke nedbør -5 °C 8 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Mye vind

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snødekket er generelt mye vindpåvirket. Det blåser kraftig i høyden, og lades nå kraftig i leheng.( det er mulig å løse ut store str 3 skred ) Gjelder nesten alle sektorer, da mye varierende vind i fjellet. Vær obs der fokksnøen er myk, og sprekker opp. Spesielt over kuler. Unngå skred terreng, Det er generelt dårlig skiføre over 350-400moh. I skogene er det ennå ok føre. Fokksnøen vil stabilisere ser men det vil mulig ta litt tid da det nå er relativt kaldt. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 300 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 300 moh

Snødekke

Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr i skogen varierende myk fokksnø 1F-4F. oppå flaten mer påvirket fokksnø (gradvis hardere). fra ca 300moh har vinden herjet med snødekket ( den herja i dag å under hele turen ) Tydelig preg av vind. Flere/generelt plasser hard fokksnø 1F og pencil. Avblåste rabber med skare, og flere plasser med masse store sprøhagel (se bilde) etter lavtrykkene. Her er det mange plasser hvor det er blåst inn mye fokksnøflak, disse er varierende i størrelse og tykkelse. Disse løsner relativt lett. spesielt over kuler/konvekser. sprekker opp i flak og sklir ut , eller bare sprekker opp rundt skiene. Antas at dette er pga sjiktoverganger i fokksnøen. Men der snødekket ikke har blitt så vindpåvirket antar jeg flak løsner på nedføyka nysnø

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 210227

Tromsø / TROMSØ

Snø

28.01.2020 kl. 09:00

513 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kald vind frå sø fører til vindtransport av snø. Trass sterk vind er det berre lett snøfokk sidan snøoverflata allereie består av fokksnø over skoggrensa. Under skoggrensa er det framleis 10-15 cm med laus ubunden snø.

ObsID: 210187

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

28.01.2020 kl. 07:23

157 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Kattfjordeie (300moh) kl 07:24 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 210168

Tromsø / BALSFJORD

Snø

27.01.2020 kl. 10:42

408 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Lett snøfokk også i og under tregrensa. Kraftig snøfokk fra fjellene i Indre Troms.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Harde fokksnøflak over tregrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Vinden har delvis påvirket snødekket også i skogen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTPV@6cmQ1 Dårlig Det øverste fokksnølaget løsner ved frigjøring og sprekker opp videre bortover.

LBT@6cmQ1 Det øverste fokksnølaget løsner ved frigjøring av blokka.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 10 m/s fra SØ ↖ 15% skyer Vinden kommer i kast og fra mange forskjellige retninger, selv om hovedretning er fra SØ.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kraftig vind bygger stadig fokksnøflak mange steder. Snødekket blir påvirket også i skogen, og her er flakene mykere og lettere å påvirke. Utelukker ikke at noen skred kan løsne naturlig når vinden har fått stått på en stund. Relativt stor temperaturgradient høyt i snødekket, men observerte ingen lag med kantkorndannelse der jeg var i dag. Lav temperatur gjør at fokjsnøen stabiliseres sakte. Pågående vind gjør at fokksnøansamlingene stadig blir større og dermed kan evt skred også bli større etter hvert. Varslet faregrad er riktig Bra varsel. Stemmer bra at mange himmelretninger er utsatt.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har foreløpig ikke registrert noen skred i løpet av turen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Man skal ikke høyt for å finne myke fokksnøflak. Fokksnøflakene blir gradvis hardere jo høyere man kommer. Str 2 skred kan trolig løses ut i mange heng. Når vinden har stått påmen stund kan heller ikke str 3 skred utelukkes noen steder.

Snødekke

Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Myke fokksnøflak flere steder i skogen, men også løssnø det vinden ikke har tatt noe særlig. Ovet tregrensa eg det stort sett harde fokksnøflak og fortsatt mye snø som transporteres.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er mye snø som transporteres inn i mange himmelretninger. Også i skogen får vinden tak flere steder og danner myke fokksnøflak.

Snøprofil

6 cm P RG D, 5 cm F DF D, 20 cm 1F RG D, 3 cm P MF D, 5 cm K MFcr D, 8 cm 1F RG D, 2 cm P MFcr D, 6 cm 1F RG D, 25 cm P MF D -13,6 °C @ 2 cm, -10,5 °C @ 10 cm, -8 °C @ 15 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -5 °C @ 25 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 55 cm, -0,5 °C @ 85 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Tatt i sørvendt helning. Selv om vinden kommer hovedsakelig fra SØ var det likevel lagt opp fokksnøflak her.

ObsID: 210020

Tromsø / TROMSØ

Snø

27.01.2020 kl. 09:10

15 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Kraftig snøfokk fra Blåruttinden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk fra mange fjelltopper observeres på vei utover Malangen.

ObsID: 209981

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

27.01.2020 kl. 07:36

157 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -14 °C Kattfjordeie (300moh) kl 07:36 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 209971

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

27.01.2020 kl. 06:05

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -8 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:05

ObsID: 209966

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org