Snøskredvarsel for Tromsø mandag 06.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mandag vil det kunne komme noe snø på yttersia av Ringvassøy og Kvaløya, som kan danne ferske fokksnøflak, men prognosene er usikre. Stedvis ligger eldre fokksnøflak på kantkornlag, som med lave temperaturer vil holde seg ustabile lenge. I skoggrensen er fokksnøflakene mykere, så der kan det være lettere å løse ut skred. Høyere til fjells er fokksnøen generelt hardere, så der vil man lettest løse ut skred der fokksnøen er tynn. Fjernutløsning av skred kan ikke utelukkes helt. Husk at selv små skred kan skade deg, særlig nå som det er mye oppstikkende steiner. Ujevn snøfordeling fører til mange lokale forskjeller i snødekkestabiliteten.
Over skoggrensen er snøen flyttet på av vind, og store områder er avblåst til skare. Noen steder har det dannet seg harde fokksnøflak. I skoggrensen er fokksnøflakene mykere. I skogen ligger 10-20 cm løs snø. På rygger er det generelt lite snø og mye oppstikkende stein.
Fokksnøflakene ligger stedvis på nedføyket kantkorn eller rim. Det ble i helgen observert at fokksnøen bryter lett og glatt på stabilitetstest. Det er store lokale variasjoner i hardhet og lagdeling i snødekket. Der snødekket er tynt er det observert mer kantkorndanning både over hard gammel skaresnø og ned mot bakken.
Lørdag morgen ble det observert to naturlig utløste skred i Lavangsdalen i naboregionen Lyngen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-22 °C til -9 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 mm i døgnet, opp mot 7 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest.
-22 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Potensielt mest nedbør på yttersia av Ringvassøy. Lite ellers i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

05.12.2021 kl. 12:15

481 moh

juhavierinen (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  juhavierinen
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  juhavierinen
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  juhavierinen
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  juhavierinen

Notater

Just barely enough snow with a styrofoam-like consistency, and a bitterly cold wind. Reminds me of Svalbard. All in all, a pleasant and enjoyable trip.

ObsID: 279371

Tromsø / Tromsø

Snø

04.12.2021 kl. 10:47

366 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Begge testene løsner i kantkornlaget med bakken.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Snødekket i skogen.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 8 m/s fra S ↑ Fint og kaldt desembervær.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøskredfaren er knyttet til det som har skjedd nede i snødekket og ved bakken. Noen steder vil det finnes kantkorn som har føyket ned, og andre plasser er det kantkorn ved bakken som mest fremtredende svake lag. Dette viste dårlig forplantningsevne og ga lite respons fra seg. Laget med begynnende kantkorn midt i snødekket kan også være mer utviklet andre plasser og gi faretegn som drønn, sprekker osv. Vedvarende kaldt vær vil gi fortsatt oppbygging i snødekket. Bør følges med på da det ligger flak over. Og hvis værgudene snur og gir oss litt snø vil vi kunne få et problem med nedsnødd kantkorn lavere der det ligger løsere snø nå. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

40 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 250 moh Vindpakket hard Tørr Fremdeles lite snø. Nede i "skogen" på Tverrfjellet der snødekket ikke har vært like forstyrret av vinden er det kantkorn med bakken med et lag der hvor det pågår oppbyggende omvandling. Enda nokså små krystaller i dette laget. Over skogen er snødekket preget av kraftig vind, først fra S, så NØ. Mye framstikkende stein og bare flekker med jevn fokksnøflak. Jo lengre opp i høyden man kommer jo mer sammenhengende er det.

Tester

LBT@40cmQ3 Løsner ved isolering i bakkant. Grovt brudd, dårlig forplantningsevne.

ECTP13@40cmQ3 Tenker hele blokka løsner på grunn av styrken i flaken i toppen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Notater

Resten komme når jeg kommer meg på PC.

Snøprofil

20 cm P RG D, 10 cm 1F RGxf 1 mm, 5 cm P RG D, 10 cm F FC 1 mm/2 mm D -14,7 °C @ 2 cm, -13,5 °C @ 5 cm, -11,9 °C @ 10 cm, -9,3 °C @ 20 cm, -6,1 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 45 cm

ObsID: 279212

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org