Snøskredvarsel for Tromsø lørdag 04.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket kan være ustabilt der vinden har dannet flak. Stedvis ligger fokksnøflak på vedvarende svake lag, noe som fører til at de vil være ustabile lenge. I skoggrensen er fokksnøflakene myke, så der kan det være lett å løse ut skred. Høyere til fjells er fokksnøen generelt hardere, så der vil det være lettest å løse ut skred der fokksnøen er tynn. Fjernutløsning av skred kan ikke utelukkes. Husk at selv små skred kan skade deg, særlig nå som det er mye oppstikkende steiner. Ujevn snøfordeling fører til mange lokale forskjeller i snødekkestabiliteten.
Over skoggrensen er snøen flyttet på av nordøstlig vind og store områder er avblåst til skare. Noen steder har det samlet seg harde fokksnøflak. I skoggrensen er fokksnøflakene mykere. I skogen ligger 10-20 cm løs snø. På rygger er det generelt lite snø.
Fokksnøflakene ligger stedvis på nedføyket nysnø, kantkorn eller rim. Det er fredag observert at fokksnøen bryter lett og glatt på stabilitetstest. Det er store lokale variasjoner i hardhet og lagdeling i snødekket. Der snødekket er tynt er det observert mer kantkorndanning.
Torsdag morgen ble det fjernutløst et lite skred i fersk fokksnø på Buren.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-18 °C til -8 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til fredag.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-18 °C til -9 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

03.12.2021 kl. 12:00

744 moh

Sindre (Ukjent)

Tester

LBT@50cmQ3 Solid blokk, løsna på stor belastning like over skarelag. God binding og relativt homogen overgang til skare. Tykt skarelag - ca 10 cm. Øvre del av snøpakka er i stor grad svært vindpåvirket. Store variasjoner i snødybde i fjellet.

Vær

-10 °C fra SØ ↖

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 279140

Tromsø / Balsfjord

Snø

03.12.2021 kl. 11:13

666 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Harde fokksnøflak noen steder over tregrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Mye skare nå i denne fjellsiden. Skaren veksler mellom å være bærende og knekke sammen under skiene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Øverst i skogen har vinden også tatt og det er dannet mykere fokksnøflak.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Glatt brudd i nedføyka kantkorn.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  1,5-2 mm store krystaller.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP13@16cmQ1 Middels Brudd med forplantning etter 13 slag på ECT. Det øverste fokksnølaget løsner også lett ved bare lett påvirkning av spade.

Vær

Ikke nedbør -13 °C 3 m/s fra SØ ↖ 2% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet er nedføyka kantkorn/rim/nysnø under den ferskeste fokksnøen. Men utbredelsen antas å være begrenset, siden det generelt er lite snø i fjellet. Men om skred løsner kan det likevel få store konsekvenser pga. mye oppstikkende stein og kvist. Det er også utglidningsfare i bratte heng med hardt skarelag. Kaldt vær fører til videre utvikling av kantkorn nede i snødekket og evt. rim på overflaten. Lite snø å flytte på ved vindøkning men noe er det tydeligvis basert på observasjon på vei innover. Stabilisering går sakte. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Over tregrensa er det store områder som er avblåst ned til skarelag. Noen steder har det samlet seg harde fokksnøflak etter vinden fra NØ tidligere i uken. Den nyeste fokksnøen ligger stedvis over et lag med nedføyka kantkorn/rim/nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh I utgangspunktet fllak dannet etter vind fra NØ, men økende vind fra SØ gjør at nordlige heng også kan bli utsatt. Ser ut til å være en blanding av kantkorn/rim/nysnø i et lag høyt i snødekket under den ferskeste fokksnøen. Flakene har imidlertid begrenset utbredelse og jeg regner med at det bare er noen få steder i høyden man kan få skred opptil str. 2.

Snøprofil

15 cm P RG D, 1 cm F-4F PP/FC D, 30 cm 4F-1F RG D, 7 cm P MFcr D, 2 cm 1F RGxf 1 mm D, 5 cm 1F RG D, 2 cm P MFcr D, 7 cm 1F RG D, 3 cm K IF D -13,5 °C @ 0 cm, -13 °C @ 3 cm, -11,3 °C @ 10 cm, -10 °C @ 12 cm, -8,8 °C @ 15 cm, -7 °C @ 25 cm, -5,5 °C @ 35 cm, -4,5 °C @ 45 cm, -3,7 °C @ 55 cm, -2,7 °C @ 65 cm, -2,5 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen Sørvendt helning i område med innblåst fokksnø. Går lett til brudd i løst lag med nedføyka kantkorn/rim/nysnø.

ObsID: 279107

Tromsø / Balsfjord

Snø

03.12.2021 kl. 09:11

22 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Snøfokk observeres på vei innover Malangen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøfokk ned fra denne nordvestvendte, bratte fjellsiden med vind fra sørøst

ObsID: 279074

Tromsø / Tromsø

Snø

02.12.2021 kl. 08:03

562 moh

tmeling@nortind.no (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tmeling@nortind.no

Skredhendelse

2. des 08:07 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 20 m bred bruddkant Leområder Mye forplantning. Skredet løsnet 15 m fra utløser, som sto på ellers trygt sted.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 278881

Tromsø / Tromsø

Snø

02.12.2021 kl. 06:54

223 moh

tmeling@nortind.no (**)

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Generelt lite snø. Lommer med halvhard fokksnø med tydelig forplantningsevne. Trolig fra vinden i går/natt

ObsID: 278879

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org