Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 14.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.11.2019 kl. 12:41

12 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv866 Kågentunnelen nord - Skognes, Mye vind i området , anser det som stor rasfare og vei bør vurderes stengt!

ObsID: 198121

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.11.2019 kl. 12:41

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Hamneidet (0moh) kl 12:42

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 198122

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.