Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 06.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes områder med svake lag av kantkorn under den vindtransporterte snøen. Vær forsiktig i leområder, særlig i eller nært terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket kan være ustabilt der vinden har dannet flak på vedvarende svake lag. Med lave temperaturer forbli kantkornproblematikken værende, og det kan fortsatt være lett å løse ut skred enkelte heng. Ujevn snøfordeling fører til mange lokale forskjeller i snødekkestabiliteten.
Snøoverflaten i skogen består stort sett av ca 10-40 cm løs snø med rim. Over skoggrensen er snøen flyttet på av sørlig og østlig vind de fleste steder. Den ligger derfor ujevnt fordelt i terrenget, og er pakket i fokksnøflak av ulik hardhet. I lavlandet ligger løssnøen rett på bakken, men over 200-300 moh er det stort sett hard skaresnø under. På rygger er det generelt lite snø.
Det er i ferd med å utvikle seg lag av kantorn i snødekket mellom gammel skaresnø og overliggende fokksnøflak, særlig i områder med lite snø. Enkelte steder kan også overflaterim være begravet under fokksnøflakene.
Det er observert begynnende overflaterim i regionen. Lørdag er det observert kraftig snøfokk i høyden og drønn i ferske fokksnøflak over 900moh ved Sorbmegaisa.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-26 °C til -12 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-27 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

05.12.2021 kl. 12:56

938 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  I høyden vindpakket hardt
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  4-800 moh Vindpakket mykt ( 4F) med tynn lag (1F-P) hard fokksnø over rygg. Løssnø med overflaterim i ligger i isolerte terrengformasjoner
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Under tregrense løssnø med mye rim i ca 30-40 cm snødybde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er knyttet til vedvarende svakt lag av kantkorn som er dannet over og under skarelag. Kan lett løses ut i bratt skredterreng med skredstørrelse vil være mellom str 1-2 og mest gjeldende i N, NV, V vendte brattheng. Ennå litt lite snø så skredfaren er størst i de områder som har fått mest snø. Værutsiktene tilsier ingen endring i skredfaren de kommende dagene

Skredaktivitet

5. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr 30-40 cm løssnø med mye rim i under tregrense. Mellom 4-800 meter er snødekket med preget av vind med 4F har fokksnø og tynne flak av 1F-P hard fokksnø over rygg og konsvekser. Litt løssnø med mye overflaterim i ligger i isolerte terrengformasjoner. Over 800 meter er snødekket hardpakket fokksnø. Avblåst over rygger, og noe sten stikkende frem. Mye vind i går fra SØ men lite vindtransport viser at det ikke er noe særlig løssnø tilgengelig for vindtransport med vind fra Sog SØ.

Vær

Ikke nedbør -20 °C fra SØ ↖

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

4 cm P RG, 7 cm F+ RGxf, 15 cm 4F RG, 8 cm 4F FCxr, 3 cm F FC 1 mm D, 40 cm K MFpc -20 °C @ 0 cm, -20,2 °C @ 5 cm, -15,2 °C @ 10 cm, -13,2 °C @ 15 cm, -10,4 °C @ 20 cm, -9 °C @ 25 cm, -7 °C @ 30 cm, -6,3 °C @ 35 cm Vestvendt brattheng ved kjent skredbane

ObsID: 279333

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

04.12.2021 kl. 12:21

794 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Store ste på Storslett.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 7 m/s fra S ↑

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det blåser kraftig fra sør slik at det er stedvis kraftig snøfokk i høyden.

ObsID: 279213

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

04.12.2021 kl. 11:38

832 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk

Snøprofil

Kommet

ObsID: 279334

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

04.12.2021 kl. 10:20

408 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Bilde profil vestvendt konveks heng ved tregrense. Nedføyket lag av overflaterim under den ferske fokksnøflaket
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Bilde av snøprofil i obs vestvendt brattheng 850 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  bilde Kantkorn til profil ved 850 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Overflaterim profilbilde ved tregrense

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Snødekket over tregrensa: Avblåst over rygger. Vindpakket snø av ulike hardhet. Hardt og delvis bærende over rygg (1F), noe mykere fokksnøflak(4F) i leområder og litt løssnø med miks av overflaterim og delvis nedbrutte snøpartikler i isolerte områder. Over 900 moh en del drønn i ferske fokksnøflak som mulig er pålagret over overflaterim. Skal sjekke dette nøyere ut i morgen. Har kommet om lag 7-8 cm snø siden forrige søndag, men også vært mye vind fra SØ. Observerer noe snøfokk fra de høyeste toppene

Skredfarevurdering

2 Moderat Har dannet seg et vedvarende svakt lag av kantkorn over det gamle skarelaget som er skredproblemet. SØ vind de siste dagene har pålagret fokksnøflak i leområder som det lett kan løses ut skred i. Rundt tregrense er det også observert nedføyket overflaterim men overliggende flak er tynn og små. Ingen endring i skredfaren de kommende dagene, og vil vil fortsatt være moderat slik værutsiktene er nå. Dannelse av kantkorn i snødekket vil fortsette.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 13 m/s fra SØ ↖ Kaldt og vindfullt i høyden.

Snøprofil

27 cm 4F+ RG, 12 cm 4F RGxf, 4 cm F+ FC 1 mm, 50 cm P-K MFpc -16,4 °C @ 0 cm, -13,3 °C @ 10 cm, -9,5 °C @ 20 cm, -6,4 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm Vestvendt heng 850 moh

ObsID: 279196

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org