Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 29.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind gir økt skredfare. Unngå leområde der det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert onsdag kl. 09:05: Den kraftige vinden fra SØ fortsetter onsdag. Selv om mye snø er flyttet allerede så har denne vindretningen store henteområder og pålagringen vil fortsette flere steder. Naturlig utløste skred kan forekomme. Lav temperatur gjør også at stabiliseringen av fokksnøflakene går sakte. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn dypere i snødekket, men det skal nå mye til for å påvirke dette laget. Men det kan likevel ikke helt utelukkes dersom det finnes områder der det gamle snødekket er tynt og man nå får stor pålagring av fokksnø.
Gammel smelteomvandlet snøpakke fra tidligere i vinter virker stabil og har god binding til overliggende ny snø fra forrige uke. Mye vind fra SØ i regionen de siste dagene har flyttet og omfordelt snøen. Over tregrensen er det nå fokksnøflak av varierende hardhet de fleste steder, mens det fortsatt kan finnes løssnø på skjermede områder i skogen.
Det er observert lag med kantkorn over/under skarelag flere steder i regionen, men siste observasjoner tyder på at kantkornlaget er vanskelig å påvirke for øyeblikket.
Tirsdag ble det observert kraftig snøfokk i fjellet. Søndag ble det observert drønn i snøen over tregrensa litt nord for Storslett.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-22 °C til -15 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-22 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

28.01.2020 kl. 14:08

666 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StigR@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det ligger fortsatt noe sne for transport. Kraftig snøfokk i hele området.

ObsID: 210229

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

27.01.2020 kl. 13:17

438 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@obskorps

Snødekke

Kraftig snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -10 °C 12 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye tørr løssnø sim transporteres av sterk vind fra SØ

ObsID: 210032

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org