Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 14.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder det har samla seg fersk fokksnø. Det finnast vedvarande svake lag i snødekket, men desse er vanskelege å påverke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfara aukar utover dagen. Dette skjer fordi fokksnøflak vil dannast i leområder når nysnø kjem i kombinasjon med sterk vind. Skred kan vere lette å løyse ut eller gå naturleg i den ferske fokksnøen, særleg der den ligg over nedføyka rim. Utbreiinga av nedføyka rimlag er uviss. Skred kan også påverke vedvarande svake lag som ligg djupare i snødekket, og om dette skjer kan skred bli svært store. Generelt har desse vore vanskelege å påverke den siste tida.
Tysdag var det ei varierande snøoverflate. Under ca. 300 moh og i bratte solvendte sider var det fuktig snø som fraus på om natta. Over tregrensa var det vindpåverka snø med varierande hardheit, medan det under tregrensa og skjerma terrengformasjonar var ubunden snø. Nedbør som kjem i kombinasjon med vind onsdag vil legge seg over dette.
Det er fleire vedvarande svake lag i snødekket. Tirsdag var det observert nedføyka rim høgt i snødekket på Stalluvarri. Det er også kantkornlag i høgda, både eit danna i januar, men kanskje har det også danna seg eit rundt skare frå påska. Dei fleste stadar er kantkornlaga dekka av hard snø/is og dermed vanskeleg å påverke.
Tidleg i førre veke gjekk det nokre store til svært store skred i regionen.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-20 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Opp i NW sterk kuling midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

14.04.2021 kl. 15:04

7 moh

mikal@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mikal@nortind Kommentar:  Bruddkant under steiner til venstre og nedover langs ryggen til høyre i bildet
ObsID: 267478

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

14.04.2021 kl. 07:52

6 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 267394

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.04.2021 kl. 19:05

391 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 2 °C Oladalen (100moh) kl 19:06

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267354

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

13.04.2021 kl. 14:21

1241 moh

mikal@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mikal@nortind Kommentar:  Q1 brudd i tre lag ved "spaderprøve" på 7, 20 og 40cm rim under øverste lag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mikal@nortind

Snødekke

Rim under 7cm fokksnø

ObsID: 267320

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.04.2021 kl. 07:55

6 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 267234

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

12.04.2021 kl. 14:51

391 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 3 °C Oladalen (100moh) kl 14:51 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 2 døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 267172

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

12.04.2021 kl. 09:42

6 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 267089

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org