Snøskredvarsel for Nord-Troms tirsdag 13.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå leområder det har samla seg fersk fokksnø. Det finnast vedvarande svake lag i snødekket, men desse er vanskelege å påverke. Laussnøskred er venta i sola.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT 13.04.21 kl 09: Fokksnøflak som er danna dei siste dagane vil starte å stabilisere seg. Det vil likevel vere enkelt å løyse ut skred enkelte stadar, og på kvelden kan nye flak dannast grunna vindauke. I solvendte heng er det venta naturleg utløyste laussnøskred. Skred på fokksnøflak kan også påverke vedvarande svake lag djupare i snødekket og gi større skred (step-down-effekt). Generelt er vedvarande svake lag vanskelege å påverke no.
Frå laurdags ettermiddag har det kome ein del nysnø tidvis i kombinasjon med vind. Under tregrensa er det fuktig snø, medan det over tregrensa er tørr vindpåverka snø. Stadvis er det avblåst til bakken.
I høgda er det framleis vedvarende svake lag av kantkorn. Dei fleste stadar er laget dekka av hard snø/is og dermed vanskeleg å påverke. I høgda er det også observert et skarelag etter mildvær før påske som kantkorn potensielt kan ha utvikla seg rundt.
Tidleg i førre veke gjekk det nokre store til svært store skred i regionen.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-20 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

13.04.2021 kl. 14:21

1241 moh

mikal@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mikal@nortind Kommentar:  Q1 brudd i tre lag ved "spaderprøve" på 7, 20 og 40cm rim under øverste lag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mikal@nortind

Snødekke

Rim under 7cm fokksnø

ObsID: 267320

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.04.2021 kl. 07:55

6 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 267234

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

12.04.2021 kl. 14:51

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 3 °C Oladalen (100moh) kl 14:51 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 2 døgn.

ObsID: 267172

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

12.04.2021 kl. 09:42

6 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 267089

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

11.04.2021 kl. 14:17

6 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 2 °C Arnøya (0moh) kl 08:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 266933

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

11.04.2021 kl. 11:42

47 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

Moderat snøfokk Snø og vind fra NV . Null sikt

ObsID: 266894

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

11.04.2021 kl. 11:10

379 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Snø 0 °C 100% skyer Lett snøbyger

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørr snødekke fra observasjonspunkt. Våt og gradvis fuktigsnødekke i skog. 15-20 cm nysnø siste døgn. Ubundet og lite tegn på vindtransport. OVer tregrense ligger nysnøen mer ujevnt fordelt i terrenget og kommer med vind fra V/NV. pågående vindtransport og pålagring av fersk fokksnø i leområder. Null sikt over tregrensa

Skredfarevurdering

3 Betydelig Pågående snøvær og pålagring av fersk vindtransportert snø i le for V/Nv vind gir ustabile fokksnøflak som lett kan løses ut skred i. Gunstige temperaturer gjør at dette vil stabilisere seg raskt, men skredfaren vurderes til betydelig i dag mens bygeværet pågår. Selv om skredproblemet et mest utbredt i Østvendt brattheng, finnes skredprobelemt i flere skponeringer.Den kraftige vinden fra SV/S lørdag har også flyttet mye snø og gitt pålagring av fokksnø. Dette har stabilisert seg noe men fortsatt mulig å løse ut skred i Fokksnøen vil stabilisere seg raskt, og med meldt vær vurderes skredfaren til moderat

Snøprofil

14 cm F PP, 20 cm 4F RG D, 3 cm F DF, 15 cm 1F RG, 4 cm 4F DF, 22 cm P RG, 9 cm P+ MFpc, 10 cm P RG, 50 cm K MFpc, 9 cm 4F DHxr 4 mm W, 10 cm K MFpc

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen sikt over tregrensa så observasjon er basert på dårlig grunnlag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Over tregrense. Vind fra NV/V og pågående vindtransport

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

ObsID: 266893

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org