Snøskredvarsel for Nord-Troms tirsdag 30.11.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

28.11.2021 kl. 13:13

938 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Vært noe vindtransport denne uka etter siste snøfall og gitt pålagring av fokksnøflak i bratte heng i høyde over 700 moh. Har fått stabilisert seg noe, men pga lave temperaturer har stabiliseringen gått tregere. Vurdering er gjort etter tre dager med tur i Kåfjordfjellene, usikker på snødekke ved kysten og i indre strøk av regionen Må komme mer snø kombinert med vind om skredfaren skal øke. Relativt lite løssnø tilgjengelig for vindtransport som skulle tilsi en økning i skredfaren ved mer vind i høyden. Relativt tynt snødekke med lave temperaturer gir grobunn for kantkorndannelse

Vær

Ikke nedbør -18 °C 9 m/s fra SØ ↖

Snøprofil

10 cm 4F RG, 4 cm F DF, 9 cm 4F RG, 1 cm K MFcr, 11 cm P RG, 50 cm P-K MFpc -18,2 °C @ 0 cm, -17,3 °C @ 5 cm, -16,5 °C @ 10 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Rim på hardt underlag Tørr Fokksnø av ulik hardhet pålagret etter vind fra SØ. Lett bundet snø i boller, søkk og renner. Mellom 5-700 moh, stedvis gammel skarelag med litt løsnsø over. Har blitt litt overflaterim på mykt underlag, men også enkelte leområder i høyden på hardt underlag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 700 moh

ObsID: 278443

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org