Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 28.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

27.11.2020 kl. 11:38

392 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

0 cm nysnø Vindpakket hard Fuktig Mindre snø på øyene i regionen. Tynt snødekke under 400 moh uten såle og mye stein stikkene frem. I høyden hard fokksnø i leformasjoner alle himmelretninger. Stedvis glatt og hard skare fra første snøfallet i høst. Tørt snødekke over 400 m. Ikke noe løssnø tilgjengelig for vindtransport. Fokksnøflak virker å være stabilt.

Skredfarevurdering

1 Liten Fokksnøflak som er pålagret i bratte leheng har fått tid til å stabilisere seg, men kan løse ut mindre skred ved stor tilleggsbelastning. Fokksnøflak er lett å identifisere. Skredfaren Kågen og øyene i Nord-Troms regionen vurderes lavere på grunn av mindre snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tester

Snøprofil

15 cm 4F RG D, 25 cm 1F RG D, 30 cm K MF/MFpc 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 242982

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

26.11.2020 kl. 12:43

646 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 6-7 cm løssnø opp til høyeste topp kommet siden søndag. Under tregrense: ikke lagdelt snø. Over tregrense og til høyeste topp: Under 6-7 cm løsnø ligger fokksnøflak av ulik hardhet (1F -Blyanthard) i leformasjoner i N,NV,V, SV vendte heng. Stedvis gammelt snødekke fra sesongens første snøfall bestående av hard skare. En del stein stikker opp men relativt greit med snø for skitur. Avblåst over rygg etter kraftig vind forrige lørdag. God stabilitet i snødekket

Skredfarevurdering

Kraftig vind fra SØR/SØRØST lørdag i forrige uke ga pålagring av fokksnøflak i leområder. Mest eksponert er NORD/NORDVEST brattheng, men også i Vest/SV heng kan det være pålagret. Dette har fått tid til å stabilisere seg, men i bratt skredterreng kan det løses ut skred ved stor tillegsbelastning. Skredproblemet er lett å identifisere da det er avblåst over rygger og stedvis gammel skare. Vindøkning med vind fra SØR vil gi ny pålagring av ustabile fokksnøflak i leområder som kan være lett å løse ut dkre i. Men relativt små mengder løssnø tilgjengelig for vindtransport vil det skredstørrelsen være små.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 500 moh

Tester

ECTN12@18cmQ2 God

ECTN12@18cm

Snøprofil

6 cm F PP 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F/4F- DF/PPgp 0 mm/0 mm, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 43 cm K MF 0 mm/0 mm D -6,5 °C @ 0 cm, -6,8 °C @ 6 cm, -4,3 °C @ 18 cm, -0,8 °C @ 45 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 242931

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

26.11.2020 kl. 12:05

392 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

40 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 5 cm løssnø på stedvis gammel skare og Fokksnøflak. Grense lagdelt snø ved tregrense.

Snøprofil

5 cm F PP D, 15 cm 4F RG D, 1 cm F DF, 12 cm K MFcr

ObsID: 242914

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org