Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 27.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mulig å løse ut skred på vedvarende svake lag i snødekket. Siden snøoverflaten i hovedsak er hard så skal det litt til for å påvirke de svake lagene, men om en gjør det kan skred bli store. Det er lettest å løse ut skred der snødekket er tynt og/eller myk overflate, men det er også mulig andre steder. Skred kan også fjernutløses. Gunstig temperatur gjør at det skal mer til for å løse ut skred i fokksnøen. Unngå ferdsel i skredterreng.
Sterk vind fra forskjellige retninger har gitt et generelt hardt snødekke av fokksnø. De mest vindutsatte terrengformasjonene er avblåst med mye oppstikkende stein. I skjermede terrengformasjoner kan det være mykere snø.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen.
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om formiddagen.
-5 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til fredag.
Skyet.
Litt synkende temperatir utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

27.02.2021 kl. 21:32

112 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø, og det som ligger i skredløp har god binding. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det ventes temperaturstigning og regn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Ikke nedbør -1 °C Kjøllefjord (0moh) kl 21:33 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 258261

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.02.2021 kl. 15:31

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Regn å mye vind. Uforandret skredfare neste døgn: Det e lite snø i fjellan..

Vær

Ikke nedbør 0 °C Hele kontrakten (0moh) kl 15:32 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Hele kontrakten (100 moh) kl 19:44 Sludd, 0,0 °C. 1 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

ObsID: 258250

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

26.02.2021 kl. 21:24

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildvær. Uforandret skredfare neste døgn: Melder frost til i morgen .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Snø 0 °C E69 (0moh) kl 21:24 0 cm nysnø akkumulert siste time.

ObsID: 258109

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

26.02.2021 kl. 14:19

216 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Fuktig Lite snø. Mest snø i sørvendte hellinger, og mesteparten av snøen i denne sektoren stammer fra bygeværet for 3 uker siden. Avblåst på topper. Svært hard snøoverflate i hele snødekket, også under tregrensen. Både vindpakket og skare i overflaten.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn ved bakken, under og over skare er fortsatt dominerende skredproblem. Lite nedbør siste tid, mye vind fra sør i tillegg til mildvær siste døgn har gjort overliggende lag svært hardt og gjør det vanskelig å påvirke kantkornlaget. Fordi mesteparten av nysnøen siste tid har blitt vindtransportert kan det forventes middels til store skred der formasjonene er store nok. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ett tydelig drønn under skoggrensa

Vær

Snø 1 °C 12 m/s fra N ↓ 90% skyer Væromslag siste døgn. Lette regnbyger i lavlandet. Snø/sludd over 200 meter. Temperaturer like over 0 grafer.

Tester

ECTP12@68cmQ3 Middels Gikk i kantkorn ved bakken.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snøprofil

8 cm K RG 0 mm D-M, 18 cm 1F RG 0 mm D, 34 cm P RG 0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr, 4 cm 4F FC/DH 2 mm/3 mm D -0,5 °C @ 0 cm, -1,9 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -2,5 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 258072

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

25.02.2021 kl. 22:59

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør, . Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær type.

Vær

Ikke nedbør -2 °C Fv889 (100moh) kl 22:59 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 257906

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org