Snøskredvarsel for Finnmarkskysten søndag 26.01.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

24.01.2020 kl. 21:10

152 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

24. jan 21:17 - 23. jan 21:17 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst NØ. Under 0 moh Gjelder Ev69 Hønsa - Reinelv,

ObsID: 209607

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

24.01.2020 kl. 21:10

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet mye snø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder snø å kuling til i morgen..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

ObsID: 209608

Finnmarkskysten / Bakfjorden

Snø

24.01.2020 kl. 17:50

16 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

24. jan 17:50 Snø på FV. 889 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 889 mellom 24.01.2020 kl. 10:51 og 25.01.2020 kl. 13:51.

ObsID: 209788

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org