Snøskredvarsel for Lyngen fredag 27.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

27.11.2020 kl. 13:12

moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Fra Breivikeidet mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Fra Breivikeidet mot lyngenhalvøya

Vær

Ikke nedbør 3 °C 4 m/s fra V → 90% skyer 6 grader i Tromsø og litt yr. 1,5 på det kaldeste på kjøreturen over Breivikeidet

Snødekke

Snøgrense på 0 moh

ObsID: 242980

Lyngen / Tromsø

Snø

26.11.2020 kl. 11:06

373 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Innblåst heng med noe gammel fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HåvardT@met Kommentar:  Forholdsvis mye snø i S-vendt terreng over skoggrensa
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met Kommentar:  et lite skred observert i et lite heng, ca 500 moh. sannsynligvis noen dager gammelt.

Snøprofil

1 cm F SH 1 mm/0 mm, 2 cm F PP 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 15 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MF 0 mm/0 mm M -9,5 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm, 0 °C @ 65 cm Innblåst heng med noe gammel fokksnø

Skredfarevurdering

1 Liten I skogen, under ca 300moh, består snødekket av ca 30cm løs snø uten såle under, så stor sjanse for å treffe steiner ol der. Høyere opp er det noe smelteomvandlet snø i bunn som gjør at skiføret er bedre, men her har vinden flyttet rundt på snøen slik at det ligger mye i leområder og forsenkinger og lite på rygger og rabber. Løsnø/fokksnø virker å generelt være godt bundet til eldre smelteomvandlet snø (jeg har ikke vært over 500moh). Eneste skredproblem er at det i enkelte heng kan være mulig å løse ut små flak fokksnø, men denne er noen dager gammel og har stabilisert seg de fleste steder. I dag er det klarvær og kaldt snøoverflate, samtidig som det er fuktig snø i bunn av snødekket, så noe kantkorndannelse kan forekomme, men det ventes mildere vær de neste dagene, så denne prosessen vil stoppe opp. Det er også utbredt med rim på overflaten; i lavlandet vil dette regne bort, men i høyden kan det komme litt nysnø oppå rimet de neste dagene.

Skredaktivitet

23. nov. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ujevnt snødekke over tregrensa. Lite snø på rygger og rabber og en god del snø i forsenkninger.

ObsID: 242909

Lyngen / Tromsø

Snø

26.11.2020 kl. 10:30

320 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HåvardT@met
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

1 cm F SH 1 mm, 10 cm F DF, 20 cm 4F RG, 10 cm P MFcr D, 1 cm P MF M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 242905

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org