Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 26.10.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

24.10.2021 kl. 14:00

1207 moh

Vetle (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vetle
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Vetle

Tester

ECTN3@10cmQ2 Dårlig

Snødekke

Lett snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Virket som at det var ganske lokalt på enkelte steder i fjellsiden.

Skredfarevurdering

1 Liten Lokalt med flakdannelse i fjellsiden, men ikke stort nok til å utløse skred av noe størrelse enda. Mer snø og vind kan føre til at det danner seg større flak som vil kunne utgjøre en større trussel.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små S, SV over 1300 moh

ObsID: 276322

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

24.10.2021 kl. 13:19

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite eller ingen snø. FV868 Furuflaten - Pollfjellet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør i vente .

Vær

Ikke nedbør -4 °C Pollfjelltunnelen (0moh) kl 13:20

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv868 Furuflaten - Pollfjellet,

ObsID: 276316

Lyngen / Lyngen

Snø

24.10.2021 kl. 12:43

548 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C fra V → Vært kortvarig snyfløttarvind i høyden i gårkveld/natt. Er en god del nysnø tilgjengelig for transport.

ObsID: 276315

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org