Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 28.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind gir økt skredfare. Unngå leområde der det samler seg fersk fokksnø. Vær obs på at det kan finnes vedvarende svake lag i snødekket.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Tirsdag fortsetter den kraftige vinden fra SØ, og pålagring av snø i leheng vil fortsette. Skred kan dermed bli store, str. 3. I bratte heng med stor pålagring kan enkelte naturlig utløste skred forekomme. Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn dypere i snødekket. De fleste observasjoner tyder på at det foreløpig er vanskelig å løse ut dette laget, men med kaldere vær de siste dagene kan det utvikles videre.
Det er mye snø i regionen etter jevnt påfyll av snø forrige uke. I skogen er det hovedsakelig løsere snø med enkelte myke fokksnøflak, mens fra tregrensen og oppover er snøen vindpåvirket i varierende grad med myke fokksnøflak enkelte steder og harde fokksnøflak der vinden har tatt godt.
Rundt mildværsskaren fra mandag denne uken er det noen steder observert kantkornlag. Trolig er laget mest utviklet rundt et skarelag i et belte mellom 400 - 900 moh og der snødekket er tynt. Det varierer hvor enkelt det er å påvirke dette, men observasjoner tyder på at laget vanskelig å påvirke.
Lørdag ble fire-fem personutløste små og middels skred, str. 1 og 2, rapportert vest i regionen. Både i skogen og over skoggrensa.
Mandag morgen er det observert kraftig snøfokk i regionen. Drønn i snøen er blitt observert på Lyngenhalvøya.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-22 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-20 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

28.01.2020 kl. 10:31

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -8 °C Sjursnes (0moh) kl 10:31 Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 210189

Lyngen / TROMSØ

Snø

27.01.2020 kl. 12:21

18 moh

Finn@obskorps (***)

Faretegn

Ingen faretegn observert Kjørere nettop fra Breivikeidet og observerte ikke snøfokk eller skred fra veien

ObsID: 210022

Lyngen / TROMSØ

Snø

27.01.2020 kl. 10:00

532 moh

Kajak (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kajak Kommentar:  Siste rest av "powder cloud" sees på bildet.

Skredhendelse

27. jan 10:00 Tørt flakskred Naturlig utløst I renne eller forsenkning Naturlig utløst skred observert fra renne på Sjursnedtinden mens vi kjørte bil.

ObsID: 210173

Lyngen / LYNGEN

Snø

27.01.2020 kl. 09:28

304 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Mye vind transport
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Mye vind fra SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Snøoverflaten der vinden har ikke ennå tatt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Snø overflaten ved skoggrensen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Snødekke over skoggrensen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 900 moh og 300 moh Stor temperatur gradient kan gi kantkorn dannelse under skarelag fra mildvær fra forrige mandag. Her var det ikke ennå et tydelig svak lag men i går observerte jeg KK underskare på ca en meter på Flatfjellet også fredag på 900 meter på steingjerder var kantkorn observert.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, V, NV Dårligbinding i det nye fokksnøen. Noen lokale vindretninger i terrenget kan gi fokksnø dannelse i le heng i andre himmelretninger

Snøprofil

10 cm 1F RG M, 25 cm 4F/1F RG/DF D, 5 cm K MFcr, 5 cm 4F RG/RGxf 0 mm/1 mm D Starten på oppbyggende omvandling under skarelag, 40 cm K MF D -13 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -3,4 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 80 cm

Skredfarevurdering

3 Betydelig Dårligbinding i fokksnøen og mye vindtransport gir betydelig snøskredfare i bratte heng hvor det ligger ferskvindtransportert snø. Spesielt i V, NV og N heng... men kan være i andre områder. Det har ennå ikke vært observert skredaktivitet på kantkorn men dette svake lage finns i flere områder men krever stor tilleggsbelastning for å påvirke. Med kald temperaturer og mye vindtransport kan det ta lenger tid før fokksnøen stabilsererseg. Stor temperatur gradient kan gi gode forhold for kantkorn dannelse, spesielt der snødekke er tynt. Varslet faregrad er riktig Syns varslet treffer bra utenom jeg har bare overlevert kantkorn under skare, ikke over

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har ikke observert skred i dag. Har også kjørt fra Nord-Lenangen til Svensby med bra sikt. I går observerte vi et naturligutløste løsnøskred som utløste et smått flakskred av fokksnø i Bjørndalen. Kristoffer la det in i regobs

Vær

Ikke nedbør -8 °C 4 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Blåser mye langskysten og på fjellet. Noen plasser underskoggensen og på dette stedet hvor det ligger i le blåser det mindre.

Snødekke

85 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Fuktig Opp til 200 meter/skoggrensen er det ca 10-20cm ubunden snø i snøoverflaten der vinden ikke har tatt. Eller vindpakket mykt fra 200-400. Vindpakket hardt over dette. Enkelte steder er det avblåste til skarelag. I går var det ca 10-30 cm ny snø tilgjengelig for vindtrasnport generelt på fjellet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i høyden og ved havet.

ObsID: 210017

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

27.01.2020 kl. 09:00

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 209979

Lyngen / TROMSØ

Snø

26.01.2020 kl. 15:42

438 moh

Lynum (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lynum
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lynum

Vær

Ikke nedbør 8 °C 5 m/s fra NØ ↙ 90% skyer 8 kalde og moderat vind over skogen. Vindpåvirket over skoggrensa.

Snødekke

Vindpakket hard Stort sett vindpakket hard fokksnø men og områder med mykere fokksnø. Litt vindtransport men lite løs snø tilgjengelig over skoggrensa.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Enkelte åpne områder i skogen er vindpåvirket, ellers mye løssnø. Over skoggrensa er det fokksnø av varierende hardhet. Noen steder er den så hard at du går oppå og noen steder trår du gjennom og sprekker opp rundt skiene. Men observerte ingen skytende sprekker.

ObsID: 209901

Lyngen / LYNGEN

Snø

26.01.2020 kl. 14:07

607 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S mellom 700 moh og 300 moh

Snøprofil

15 cm F PP 0 mm/0 mm D, 85 cm 1F RG 0 mm/0 mm D Totalt 280 cm

Skredfarevurdering

2 Moderat Tykk pakke med vindpakket snø med litt lett nysnø fra siste døgn oppå. Ingen faretagn eller svakheter v graving. Enkle stavtest närt stein gir ikke beskjed om kk dannelse dvs finner ikke sukkersnö. Noen områder har et svakere lag av nysnö. Tenker at detta kan väre problem hvis det er i kombinasjon med store spenninger, ellers ikke. Eller ved tregrense det snöen kan være mykere. I øvrig mye mer snø enn vanlig i området nå. Over to meter mange plasser. Siste lette nysnø vil bli fjernet omplassert av vind i morn. Små eller midels flakskred mulig i nordvendte heng kring 500 m. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

280 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

LBT Ikke brudd

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 209888

Lyngen / TROMSØ

Snø

26.01.2020 kl. 14:06

1108 moh

gjranhansen (Ukjent)

Vær

-18 °C 4 m/s fra NØ ↙

Skredhendelse

25. jan 20:06 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NV-vendt 100 m bred bruddkant Leområder Anslått bredde. Bratt heng, naturlig utløst, observert bruddkant fra avstand. Mulig em dag eller to gammelt.

Snødekke

Nysnøgrense på 0 moh

ObsID: 209918

Lyngen / BALSFJORD

Snø

26.01.2020 kl. 13:39

1023 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Myke flak i stort sett hele fjellet, også på toppen. Lite tegn til oppsprekking.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Myke flak i stort sett hele fjellet, også på toppen. Lite tegn til oppsprekking.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 400 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Stemmer bra.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 209881

Lyngen / Lyngen

Snø

26.01.2020 kl. 11:08

550 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Til høyre i bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Mot N-NV rundfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Mot SV, Flatfjellet.

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Begynnende kant under tynt skarelag fra torsdag i skogen. Kant mellom skarelag på 600moh, dette hadde god binding til lagene rundt og var isolert av tykt overliggende skarelag.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst V, NV Ene løssnøskredet løsnet ut et stort flak.

Tester

ECTN13@15cmQ3 Dårlig bruddforplantning.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løssnøskred har løsnet i vestvendt side og utløst et lite flak. Gått ila. siste 12 timene. Se bilde.

ObsID: 209896

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

26.01.2020 kl. 08:53

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -11 °C Sjursnes (0moh) kl 08:53 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 209816

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org