Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 16.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng med fersk fokksnø. Fokksnøflaka ligg over eit vedvarande svakt lag som gjer at skred er lettare å løyse ut enn om slike lag var fråverande.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Meir nedbør og vind gjer at det vil danne seg fokksnøflak i leheng over mildværsgrensa. Fokksnøflaka legg seg over vedvarande svake lag, noko som gjer at skred kan vere lettare å løyse ut og få større utbreiing enn om slike lag var fråverande. Fjernutløysing av skred er mogleg. Ved å unngå fokksnøflak unngår du skredproblem. Skredfara er størst i delane av regionen der det har kome mest snø dei siste dagane.
Dei siste dagane har det kome litt nysnø og vore vind. Dette har lagt seg opp på skare, is, hard vindpåverka snø eller på bakken.
Under skara er det kantkornlag og det var også observert overflaterim før snøvêret.
På Stormheimfjellet blei det onsdag observert drønn i snøen, som truleg kom fra kollaps i kantkornlag.
Generelt er det lite snø i regionen og nesten ikkje snø under 300 moh.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 03:31

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Pernilsfjellet i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 16.01., kl. 03:31. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

ObsID: 249377

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 03:31

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Pernilsfjellet i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 16.01., kl. 03:31. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

ObsID: 249378

Lyngen / Tromsø

Snø

15.01.2021 kl. 10:32

472 moh

Michael@nortind (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Michael@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Michael@nortind

Notater

Mye vind på ryggen

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred NØ, Ø, SØ, S, SV

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh Vindpakket myk Fuktig Avblstpå rygger, små fokksnøflak i Ø sektor

ObsID: 249262

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

15.01.2021 kl. 05:34

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 249208

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

14.01.2021 kl. 18:17

20 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 249181

Lyngen / Lyngen

Snø

14.01.2021 kl. 13:59

453 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Dårlig sikt over 500moh.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Mindre vind enn på lenge.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 400 moh

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Skare Tørr Stein og is, tynt snødekke av skare.

Tester

CTE5@6cmQ2 God Hadde ikke gått uten isolering av blokk.

Skredfarevurdering

1 Liten Lite endring, men vi har nå kantkorndannelse under øverste skarelag. Skarelager er derimot solid med dårlig propageringsevne. Størst fare er å falle, eller skli. Det er også observert overflaterim der dominerende søtlig vind ikke har tatt. Litt mildere vær med nedbør. Varslet faregrad er for høy Økning av fg kom en dag for tidlig.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm I MFcr/IF D, 1 cm 4F FC D, 25 cm 4F/1F RGxf D Porøst, blir til sukkersnø ved graving., 18 cm K MFcr D -6 °C @ 0 cm, -6,6 °C @ 2 cm, -6,1 °C @ 12 cm, -5,3 °C @ 22 cm, -3,6 °C @ 32 cm, -2,9 °C @ 49 cm N 500moh.

ObsID: 249135

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org