Snøskredvarsel for Lyngen mandag 06.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt lite snø og stabilt snødekke mange steder i regionen, men i noen områder finner man fokksnøflak over kantkorn, og her kan det være lett å løse ut små skred. I enkelte heng i høyden med mer snø kan det også være mulig å løse ut middels store skred. Kantkornlaget har enkelte steder vist god evne til propagering, så fjernutløsning av skred kan ikke helt utelukkes. Ut fra observasjoner virker skredfaren å være høyest i sørvestlige deler av regionen. Husk at selv små skred kan skade deg, særlig nå som det er mye oppstikkende steiner.
I skogen er det 15-30 cm løs snø. Over skoggrensen er snøen flyttet på av vinden de fleste steder. Den ligger derfor ujevnt fordelt i terrenget, og er pakket i fokksnøflak av ulik hardhet. I lavlandet ligger løssnøen rett på bakken, men over 200-400 moh er det varierende mengde skaresnø under. På rygger er det generelt lite snø og mye oppstikkende stein.
Kantkornlag over mellom gammel skaresnø og overliggende fokksnøflak har gitt faretegn i sørvestlige deler av regionen i helgen.
Lørdag morgen ble det observert et naturlig utløst skred i vestvendt renne fra Henrikstinden i Lavangsdalen. Lørdag ble det også observert et lite naturlig utløst skred på Blåtind/Sovende soldat ved Balsfjorden.
I helgen ble det observert flere drønn og skytende sprekker i nordvendte og sørvendte heng i Lavangsdalen i høyder fra mellom 500-800 moh.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-27 °C til -13 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-26 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

04.12.2021 kl. 13:30

552 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Sørvest mot Steindalstind.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  NØ over Lyngen fjorden mot Kåfjord.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

@10cm God STB. Fokksnø på skare.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø over 300 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold, ingen faretegn. KK ligger under tykk skare, så er ikke et problem. Vind har flyttet på snøen, og har fått tid til å stabilisere seg. Skred er vanskelig å løse ut. Vær obs på større leheng. Ikke meldt mer nedbør. Kulde og klar himmel vil frysetørke snøpakken. Varslet faregrad er for høy Geografisk er fg2 mindre utbredt enn fg1.

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Lite snø, såle av skare med varierende avblåst+vindpakk. Vinden har flyttet på det meste av forrige snøfall. KK i bunn der snødekket er tynt.

Vær

Ikke nedbør -17 °C 3 m/s fra V → Stille, kaldt og klart. Litt trekk fra V.

Faretegn

Ingen faretegn observert God sikt.

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm P RG D, 15 cm K MFcr D, 3 cm F FC -17 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm

ObsID: 279234

Lyngen / Lyngen

Snø

04.12.2021 kl. 12:38

391 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS Kommentar:  Kant gror på bakken, ikke så overraskende under værforholda nå akkurat.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS

Tester

Q3 God LBT, gikk til brudd på ca middels belastning 10 cm ned fra overflaten under det som er et tynt, men litt hardere (P-1F) lag med vindtransportert snø. Nedenfor er det stort sett løsere. Fikk ikke ut noe på bakken hvor det ser ut som at det er litt kanting på gang. Her var det ikke gammel novembersnø nederst, antar at det kunne ha gått lettere hvis det var det.

Skredfarevurdering

Hvis det ikke var for observasjoner av drønn og fjernutløsning ville jeg tenkt at det var rimelig stabilt inntil neste større snøfall ut fra dagens tur. Det er sikkert ikke så gunstig snøpakke og meldt vær framover hvis det kommer mye snø på et tidspunkt.

Snødekke

Opp til 400 moh er det 20-30 cm helt løs snø uten såle. Denne har rim på overflaten, og jeg antar at deler av den er i ferd med å gå over til kantkorn ut fra hvordan det føltes så stå på ski (sjekka ikke). Fra 400 er det ganske vindpåvirka i denne fjellsiden, men ikke så mye isskare fra november som man skulle forvente.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen drønn osv. Litt små rim, men ikke så mye her.

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt i mange himmelretninger.

ObsID: 279250

Lyngen / Balsfjord

Snø

04.12.2021 kl. 10:41

528 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Snøfokk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Lite skred i sørvendt heng, men helt ferskt
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Man setter litt spor, men ikke dypt

Snødekke

Det meste av snø på fjellet er vindpåvirka i varierende grad - fra nesten løst til godt pakka.

Vær

fra S ↑ Klarvær. Bris - frisk bris fra S/SØ. -8 på parkeringsplassen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye fokk fra toppene, men begrenset hvor mye løs snø som er tilgjengelig for transport

ObsID: 279239

Lyngen / Balsfjord

Snø

04.12.2021 kl. 10:15

499 moh

Oysteine (Ukjent)

Skredproblem

Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Snødekke

Vindpakket hard Stedvis også overflatekantkorn

Vær

Ikke nedbør -10 °C

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Markerte drønn. Et lag med kantkorn ca 20cm ned som kollapser. Øvre snødekke er så hardt at det blir tydelig sprekk i overflata.

ObsID: 279293

Lyngen / Tromsø

Snø

04.12.2021 kl. 09:09

13 moh

Eirik@forsvaret (***)

Skredhendelse

4. des 09:10 Skredet startet på 397 moh og sluttet på 204 moh Så et skred som gikk nedover tregrensen. En veldig stor snøsky.

ObsID: 279186

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org