Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 26.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der det samler seg fokksnø, f.eks. bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Lettast å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokknsøen vil stabiliseres gradvis, prosessen går sakte grunnet lave temperaturer og det vil fremdeles kunne gå skred på disse. Påfyll av snø i kombinasjon med vind gjør at det fortsatt dannes ustabil fokksnø. I løpet av ettermiddagen vil det passere et lavtrykk, prognosene er fortsatt noe usikre for regionen og det kan gi store variasjoner i både vindstyrke og mengde nedbør. Skredfaren vil være størst der det kommer mest nedbør.
Mandag kom det store mengder nysnø i regionen, kombinert med kraftigere vind fra NV. Gammelt snødekke består i stor grad av ulike skarelag og smelteomvandlet snø som er stabilt under 350 moh.
Kantkornlag er observert under skarelag fra januar, men dette ligger beskyttet under hard fokksnø og virker ikke være lett å påvirke for øyeblikket.
Det var også et naturlig utløst skred på Laslettindryggen.
6 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-14 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Passerende lavtrykk gir kraftigere vind en periode midt på dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

26.02.2020 kl. 16:58

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Sørlig kuling, snøbyger . FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ventes minkende vind og nedbør .

Skredaktivitet

26. feb 17:02 - 25. feb 17:02 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Skillefjord sør

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 217617

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

26.02.2020 kl. 16:34

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig, noe transport av snø over heng. Gjelder Saragammen og Klinkastupet . Uforandret skredfare neste døgn: Melder stort sett samme værtype neste døgn .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 217612

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

26.02.2020 kl. 12:57

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

26. feb 13:00 - 25. feb 13:00 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Under 100 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Mindre Bakkevig grunnet stort snøfall

ObsID: 217551

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

26.02.2020 kl. 12:57

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vært lokalt stort snøfall i kontraktsområdet. . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes dreining til sørlig liten kuling, noe som fører til transport av snø i nordvendte heng. .

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 217552

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

26.02.2020 kl. 12:51

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 4 °C Langfjord (200moh) kl 12:51 Værobservasjon fra Langfjord (200 moh) kl 12:52 Ingen, 4,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 217549

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

26.02.2020 kl. 12:45

113 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP27@36cmQ2 God

Snøprofil

10 cm F PP D, 20 cm P RG 0 mm D, 5 cm 1F MF 1 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm D, 5 cm K MFcr D, 50 cm P MF D 1 test knyttet til snøprofilen I åpning i skog

ObsID: 217548

Vest-Finnmark / Skillefjord nord

Snø

25.02.2020 kl. 20:00

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

25. feb 20:00 Snø på FV. 8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 217558

Vest-Finnmark / D2015(55440) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

25.02.2020 kl. 15:44

10 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

25. feb 15:50 - 24. feb 15:50 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv8014 Sør Tverrfjord - Sandland, Gått løssnøskred i Bjørnevika

ObsID: 217405

Vest-Finnmark / D2015(55440) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

25.02.2020 kl. 15:44

21 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). i løpet av de tre siste dgn er det kommet opp mot 50 cm snø, dette av variable vindretniger. FV882 Langfjord - Øksfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vil komme en del snø i natt, samt dre3ining til Sørlige vindretninger og økende snøtransport.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 217406

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

25.02.2020 kl. 10:27

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, enkelte snøbyger i ytre strøk. Økende skredfare neste døgn: Ventes dreining til sørlig liten kuling, vil nok bli noe transport av snø i nordvendte heng. .

ObsID: 217324

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

24.02.2020 kl. 12:42

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 217180

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

24.02.2020 kl. 12:03

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nord vest kuling, snøbyger, relativt mildt. Lite transport av snø i lavlandet.. Minkende skredfare neste døgn: Ventes minkende vind og nedbør neste døgn .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 217170

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org