Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 28.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

26.11.2020 kl. 11:01

512 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Den sørvendte lia opp mot Stortind i Langfjordbotn der obsturen går.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 40% skyer

Skredaktivitet

26. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 200 moh Har observert terreng mot alle himmelretninger rundt Langfjorden, men usikker på om skredproblemet også kan finnes mot N. Uansett er det få til noen heng.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mye av fjellet er vindpåvirket med mye barrabber/stein. I mer S-vendt terreng likt dagens obstur, ligger det løssnø på fokksnø på skare, der dagens snøprofil er representativt. I noen heng ligger det fokksnøflak over løsere snø. Under 100 moh har litt regn laget en tynn svak skorpe i snøoverflaten. På skjermede flater er det små overflaterimkorn oppå løssnø.

Skredfarevurdering

1 Liten Eldre små fokksnøflak finnes i søkk og noen heng. De er vanskelig å løse ut og skredfaren vurderes som lav, faregrad 1. Stabilt snødekke med skare som låser ned mot bakken og ujevn snøoverflate, gir et godt utgangspunkt for god binding til neste snøfall. Det er ikke meldt nedbør kommende dager.

Snøprofil

20 cm F/1F DF 1 mm D, 10 cm 1F+ RG/DF 1 mm/1 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 3 cm I IF D, 5 cm 4F FCxr 2 mm D Tidligere fuktige kantkorn, nå tørt og låst under skare S vendt 525 moh

ObsID: 242930

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org