Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 15.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder med fokksnø. Kantkorn finnst i snødekket og kan moglegens påverkast der overliggande snø ikkje er bærande.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sjølv om det er meldt ein del vind vil det truleg vere lite snøtransport då mykje snø blei flytta i sterkare vind frå same retning tidlegare i veka. Fokksnøflak vil dermed stabilisere seg ytlegare. Kantkorn ved bakken kan utgjere eit skredproblem der overliggande snø er tynn og mjuk, særleg i Alta-området. I naboregionar har det danna seg kantkorn under den nyaste fokksnøen, og det kan ikkje utelukkast at det ikkje har skjedd i Vest-Finnmark. Kalde klare netter og fukt i gammelt snødekke er det gunstige tilhøve for oppbygging av svake lag. Dersom det er danna vil det vere lett å løyse ut skred.
Nedbør og vind frå SØ har dei siste dagane gitt fokksnøflak over skoggrensa, medan det under skoggrensa og i skjerma områder er ubunden snø. Dette ligg på rugglete skare med smelteriller opptil omkring 700 moh. Snødekket har i store deler av regionen vore heilt gjennomfukta opptil ca. 500 moh. Men i området nær Alta kom det mindre regn under førre mildvær og der er det berre eit tynt skarelag på snøoverflata.
Difor er det framleis kantkorn ved bakken i lavlandet her, medan det i resten av regionen kan finnast i høgda. Dette er ikkje stadfesta av observasjonar etter førre mildværet. Det kan også vere nedføyka rim over mildværsgrensa.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

14.12.2019 kl. 13:24

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Langfjord (200moh) kl 13:24

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 202049

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

14.12.2019 kl. 12:00

435 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Foto Fred Buttard

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

14. des 12:00 Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst NV-vendt Skredet startet på 452 moh og sluttet på 392 moh Kantkornet snø over skarelag 30 cm høy og 200 m bred bruddkant Leområder Fjernutløst av skiløpere 250 m unna. Siste snøfall. Ingen nedtrapping i eldre vedvarende svake lag.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fred rapporterer om mange drønn de siste tre dagene.

ObsID: 202083

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.12.2019 kl. 10:33

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 202019

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

14.12.2019 kl. 10:16

870 moh

MortenF (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  MortenF
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  MortenF

Skredhendelse

14. des 10:13 Tørt flakskred Naturlig utløst Skredet startet på 909 moh og sluttet på 835 moh Brattheng Ser ut til å være utløst nylig

Vær

Ikke nedbør -7 °C fra Ø ← 1% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 202058

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

13.12.2019 kl. 13:24

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør siste 3 døgn. SS laber bris. Temp -1 til -4 grader. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 201942

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

13.12.2019 kl. 08:35

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig liten kuling, lite transport av snø i heng. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 201864

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org