Hopp til hovedinnhold

Iskart med isobservasjoner og reguleringsvirkninger

iskart.no finner du alle isobservasjonene som enten NVE har samlet inn, eller andre har lagt inn selv.

Iskartet lagrer dataene i databasen regobs.no. Når du har gjort egne isobservasjoner hjelper du andre ved å registrere de i iskartet eller direkte på Regobs. Data kan også registreres ute på tur ved hjelp av appen Regobs som er tilgjengelig både for Iphone og Android.

Symbolene har fargekode hvor grønt symbol er de ferskeste observasjonene. Når man klikker på symbolet i iskartet vil all informasjon dukke opp. Det er linker for å:

  • se (og redigere) denne observasjonen i Regobs
  • legge inn nye observasjoner på samme målested
  • se plott (figurer) av isdekning og istykkelse for alle data fra målestedet
  • se alle bilder fra dette målestedet
  • laste ned isdeknings- og istykkelsesdata med statistikk
  • se alle tidligere observasjoner for valgt sesong (klikk på årstallene)

På bakgrunnskartet finner du røde og rødskraverte områder. Det er områder hvor isen er svekket på grunn av en kraftverksutbygging. Svekket is kartet viser forholdene i en normal vintersituasjon. Områdene er større i milde vintre, samt tidlig og sent på vinteren. Tykk blå kant rundt vannene viser at vannstandsendringer kan gi sprekker langs land. Kartet er et viktig hjelpemiddel når man skal planlegge turer i ukjente områder. Les mer om symbolbruken her.

Regobs baserer seg på ”crowdsourcing”, dvs. at alle kan bidra uten at kvaliteten sjekkes. Du må derfor bruke tjenesten med kritisk fornuft. Gjør alltid dine egne vurderinger når du kommer til det islagte vannet. Vi på isvarslingen ved NVE retter observasjoner som opplagt er feil, men det tar tid før det skjer. Vi mener fordelene med å ha raskt tilgjengelige data til publikum er større enn faren ved feil i en observasjon.