Hopp til hovedinnhold

Studer kartet

Fra et kart kan man uten å være kjent raskt finne de fleste farlige steder på en innsjø.

Svak is der elver kommer inn i vannet

Sjekk hvor stort nedbørfeltet til elva er. Stor elv gir større område med farlig is. Se om elva kommer fra store innsjøer.

  • Store og dype innsjøer slipper ut ”varmt” vann, særlig tidlig på vinteren
  • Kort elvestrekning fra innsjøen betyr at vannet ikke rekker å nedkjøles

Svak is der elven renner ut av vannet

Som regel et mindre område enn ved innløp, og bråere overgang fra god til dårlig is. Hold likevel god avstand til utløp også.

Smale partier på innsjøen

Dersom det strømmer vann gjennom sundet vil isen alltid være dårlig.

  • Gjennomstrømning kan man vurdere ved å se hvor store elver som renner inn oppstrøms sundet. Det vannet må nødvendigvis videre gjennom sundet.
  • Isen blir dårligere desto trangere (og grunnere) sundet er og dårligere desto større vannføringen er.

Eksempel på tolking av kart: Fra kartet ser man raskt innløpsområdet (rød ring), men en ser også raskt at det er trangt i sundet mellom Aklangen og Katnosa i Nordmarka (oransje ring), og dermed potensielt farlig ved gjennomstrømning. Fra kartet ser en også at nedbørfeltet (se ordforklaringer) som drenerer inn i Aklangen er forholdsvis stort. En kan da konkludere med at det er stor fare for dårlig is i området markert med ringene på kartet, særlig tidlig i vintersesongen og ved stor vannføring.

NB: Det er flere elver som renner inn i Katnosa som ikke er avmerket. Kan du se dem?