Hopp til hovedinnhold

Om svekket is kartet

Vassdragsreguleringer gir endringer i vannstand og gjennomstrømning som er forskjellig fra forholdene på uregulerte vann og elver. Dette påvirker isforholdene, og vi har markert normalt svekkete områder med rødt.

Svekket is kartet er en standard bakgrunn på vårt iskart. I tillegg til svekket is pga. reguleringer viser iskartet også isobservasjoner, registrerte isulykker, isproblemer og sanntidsdata av vanntemperaturer og vannføring.

Det er viktig å forstå at kartbakgrunnen viser en normal midtvintersituasjon. Under islegging og isløsning, samt i milde vintre og nedbørrike vintre, kan de svekkete områdene være vesentlig større enn angitt på kartet.

 • Alltid svekket

  Symbol for svekket is, alltid usikker.

  Heldekkende rødt viser de aller farligste områdene. Legg ruta godt utenom disse områdene!

 • Ofte svekket

  Symbol for svekket is, ofte usikker.

  Skravert rødt betyr at isen ofte er usikker her. Typisk blir isen dårlig ved nedtapping. Skravert rødt betyr at isen ofte er usikker her. Typisk blir isen dårlig ved nedtapping. Skraveringen kan også markere periodevis tapping eller svært variable isforhold.

 • Sprekker langs land

  Symbol for svekket is, opprukket langs land.

  Tykk blå linje rundt innsjøen betyr at det er et magasin med varierende vannstand og oppsprukket is langs land. Isen er alltid farligst der strandkanten er bratt.

 • Elv

  Symbol for svekket is, elv.

  Heltrukken rød strek betyr elvestrekning med enten øket vannføring eller fare for plutselige overløp. Kan forveksles med veier. Er du i tvil endrer du kartbakgrunnen til Landskapsbilder med kartlag-knappen i nedre venstre hjørne.

 • Overføring av vann

  Symbol for svekket is, vannvei.

  Hvit strek med svarte kanter viser innebygde kunstige kanaler eller tunneler, dvs. overføringer av vann ved reguleringer. Åpne kanaler skal være tegnet i rødt.

 • Ikke vurdert

  Symbol for svekket is, ikke vurdert.

  Det er lagt en svart skravering over de områdene vi vet at det er kraftverk, men ikke har fått ferdig vurderingen. Hvis det er forstyrrende, så trykk på kartlag-knappen i nedre venstre hjørne for å skjule skraveringen.

Begrensninger

 • De fleste vann og elver er ikke påvirket av menneskelige reguleringer, men har svekket is på grunn av naturlige strømninger. Disse er IKKE tegnet i kartet.
 • Svekket is kartet er basert på lokalkjentes erfaring, så det er alltid en mulighet for at noen svekkede områder er oversett.
 • Sort skravering over et område betyr at området ikke er ferdig behandlet.
 • Kartet viser svekkete områder i en normal midtvintersituasjon. Under islegging og isløsning samt i milde vintre og nedbørrike vintre, kan de svekkete områdene være vesentlig større enn angitt på kartet.
 • Husk at kartene viser de farligste områdene. Isen kan være dårlig også utenfor disse områdene.

Utfyllende informasjon

 • Kartet viser hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringen i en normal vintersituasjon. Informasjonen må derfor brukes sammen med kunnskap om isforholdene akkurat nå (se Ismelding, relaterte artikler). Er det dårligere is enn normalt må en holde ekstra god avstand til de svekkete områdene.
 • Kartet viser altså forholdene før snøsmeltingen. Om våren, når magasinene fylles opp, er så godt som alle reguleringsmagasiner ufarbare.
 • Et område som har et svart dekke over seg er IKKE ferdigbehandlet. De fleste magasiner under dette dekket mangler da røde felter. En må ikke da tro at hele vannet er farbart. Det kan være under behandling og ha røde felter. Da er det stor sannsynlighet for feil, for eksempel områder som er tegnet for små eller mangler helt.
 • Områder som ikke er røde har isforhold omtrent som på sammenlignbare uregulerte vann. Isforholdene varierer gjennom vinteren og fra år til år. Manglende rødskravering betyr altså IKKE at isen er trygg der akkurat NÅ.
 • På noen vann er områdene med svekket is svært små, men de kan være dødelig farlige likevel. Pass derfor på å ZOOME godt inn for å få med all informasjonen.
 • Uregulerte vann og elver er IKKE tatt med i vurderingen. Unntaket er når de er påvirket av reguleringen med økt gjennomstrømning og/eller varmere vann.

Kartene er basert på lokalkjentes erfaring, og det er alltid en mulighet for at noen svekkede områder er oversett. Vi mener likevel at det er viktig å informere om disse farlige områdene som vi kjenner til.

Vær klar over at inntak/utløp (vannvei) noen ganger er grovt tegnet inn i kartet. De kan da "bomme" på områdene med svekket is. Stol da mest på at de røde områdene er riktig plassert.

Vi er svært takknemlig for tilbakemelding om feil til  aask@nve.no.

Mer veiledning? Eller start iskartet?