Hopp til hovedinnhold

Sprekker i isen

Tykk is

Dette henger nært sammen med at isen bøyer seg. Når isen blir 10-20 cm tykk blir isolasjonsevnen så stor at en får store temperaturforskjeller mellom topp og bunn ved kulde. Isoverflaten trekker seg sammen og isen sprekker i overflaten. Det oppstår en kraftig syngende lyd som kan forplante seg langs isen over store avstander. På et stort vann vil det i kulde hele tiden sprekke opp et eller annet sted, og du hører det selv om du er langt unna. Det kan da være et ganske nervepirrende leven, men det er helt ufarlig. Når sprekkene oppstå under deg må du vurdere om dette er sprekker som skyldes kulde, eller setningssprekker på tynn is (neste delkapittel). Ser du at isen er tykk, og det er kaldt, så er det ufarlige sprekker.

På klar stålis ser man sprekken som ”gardiner” i isen da det blir lysreflekser fra de to sidekantene i sprekken. Dette kan man bruke som en indikasjon på istykkelsen. Da de fleste sprekker ikke er helt gjennomgående, i hvert fall på tykk is, er de en indikasjon på at isen er minst så tykk.

Noen sprekker blir gjennomgående, og noen kan til og med bli så store at en kan se ned i vannet. Sprekkene åpner seg først og fremst på større vann hvor enten vinden får tak, eller lengden på isflaten er så lang at sammentrekningen kan bli flere cm. Øyer og nes kan stanse bevegelsen av isen, mens den fortsetter der det ikke er slike hindringer. Dette kan gi skjærspenninger og råkdannelse. En ser ofte at store råker oppstår i de samme områdene fra år til år. Åpne små sprekker er sjeldent et problem for personer da isen som regel er tykk når slike oppstår, men en må ta hensyn til det ved motorisert ferdsel.

Noen ganger blir sprekkene så store at det er vanskelig å komme over. De blir da omtalt som en råk. Varme fra vannet i råken kan svekke isen rundt og gjøre krysning farlig. Sjekk isen nøye før du hopper over råker.

Tynn is

Sprekker på tynn is er farlig. De farligste oppstår under føttene dine, men man kan også oppleve litt mindre farlige sprekker som skyter ut og vekk fra deg. På stålis kan man vurdere istykkelsen fra sprekkmønsteret ved å stampe skøyten i isen. Det må påpekes at metoden ikke anbefales, det er tryggere å slå en isstav i isen et stykke foran deg!

Hvordan isen sprekker opp sier gjerne noe om istykkelsen:

7 cm stålis: Ingen sprekker.
6 cm stålis: Kort sprekk.
4-5 cm stålis: Spreller opp omtrente en skøytelengde eller lengre. Tydelig stjernemønster.
3 cm stålis: Sprekker i stjernemønster, og også sirkulære ringer.
Tabellen om sprekker og istykkelse er bygd på informasjon fra Praktisk isbedömning för långfärdsskridskoåkning (http-kobling), Krister Valtonen, 2005.

Det knaker også tydelig når man beveger seg på tynn is. Desto mer knaking, desto tynnere is, inntil isen blir så tynn at en går tvers gjennom uten å rekke å høre noe lyd.

Sprekker som skyter ut og vekk fra deg er som regel mindre kritiske, men er et klart tegn på at du er kommet på tynnere is. Oppstår de tettere enn hver 5 m er det et tegn på stor fare.

Sørpeis er lys is med innkapslete luftbobler. Den er svakere og oppfører seg mye mer uforutsigbart enn stålisen. Kommer du på tynn sørpeis går du rett gjennom nesten uten forvarsel. Istykkelsen bør derfor sjekkes oftere på tynn sørpeis.