Hopp til hovedinnhold

Farge på isen

Skillelinjer

Endret farge på isen tyder på ulik isleggingshistorie, og dermed oftest ulik istykkelse. Går det fra lys til mørk is er en på vei inn i et stålisområde som ikke har hatt snøfall, altså nyere enn isen du går på som har hatt snøfall. Nå er det slettes ikke alltid at det betyr tynnere is, for stålisen kan ha rukket å bli minst like tykk som sørpeisen. Poenget er at man må stoppe opp å sjekke istykkelsen før en passerer en slik grense, ofte omtalt som skillelinjer (se video under). Tilsvarende kan nyanser i hvitfargen indikere endret istykkelse. Av og til er fargeforandringene små, som i videoen under, men en ser ofte at skillelinjen har litt rotete islegging, ofte en liten haug med is på noen millimeter fra vann som har skvalpet opp på isen den gang bare den ene siden var islagt.