Hopp til hovedinnhold

Omgivelsene

Ved å holde et våkent blikk på omgivelsene kan man være forberedt på en del standard farer:

 • Innløpsoser
  • Hvor stort nedbørfelt (sjekk kartet)? Stort nedbørfelt = Stort usikkert område.
  • Er det stor vannføring for tiden? Stor vannføring = Stort usikkert område.
 • Utløpsoser. Hold god avstand. Stor avstand hvis det er stor elv.
 • Trange sund
  • Hvor smalt er det? Veldig smalt = svært usikker is.
  • Er det mye vann som skal gjennom sundet (sjekk kartet)? Mye vann = Usikker is i sundet
 • Odder
  • Hold god avstand på grunn av fare for økt vannstrøm med smelting av isen nedenfra som er vanskelig å oppdage.
  • Det er også fare for vindbrønner.
 • Bro? Ekstra farlig å passere på grunn av redusert isvekst under broen.
 • Trær over isen? Isen kan være svekket på grunn av redusert isvekst.
 • Sivområder? Hold avstand til det tetteste sivet