Snøskredvarsel for Voss torsdag 14.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren øker til 2-moderat der sol og varme gjør snøen myk. Stort sett stabile forhold ellers. Vær også obs i bratte leområder med tørr fokksnø i høyfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende nedbør som snø etterfulgt av stigende temperatur ventes å føre til at mindre skred kan løsne av seg selv i bratte heng. I høyden kan det også finnes noen ferske flakdannelser som kan gi mindre flakskred. Vær spesielt oppmerksom i skyggesider der stabilisering går langsomt. Det finnes store skavler etter mye vestavær i vinter. Hold god avstand til sigesprekker i snødekket. Det er et tydelig forvarsel på glideskred.
De siste dagene har det kommet nysnø i fjellet. Over tregrensa er det vindpakket myk/hard snø over eldre smelteomvandlet snø. Noen steder skare. I nordvendte lesider kan det finnes tørr snø. Snøgrensa ligger på 400-700 moh. Det er mye snø i regionen og store skavler.
Det er observert kantkorn høyt i snødekket, men dette laget viser ikke tegn til bruddforplantning og regnes ikke som et aktivt skredproblem for øyeblikket.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-9 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest.
-7 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Bygevær fører til at det vil bli lokale variasjoner i nedbørmengde innad i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Høyanger

Snø

12.05.2020 kl. 20:02

637 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Frå litt utpå dagen var det tilnærma sol frå skyfri himmel og svak vind. Ein meker sole varmer svært godt!!
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Snødekket ber preg av at vinden har jobba godt under siste snøfall med erosjon i vestleg sektor og avsett fokksnø i austleg sektor.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Fleire stadar er det avsatt metervis med snø, i området kring Stordalen gjeld dette spesielt i nordleg og austleg sektor. Glideskred aktiviteten har avtatt grunna låge temperaturer og den gamle snøpakka eg gjennfrosset frå toppen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Snøpakka består hovudsakleg nysnø på toppen og grovkorna smelteformer med islag under. Den "gamle" snøpakka er stabil og syner ingen fareteikn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten I området kring Stordalen(Fv5442) har det i natt kome om lag 25 cm med nysnø. Det verkar som nysnøen festar seg godt til den gamle snøpakka grunna milde temperaturar. Det var ikkje observert teikn på innstabilitet i fokksnøen. Utover dagen gjekk det mange våte laussnøskred spesielt i bratte heng mot sør. Den gamle snøpakka er gjennfrossert frå toppen grunna låge temperaturar og består hovedsaklig av smelteformer og islag. Dette er hovudsakleg ei stabil snøpakke beståande av gunstige lag. Faren for glideskred og skavlbrudd er minkande grunna den kalde værtypen. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 50 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig I løpet av natte har de kome om lag 25 cm nysnø ved Krokevatnet på Fv 5442 i lag med vind frå nord. Vinden har jobba med snødekket og det er enkelte stader i leheng avsatt svært mykje fokksnø. Grunna milde temperaturar har fokksnøen bundet seg godt til den gamle snøpakka.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Vær

Snø -0,5 °C 3 m/s fra S ↑ 50% skyer Tette snøbyger frå morgonen som gardvis avtok utover dagen. Frå kl 14.00 sol frå skyfri himmel og svak vind.

Snøprofil

25 cm 4F PP 1 mm/0 mm M, 15 cm P MFcr 2 mm/0 mm, 16 cm 4F MF 3 mm/0 mm M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 18 cm 1F MF 3 mm/0 mm M, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 72 cm 1F MF 3 mm/0 mm -1 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 110 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 130 cm

ObsID: 234428

Voss / Voss

Snø

12.05.2020 kl. 07:16

175 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Vær

ObsID: 234374

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org