Snøskredvarsel for Voss torsdag 05.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ferske fokksnøflak er problemet i høyfjellet, under snøgrensa kan temperaturstigning og regn føre til naturlig utløste våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høyt til fjells over mildværsgrensen vil tildels mye snø i kombinasjon med vind av kuling styrke danne ferske fokksnøflak i leområder mot N-NØ. Utsatte steder kan det samle seg mye snø og skredene kan bli store. Lavere ned vil det fortsatt være våte skred som er problemet, men problemet begrenses i takt med tilgjengelig snømengde.
Snødekket i regionen er tynt og preget av en tørr og kald november. Sammenhengende skiføre finnes over ca 1000 moh eller helt øst i regionen. Det er betydelig mindre snø enn normalt. Det kalde været har dannet kantkorn ved bakken og vind før helga førte til ujevnt fordelt snødekke. Det kom en del nysnø før mildværet tok over tirsdag.
Kantkorn ved bakken kan påvirkes der det ligger fokksnøflak over.
Mildværet har nådd høyt til fjells, ved Vetlebotn målestasjon 700 moh har det vært 2-4 plussgrader gjennom hele siste døgnet frem til onsdag formiddag.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-1 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Stort sett opphold først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
45 mm i døgnet, opp mot 70 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-2 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Lavere snøgrense første del av dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

05.12.2019 kl. 09:08

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Regn på snø og mykje vind. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mykje nedbør komande døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 200714

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

05.12.2019 kl. 07:53

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mykje regn siste 12 timar, og ein del vind, mildt. . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Uveret held fram, og nedbøren kjem nok som snø i fjella..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 200692

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

04.12.2019 kl. 13:43

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). mildvær og ein del vind. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: meldingar om mykje nedbør komande døgn.

ObsID: 200647

Voss / Voss

Snø

04.12.2019 kl. 13:05

898 moh

oormasen (*)

Snødekke

35 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Våt Tydelig skille i snødekket ved rundt 750moh. Over denne høyden har vinden stedvis skapt fokksnøflak som nå er fuktige og ligger under våt nysnø fra i går. Tegn til skare høyt i snødekket etter mulig underkjølt regn i går. Fortsatt solid lag med kantkorn langs bakken.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Fortsatt inversjon. Like kaldt nede i dalen. Mellom Voss og Myrkdalen ligger det stedvis fortsatt snø på trærne.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere tydelige drønn i snøen. Mest framtredende der jeg krysser fokksnøflak/fastere snø.

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 200656

Voss / Voss

Snø

03.12.2019 kl. 11:29

712 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV Kommentar:  I botn av Berdalen(650) er det om lag 20 cm med snø og ingen såle. Det er mulig å gå på ski men det svært mykje busker og terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Kantkorn/berger ved bakken
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Det ser ut som snømengda aukar mot toppen av Øyastølsfjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Frå om lag 600/650 meter over havet er det samanhengande snødekke og det er mulig å gå på ski i Jordalen. Ved denne høgda er det om lag 20 cm med snø. Det er fortsatt svært mange oppstikkande busker/ trær. Ved om lag 800 moh. er det ca 45 cm med snø. Snøoverflata er våt grunna overgangen til regn. Snødekket er generelt laust samansett og det er svært dårleg såle. Nederste del av snødekket består av kant/beger(2mm) Fist hard. Over dette fist det eit tynt lag med rim.

Vær

Regn 0,5 °C 1 m/s fra SV ↗ 100% skyer Iløpet av natte har det kome ca 25 cm nysnø. Etterkvart har det vorte gradis mildare og nedbøren har gått gradvis over til regn/yr. Lågt skydekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Om lag 25 cm nedbør som snø kombinert med overgang til mildvær har ført til fare for våte flakskred som løsner ved bakken på svakt lag av kant/beger. Sidan det er relativt lite snø i området er det relativt få heng som har nok snø til å skape middels store snøskred. Mildværet vil føre til at snødekket sig i hop og muligens smelteomvandler det svake laget ved bakken. Dersom dette skjer vil skredfaren verte synkende Varslet faregrad er riktig Føler varslet stemmer bra med det eg observerte i Jordalen i dag.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kantkorn/beger ved bakken utgjer hovudskredproblemet. På lagring av snø/overgang til regn kan føre til naturleg utløyste våte flakskred over 700 moh. Grunna den begrensa mengda med snø er dette kun sansynleg i få bratte heng med innblåst snø.

Tester

ECTP4@45cmQ3 Dårlig

Snøprofil

3 cm 1F MF 2 mm/0 mm W, 17 cm 4F PP 1 mm/0 mm, 1 cm P IF 0 mm/0 mm, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 1 cm F SH 2 mm/0 mm, 14 cm F FC 2 mm/0 mm

ObsID: 200413

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

03.12.2019 kl. 10:17

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). mykje nysnø siste døgn. mykje vind. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: mykje nedbør og vind komande døgn.

ObsID: 200378

Voss / Voss

Snø

03.12.2019 kl. 09:34

78 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV

Vær

0,5 °C 0 m/s fra SV ↗ 100% skyer Regn og 0,5 c i skulestadmoen i dag. Det verkar som det regnar høgt til fjells, Vertfall til topps på hanguren 800moh.

ObsID: 200361

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org