Snøskredvarsel for Voss onsdag 04.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes fersk fokksnø høgt til fjells. Lavere ned er snødekket er fremdeles vått og ustabilt. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er stor variasjon i regionen. I høyden vil det kunne danne seg ferske fokksnøflak i leområder. Disse vil binde seg godt til det fuktige underlaget, men det vil være mulig å løse ut skred i denne snøen. Lavere ned vil det fortsatt være våte skredproblem. Tynt snødekke her gjør at det er få heng som har nok snø til at det kan gå middels store skred. Det vil fortsatt kunne gå naturlig utløste våte skred. Mindre løssnøskred kan løses ut i de fleste heng som har snø.
Snødekket i regionen er tynt og preget av en tørr og kald november. Sammenhengende skiføre finnes over ca 1000 moh eller helt øst i regionen og det er betydelig mindre snø enn normalt. Det kalde været har dannet kantkorn ved bakken og vind før helga førte til ujevnt fordelt snødekke.
Kantkorn ved bakken kan påvirkes hvis det ligger fokksnøflak over.
Tirsdag ble det på Vikafjellet observert fersk vindtransportert snø og en økende skredfare i dette området.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-1 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Stort sett opphold først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

04.12.2019 kl. 13:43

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). mildvær og ein del vind. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: meldingar om mykje nedbør komande døgn.

ObsID: 200647

Voss / Voss

Snø

04.12.2019 kl. 13:05

898 moh

oormasen (*)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere tydelige drønn i snøen. Mest framtredende der jeg krysser fokksnøflak/fastere snø.

Snødekke

35 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Våt Tydelig skille i snødekket ved rundt 750moh. Over denne høyden har vinden stedvis skapt fokksnøflak som nå er fuktige og ligger under våt nysnø fra i går. Tegn til skare høyt i snødekket etter mulig underkjølt regn i går. Fortsatt solid lag med kantkorn langs bakken.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Fortsatt inversjon. Like kaldt nede i dalen. Mellom Voss og Myrkdalen ligger det stedvis fortsatt snø på trærne.

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 200656

Voss / Voss

Snø

03.12.2019 kl. 11:29

712 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV Kommentar:  I botn av Berdalen(650) er det om lag 20 cm med snø og ingen såle. Det er mulig å gå på ski men det svært mykje busker og terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Kantkorn/berger ved bakken
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Det ser ut som snømengda aukar mot toppen av Øyastølsfjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland

Skredfarevurdering

2 Moderat Om lag 25 cm nedbør som snø kombinert med overgang til mildvær har ført til fare for våte flakskred som løsner ved bakken på svakt lag av kant/beger. Sidan det er relativt lite snø i området er det relativt få heng som har nok snø til å skape middels store snøskred. Mildværet vil føre til at snødekket sig i hop og muligens smelteomvandler det svake laget ved bakken. Dersom dette skjer vil skredfaren verte synkende Varslet faregrad er riktig Føler varslet stemmer bra med det eg observerte i Jordalen i dag.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kantkorn/beger ved bakken utgjer hovudskredproblemet. På lagring av snø/overgang til regn kan føre til naturleg utløyste våte flakskred over 700 moh. Grunna den begrensa mengda med snø er dette kun sansynleg i få bratte heng med innblåst snø.

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Frå om lag 600/650 meter over havet er det samanhengande snødekke og det er mulig å gå på ski i Jordalen. Ved denne høgda er det om lag 20 cm med snø. Det er fortsatt svært mange oppstikkande busker/ trær. Ved om lag 800 moh. er det ca 45 cm med snø. Snøoverflata er våt grunna overgangen til regn. Snødekket er generelt laust samansett og det er svært dårleg såle. Nederste del av snødekket består av kant/beger(2mm) Fist hard. Over dette fist det eit tynt lag med rim.

Tester

ECTP4@45cmQ3 Dårlig

Vær

Regn 0,5 °C 1 m/s fra SV ↗ 100% skyer Iløpet av natte har det kome ca 25 cm nysnø. Etterkvart har det vorte gradis mildare og nedbøren har gått gradvis over til regn/yr. Lågt skydekke.

Snøprofil

3 cm 1F MF 2 mm/0 mm W, 17 cm 4F PP 1 mm/0 mm, 1 cm P IF 0 mm/0 mm, 9 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 1 cm F SH 2 mm/0 mm, 14 cm F FC 2 mm/0 mm

ObsID: 200413

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

03.12.2019 kl. 10:17

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). mykje nysnø siste døgn. mykje vind. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: mykje nedbør og vind komande døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 200378

Voss / Voss

Snø

03.12.2019 kl. 09:34

78 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@SVV

Vær

0,5 °C 0 m/s fra SV ↗ 100% skyer Regn og 0,5 c i skulestadmoen i dag. Det verkar som det regnar høgt til fjells, Vertfall til topps på hanguren 800moh.

ObsID: 200361

Voss / Vik

Snø

01.12.2019 kl. 12:48

999 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt der vi stod da flaket løsnet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Toppen av flaket
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket har varierende tykkelse og det er mye oppstikkende steiner.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lett vindfokk fra vest på toppene.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Tynt snødekke med svakt lag av kantkorn/beger i bunn.

Faretegn

Ferske skred Litt lengre oppe enn der vi tok ECT, fjernutløste vi et flak 10×10m. Flaket løsnet da vi (2 personer) gikk oppover uten avstand og fjernet dermed understøttelsen til et lite brattheng. Flaket var 4F, løsnet i kantkornlag ved bakken og var 25cm tykt. Hadde flaket vært tykkere og henget større, hadde det nok sklidd lenger og det hadde blitt et større skred. Flaket bevegde seg bare noen cm nedover. Sprekkene både i overkant, på sidene og i underkant var markerte så det var tydelig at dette var et sammenhengende flak.

Snødekke

25 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Overflaten består av myke flak enkelte steder og løssnø andre steder. Snøen er ujevnt fordelt. Mye stein som ligger like under snøoverflaten. 10cm synk med ski og feller.

Tester

ECTP6@34cmQ3 Dårlig Brudd i kantkorn/beger ved bakken. Q3 brudd siden bakken var ujevn. Hadde bakken vært jevn det nok løsnet som Q2 eller Q1.

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Lett snøvær (byger)

ObsID: 200125

Voss / Vik

Snø

01.12.2019 kl. 12:37

999 moh

siri@SVV (****)

Tester

LBT@25cmQ2 Går til brudd i kantkornlag ved bakken ved veldig liten tilleggsbelastning.

ObsID: 200108

Voss / Voss

Snø

01.12.2019 kl. 08:20

175 moh

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 100% skyer Kom ei lita snøbyge som la igjen 1-2 cm snø i morgentimene.

ObsID: 200054

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org