Snøskredvarsel for Vest-Telemark mandag 31.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Faren øker med regn og kraftig vind. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred. I høyfjellet vil det legge seg opp ustabile fokksnøflak.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes krevende forhold i fjellet. Kraftig vind, mildvær og regn opp til 1000 moh vil gjennombløte snødekket mange steder. Det vil være fare for våte flakskred der disse ligger over svake lag i snødekket eller mot glatt underlag (svaberg ol). Områder som har fått litt nysnø de siste dagene (mest i vest) vil ha fare for våte løssnøskred opp til middels størrelse. I høyden vil nedbøren komme som snø og det ventes at det lokalt vil legge seg opp store fokksnøflak. Der flakene er ferske skal det lite til for å løse ut skred, en skiløper eller litt ekstra pålagring kan være nok. Faregraden er økende, men ventes fortsatt å holde seg innenfor faregrad 2- moderat. Det ventes mest nedbør vest i regionen.
Varmegrader til over 1000 moh etterfulgt av kaldere vær har mange steder gitt et gjenfrosset, hardt snødekke. Snødekket ellers er pregeet av mye vind og harde fokksnøflak. Mest fokksnø og litt mykere flak ligger i østvendte fjellsider. Også i skogen er snøen en god del vindpåvirket. Det er generelt lite snø for årstiden, mest snø vest i regionen.
Det ligger et nedsnødd rimlag i snødekket. Utbredelsen er usikker, men det finnes trolig i høyden over ca.900-1000 moh., noe som bekreftes av observasjon fra Vinje torsdag. Observasjoner tyder samtidig på at rimlaget er i ferd med å brytes ned vest i regionen. Nederst ved bakken er det et løst lag med smelteformer og kantkorn.
Drønn i snødekket i Seljord både tirsdag og onsdag, er indikasjoner på at overliggende snø bryter på nedsnødd rimlag.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til søndag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til sterk kuling fra vest om ettermiddagen.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh.
Skyet.
Synkende temperatur og snøgrense utover kvelden, ved midnatt snø over ca. 600 moh

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / VINJE

Snø

31.12.2018 kl. 08:55

1013 moh

Liss@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Ved Farahovd.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Fuktig Fuktig løssnø 11-15 cm i dette området ca 1000 moh. Total snødybde 35-50+ cm.

ObsID: 173305

Vest-Telemark / VINJE

Snø

30.12.2018 kl. 14:49

956 moh

Liss@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Sett i skiløypa
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Mot vierli og hotellbakken

Snødekke

15 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Fuktig Lite snø. Vegetasjonen stikket opp i skiløypa.

ObsID: 173235

Vest-Telemark / VINJE

Snø

30.12.2018 kl. 12:04

1099 moh

Bård Henning@obskorps (***)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 5 m/s fra N ↓ 25% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Store lokale variasjoner fra tynt og mykt snødekke til harde skavler innenfor et lite område Meldt kraftig vind de neste dager og litt nedbør Varslet faregrad er riktig

Notater

Noe fokksnø enkelte steder, men ellers lite snø i dette området. Rimkrystaller er vanskelig å finne i høyden

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Varierende hardhet på snøen. Fra hard vindpakket til mykt der snødekket er tynt

Tester

ECTP12@40cmQ3 God Bryter helt nede ved bakken

Skredaktivitet

30. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ

ObsID: 173207

Vest-Telemark / VINJE

Snø

30.12.2018 kl. 10:52

954 moh

Liss@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Stedvis tynn skare som bryter. Løs snø under.

Snødekke

Skare

ObsID: 173177

Vest-Telemark / VINJE

Snø

28.12.2018 kl. 13:26

1190 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser vær og hvordan skyene trykker på fra vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser snødekket og været mot øst. Dette var en av plassene det hadde samlet seg litt snø

Vær

Ikke nedbør 0 °C 3 m/s fra V → 50% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Ligger små mengder nysnø i østlige heng som har dårlig binding mot skare. Fan Forventes og holde seg stabilt. Varslet faregrad er for høy Rimlaget var borte der jeg gravde, men skal ikke utelukke at den fremdeles er et skredproblem.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Skare Tørr Ligger opp mot et par cm nysnø i østlige heng.

Tester

CTVQ2 God

Skredaktivitet

28. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Lett å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng NØ, Ø, SØ over 0 moh

ObsID: 173003

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

28.12.2018 kl. 13:01

1154 moh

Ingvild@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingvild@Obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Som bildet viser; det har vore vått heilt opp i høgda. Snøen er fuktig under skare, heilt ned til bakken. Tørr snø der det er tynt snødekke.

ObsID: 172991
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.