Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 14.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Var varsom i områder med fersk fokksnø i fjellet. Naturlege skred kan gå på vedvarande svake lag i fjellet, og som våte skred i lavlandet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Bygevêr og sterk vind gjer at fokksnøflak framleis vil bygge seg opp i leområder mot aust over mildvêrsgrensa. Desse vil truleg stabilisere seg relativt fort sidan det er gunstige temperaturar for å danne bindingar i snødekket. Under mildværsgrensa vil det framleis kunne gå våte laussnø- og flakskred. Djupt i snødekket finnast det vedvarande svake lag. Det er vanskeleg å påverke desse ved ferdsel dei fleste stadar, men skred kan gå naturleg som følgje av auka temperaturar og auka vekt av nedbør, vindtransportert snø, andre skred og skavlbrot. Om desse blir påverka kan skred bli store.
Etter pent og rolig vær i starten av veka har det vore bygevêr, stadvis sterk vind og mildare dei siste dagane. Over mildværsgrensa, som er meldt opptil ca. 500 moh laurdag kveld, har det danna seg fokksnøflak av varierande hardheit, særleg i austvendte fjellsider. Under mildværsgrensa er det fuktig og våt snø.
Djupt i snødekket finnast det eit vedvarande svakt lag av kantkorn i samband med skare, danna etter mildvêr 23. februar. Laget har stor utbreiing, men sidan det ligg djupt og under hard snø, skal mykje til for å påverke dette ved ferdsel i terrenget. Laget er ikkje observert i Hammerfest.
Fredag gjekk det både våte laussnø- og flakskred på veg ved Akkarfjorden på Sørøya. Laurdag gjekk det også flakskred på veg ved Saragammen.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest.
-6 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.
Perioder med vest stiv kuling i høyfjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra vest.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Vest sterk kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.04.2019 kl. 12:38

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vestlig kuling, opphold, 4C Kan være fare for sørpeskred og nedfall av is på vei fra fjellskjæringer. FV883 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 191175

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

14.04.2019 kl. 12:30

339 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Tok en stabilitstest som ga ECTX Løsnet på ca 70 cm med å bryte i bakkant med spade.Virket som det var på kantkorn fra midten av februar og glideflaten Q1.Når blokka skled ut knakk det øverste 20 cm som var gjennomvåt fra siste dagers regnvær.

Vær

Mye falllvind 14-16 m/s med regnbyger siste 2 døgn.Lite snøfokk pga temp. opp til +7. også opp i toppen rundt Nuvsvåg

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

ObsID: 191207

Vest-Finnmark / Øksfjordbotn

Snø

14.04.2019 kl. 12:09

492 moh

Bjørn M (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjornM Kommentar:  Skredene avbildet startet både som rulleballer og under klipper som flak. Så flere skred på vei hjem til alta i sidedaler til langfjorden som løsnet tørt der det fortsatt var ladding over mildværsbeltet. Skredets utløpslengde ble begrenset pga våt snø lenger ned. Str 2 skrev stoppet dermed i henget/ura.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjornM Kommentar:  samme som andre

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ. Under 700 moh Har sett en del terreng disse dagene til og fra øksfjordbotn. På ski i går og med båt i dag. Ingen aktivitet mtp noe dypere ned. Har gått en del mindre str. 1.5 skred våte fra 200 meter og nede, Samt str 2 fra svært bratt terreng pga nyladding. Så det har vært en del skredaktivitet begrenset til det øverste snø/fokksnølaget.

ObsID: 191215

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

14.04.2019 kl. 10:35

460 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Smelteriller
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Gjentatt fukting/smelting, frysing og vinduttørking av snødekket har gitt stabilisering. Kantkorn over/mellom skarelag dypt i snødekket er smeltepåvirket og vil ikke gi skredaktivitet før snøen blir våt omkring 1 m ned også høyere til fjells. Det er vanskelig å løse ut fokksnøflak og lite sannsynlig med våte løssnøskred i dag. Faregrad 2. Varslet faregrad er riktig Varslet treffer bra for regionen. Mer sannsynlig med våte løssnøskred enn våte flakskred, selv om det skal mye til i dag for å få ut noe.

Vær

Regn 0,6 °C fra NV ↘ Kom ei regnbyge i løpet av turen, kom som snø på toppene (over ca 800 moh). Nede ved havnivå var det 5 grader, så regner med nysnøen er fuktig helt til topps (obsturen i Koppartindgryta går ikke så høyt).

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 50 moh Våt løssnø Fuktig Opp til 50 moh: Hele snødekket storkornet og vått uten lag. 200-350 moh: Smelteriller i snøen. Over 400 moh: Fuktig nysnø på toppen.

Tester

ECTX God Gjorde 2 ECT, første blokka løsna på smelta kantkorn da jeg brukte spaden, andre blokka løsna i fokksnøen på 29 cm snødyp.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 400 moh Kjørte noe bratt skog, men våt snø løsna ikke i svingene. Gjentatt smelting og uttørking har gitt storkornet snø som drenerer godt, og det trengs høyere temperatur eller mindre skyer/mer sol for å løse ut løssnøskred naturlig igjen.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 200 moh Ingen oppsprekking av fokksnøflak på dagens obs-tur. Men i N-vendte hellinger og høyt til fjells forventes det at fokksnøflak kan løses ut. De ferskeste har kommet med mildvær og vil stabiliseres raskt.

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Heller ikke små våte løssnøskred

Snøprofil

1 cm 4F DF 0 mm/0 mm M, 1 cm 1F RG 0 mm/0 mm W, 2 cm P MF 2 mm/0 mm W, 25 cm P RG 0 mm/0 mm M, 4 cm P RG 0 mm/0 mm M, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FCxr 2 mm/0 mm M, 90 cm P/P- MF/IF 2 mm/0 mm M -0,5 °C @ 1 cm, -0,5 °C @ 2 cm, -0,6 °C @ 3 cm, -1 °C @ 4 cm, -1,2 °C @ 20 cm, -1,5 °C @ 29 cm, -1,3 °C @ 33 cm, -1,4 °C @ 34 cm, -1,5 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 80 cm, 0 °C @ 125 cm 500 moh i S-vendt side, hele snødekket gjennomfuktet

ObsID: 191170

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

13.04.2019 kl. 14:17

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. apr 14:22 - 12. apr 14:22 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Under 50 moh Gjelder Rv94 Saragammen - Leirvikflågan, Mindre bakkesig

ObsID: 191087

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

13.04.2019 kl. 14:17

5 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vestlig, regnbyger, 3C Fv112 holdes fortsatt stengt pga skredfare. Ny vurdering mandag 15.04 kl 12:00. FV112 Bismervik - Akkarfjordbotn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 191088

Vest-Finnmark / Alta

Snø

13.04.2019 kl. 12:24

546 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Gravd på toppen av et lite ø vendt heng. Snødekket er fuktig, spesielt i toppen, ned til gamleskaren og kantkornet over og under skaren er i ferd med å miste karakteristisken. Lenger ned er gammelt kantkorn godt beskyttet og er nærmest sqmmenfryst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Avblåst i høyden.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen stabiliseres rimelig fort, men det er stadig pålagring. Prognosene ser ut til å peke på mer vær utover i uken, med noe opphold. Tror fersk fokksnø vil være problemet framover En 3 er kanskje litt i overkant.

Vær

Snø 1 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Det har stort sett vært snøbyger det siste døgnet, regn i lavlandet. Det var ca +5c ved bilen så nullisotermen er omtrent ved 500moh. Jeg kommer meg bare opp til 400moh på denne obsturen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

130 cm totalt 4 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Det blåser V-Nv. Så ytre deler av regionen er der det kommer mest snø.

Tester

ECTX God Når du denger snøen 40+ slag får en kollaps i kantkorn under skare. Q3 brudd

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S mellom 800 moh og 300 moh Det er mildt så fokksnøen stabilisere seg rimelig fort. Får lite utslag i små testheng. Høyre sannsynlighet for å utløse litt høyre opp på fjellet hvor det er kaldere.

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ganske flatt lys i dag så det er litt vanskelig å se, men ingen skred observert i opplagte ø vendte heng der jeg klarer å se.

ObsID: 191084

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

13.04.2019 kl. 09:34

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 191036

Vest-Finnmark / Akkarfjord

Snø

12.04.2019 kl. 16:39

50 moh

Gamsten (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

12. apr 16:00 Vått løssnøskred 2 - Middels -vendt I renne eller forsenkning Finnelva

ObsID: 190989

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.04.2019 kl. 12:11

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildvær 4C, regnbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værprognose for neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 190949

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.04.2019 kl. 12:07

5 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Pga mildvær skal det utløses flere skred i samme område. Strekningen er stengt for trafikk. Uforandret skredfare neste døgn: Ny vurdering 13.04.2019 Kl 12:00.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

12. apr 12:11 - 11. apr 12:11 Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Under 100 moh Gjelder Fv112 Bismervik - Akkarfjordbotn,

ObsID: 190947

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

12.04.2019 kl. 11:22

585 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh Vindpakket myk 30cm innblåst over natta med hagl i bunn..

ObsID: 190940

Vest-Finnmark / Alta

Snø

12.04.2019 kl. 07:03

6 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps

Vær

Regn 1 °C Regn ved havnivå. Snø i fjellet

ObsID: 190883

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

11.04.2019 kl. 12:00

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vestlig, opphold. 1C. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 190775

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

11.04.2019 kl. 11:57

5 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Værforholdene har stabiitert seg. Vestlig, opphold. 3C. Strekningen åpnes for trafikk . FV112 Bismervik - Akkarfjordbotn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn .

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 190774

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

11.04.2019 kl. 11:16

486 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Fersk fokksnø sprekker litt opp
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vindslipt snødekkeoverflate på Laslettindryggen. Slik så det ut de fleste steder i fjellet her. Vindbølger i noen lesider. Innblåst fokksnø siste døgn av betydning i få heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøfokk blåste igjen spor mens jeg gravde snøprofil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Ferske fokksnøflak er mulig å løse ut i noen leheng mot N-Ø. Skred forventes å være str 1-2. Sol og varme har ikke tatt så mye i S vendte hellinger som sist helg, og har ikke observert ny skredaktivitet. Kantkorn over skare er begravet dypt og svært vanskelig å løse ut, eller ligger høyt i snødekket på steder der vind har blåst bort nyere snø. Fant ikke nyere kantkorn eller nedsnødd overflaterim på denne obsturen. Vind og noe snøvær gir mer fersk fokksnø i noen leheng. Forventer noe økt skredfare, men eldre snødekke er relativt stabilt, og derfor er fjernutløsning eller større skred lite sannsynlig. Faregrad 2 også kommende dager, inntil varmere vær og ev. betydelig regn gir økt skredaktivitet. For regionen: Forventer ikke store skred eller skred i mange heng, til tross for vind og nedbør. Så faregrad 3 i morgen fredag er for høyt, etter min mening.

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra NV ↘

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Stort sett et snødekke der vinden har slipt ned, noen vindbølger, og i enkelte leheng innblåst fokksnø (se snøprofil). I tynt snødekke (30 cm) 230 moh fant jeg 4F fast kantkorn 1,5 mm over gammel skare, med løs storkornet snø oppå, og et porøst 1-2 cm skarelag på toppen (nyere snø avblåst ned til denne nyere skaren). Dette ser jeg ikke for meg blir et skredproblem, siden slike steder vil bli avblåst videre utover.

Tester

ECTN22@10cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø over 200 moh Lett å løse ut små tynne flak her og der (halv kvadratmeter med 2-4 cm tykkelse). Men i leheng med tykkere fokksnø var det vanskelig å løse ut.

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 190 cm P RG 0 mm/0 mm, 100 cm K MFcr 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Forenklet snøprofil for å vise et leheng med mye innblåst snø

ObsID: 190771

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org