Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 10.01.2019

4
Stor
Publisert:

Kraftig vind, snøbyger, mildvær og regn vil føre til stor ekstrabelastning på snødekket. Naturlig utløste skred sannsynlig. Unngå alt skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Raskt stigende temperaturer, og nedbør som regn høyt til fjells når temperaturen er på det høyeste, vil føre til at bindingene i snøen svekkes ytterligere. Det er sannsynlig med naturlig utløste våte skred om ettermiddagen når mildværet er på sitt mest intense. Vind med storm styrke og opp mot 40 mm nedbør vil føre til betydelig pålagring av ustabil vindtransportert snø i leområder mot Ø, samt formasjoner som samler snø på tvers av vindretningen. Det vil være svært lett å løse ut skred i den nyeste fokksnøen og naturlig utløste skred kan ventes. Det vedvarende svake laget med kantkorn kan fortsatt være til stede over 800 moh. Mildværet og nedbøren kan muligens trigge naturlig utløste skred på dette laget. Det er stor usikkerhet knyttet til utbredelsen av dette. All ferdsel og opphold i eller i nærheten av skredterreng vil være forbundet med stor fare.
I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt etter perioder med kraftig vind og det er mye snø i leområder. Under mildværsgrensen sist helg har mildvær og regn fuktet opp snødekket. I skogen er nysnøen fremdeles løs og ubunden, mens over tregensen har vinden flyttet på en del av nysnøen. På rygger og knauser er det mye avblåst mildværsskare. Det er store variasjoner i snømengde med høyde over havet, avstand fra kysten m.m.
Det er tidligere observert kantkorn i snødekket noen steder. Trolig må man høyt til fjells for at de fremdeles skal være aktive siden det var plussgrader opp til 800 moh sist helg.
Torsdag morgen var var snøværet i ferd med å gå over til regnvær i lavlandet.
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.
Forbigående mindre vind om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra sørvest., endring til storm fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Kortvarig mildvær høyt til fjells om ettermiddagen, om kvelden snøbyger igjen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

10.01.2019 kl. 08:12

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø 0 °C 100% skyer Det har snødd siden i går kveld, nå på morgenen temperatur rundt 0 grader, litt trekk fra Ø sektor (2-3m/s) nedbør som snø, som nå i lavlandet er i ferd med å gå over til regi

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig

ObsID: 174873

Svartisen / RANA

Snø

09.01.2019 kl. 17:27

449 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN10@22cmQ3 Middels gikk til brudd i sjikt overgang i fokksnøflak, ingen bruddforplantning

ECTN3@3cmQ3 Middels gikk til brudd i sjikt overgang mellom nysnøflak og mykere snø, ikke bruoddforplantning

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 600 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig i høyden er det flyttet på mye snø siste to dager, i enkelte lesider var det innblåst ca 60cm som lå oppå mildværsskaren, Så akkurat idag er det nok fokksnøflak som er hovedproblemet i høyden. Vi har hatt lokalt mye snø som har kommet i høyden kombinert med vind, så vi har nok skredproblemet i mange heng nå. Det har også vært en del kantkornutvikling under skarelag, men foreløpig ligger dette godt beskyttet Mye nedbør som snø kombinert med vind i høyden vil forverre situasjonen betraktelig nå. vi har allerede mye innblåst snø i lessider og mere pålagring kommende døgn, kan gjøre at vi kan få naturlig flere naturlig utløste skred str 2 i høyden. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer bra, men i skogen hvor det er løs ubundet snø på den gjennomfuktede snøen kan man nok si at vi har en fg-1 liten

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Snø -5 °C 3 m/s fra V → Idag har det vært overskyet, noe vind fra V sektor hele dagen. På ettermiddagen litt nedbør som snø

Snøprofil

2,5 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 9 cm 4F PP 0 mm/0 mm D, 22 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC 1 mm/0 mm D-M, 35 cm 1F-P RGlr 0 mm/0 mm D-M -4,8 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 1 cm, -3,4 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Gravde ikke dypere enn at jeg kom under skarelag og ned til snø fuktet under værsituasjonen uke 1

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr det har kommet påfyll av snø. Oppå i skogen 15-20cm løs ubundet snø oppå mildværsskare dannet etter mildværet uke 1. Over skogen har vinden flyttet endel på snøen, så tildels mye innblåst snø i østvendte lesider og bak rygger. Tynne myke nysnøflak over et lag løsere snø oppå 1f fokksnøflak som igjen ligger på mildværsskare. På rygger og knauser er det mye avblåst mildværsskare. Akkurat nå store variasjoner på snømengde i de forskjellige høyder, eksposisjoner og mellom kyst og indre deler av regionen.

ObsID: 174813

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

09.01.2019 kl. 16:01

160 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Store nedbørsmengder i form av snø,sammen med værmelding det neste døgnet.. FV494 Rangård - Leiråmo er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værmelding.

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -2 °C Leiråmo (900moh) kl 16:02 45 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv494 Rangård - Leiråmo, Fare for ras store snømengder

ObsID: 174795

Svartisen / D1804(55160) Mo 2017-2022

Snø

08.01.2019 kl. 15:04

113 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og is i geithæsjen. FV357 Geithalsen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174611

Svartisen / RANA

Snø

07.01.2019 kl. 17:42

550 moh

Abelsen (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Innen en halv meter Ø over 500 moh Fra over tregrensa har vinden flyttet snø til østvendte heng, denne snøen har bundet seg til flak

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra V →

ObsID: 174472

Svartisen / RANA

Snø

07.01.2019 kl. 11:39

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Ser et tydelig skille på skogen mot båsmoen hvor vi har snøgrense ca 50-100moh.

Vær

Sludd 1 °C 100% skyer Nedbør som sludd ved havnivå(bygevær) lite eller ingen vind her idag.

ObsID: 174408

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

07.01.2019 kl. 10:27

160 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området og lokale folk har ikke oppservert noen aktiviteter i nærområdet. FV494 Rangård - Leiråmo er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke mye nedbør og vind.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 °C Leiråmo (800moh) kl 10:29 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv494 Rangård - Leiråmo, Lite snø i antatt løsenområde

ObsID: 174537

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org