Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 16.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Fokksnøflak og vedvarande svake lag kan påverkast lett. Vær varsom i områder med fersk innblåst snø, der snødekket er tynt og ved skoggrensa.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Meir nedbør, vind og mildvær gir betydeleg skredfare. Det eksisterer allereie ustabile fokksnøflak, og nye fokksnøflak vil bygge seg opp på desse. Skiftande vindretning gjer at fokksnøflak vil finnast i mange himmelretningar. Det kan gå skred på kantkornlag både ved påverknad av skiløper og naturleg grunna auka belastning av snø, særleg rundt tregrensa og der snødekket har vore tynt. Under mildværsgrensa kan det gå nokre våte laussnø- og flakskred. Naturleg utløyste skred forventast.
Nedbør, vind og mildvær torsdag og fredag har påverka snødekket. Mildvær har gått opp til ca. 500 moh, og over dette er det fokksnøflak av varierande hardheit. Fokksnøflaka finnast i mange himmelretningar grunna dreiande vindretning frå sør til nordvest. Under 500 moh er det våt snø eller skare, avhengig av om det er plussgrader eller ikkje.
Ned i snødekket er det observert kantkorn, både i samband med skarelag og ved bakken. Laga er ikkje godt utvikla alle stadar og det er usikkerheit knytt til utbreiinga, men observasjonar som drønn dei siste dagane tyder på at dei er mest utvikla og enklast å påverke rundt skoggrensa og der snødekket har vore tynt.
Ved Oksfjordhamn var det observert ferske våte laussnø- og flakskred fredag, og det gjekk også skred ned til vegen ved Falsnesfjellet.
7 - 12 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om formiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Minkende vind utover formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sør., endring til sterk kuling fra nord om kvelden.
-9 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Forbigående mindre vind midt på dagen med skiftende retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

16.02.2019 kl. 16:48

391 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

16. feb 16:54 - 15. feb 16:54 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet), Observert noen småskred, ikke i nærheten av vei

ObsID: 181420

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

16.02.2019 kl. 16:48

29 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør fra nord, observert skredaktivitet i fjellene rund Kvænangsfjellet . EV6 Oksfjordhamn - Mettevoll er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Melder mye snø.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 181421

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

16.02.2019 kl. 09:27

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -1 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 181340

Nord-Troms / STORFJORD

Snø

15.02.2019 kl. 14:56

722 moh

Martin (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sett fra veien, skred på N side otertind, slipp fra stor stein nesten oppe på ryggen. Vanskelig o se hvis det var flak eller bare stort løst skred. Str ca 2. Fleire andre mindre skred i lia og.

ObsID: 181249

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.02.2019 kl. 11:49

9 moh

jan arild@obskorps (*****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tydelig ustabilt snødekke rundt tregrensen med et potent skredproblem styrt av et kantkornlag som lett kan gi tørre flakskred i brattheng. Tydelige drønn og skrytende sprekker. Over 600 meter virker dette kantkornlaget å være vanskeligere å påvirke. Ustabile fokksnøflak i høyden kan fortsatt lett løses ut skred i. Nå pågående snøvær med hind fra NV som vil gi ny pålagring i lesider. Våre flakskred virker ikke å være et skredproblem Ny runde med heftig vær vil gi pålagring av fersk fokksnø i høyden. Større belastning på det observerte kantkornlaget rundt tregrensen vil også være med på å påvirke FG, og kan gi enkelte naturlig utløste skred. Det indikerer en betydelig skredfare

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Notater

Skrefdfarwvurdering basert på punktobservasjoner tidligere i dag

ObsID: 181178

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.02.2019 kl. 11:16

654 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Moderat snøfokk Vind fra nv. Tørr 4F fokksnø som sprekker rundt fot. Mer avblåst over rygger. Snøbyger. Ingen faretegn i denne høyde med tanke på kantkorn

ObsID: 181165

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

15.02.2019 kl. 11:08

404 moh

Hellefriisb (Ukjent)

Notater

Mange ferske skred i nordhelling. Størrelse estimert 2-3. Observert fra veien. Ser ut til at noen skred har bruddkant, andre er løssnøskred.

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 181163

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.02.2019 kl. 10:44

moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  35 cm 1F- over et 6-7 cm F kantkorn over 1F MF. Så pass potent at tydelig drønn på stedet. Nv vendt 450 moh
ObsID: 181147

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.02.2019 kl. 10:32

370 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV mellom 400 moh og 0 moh

ObsID: 181139

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.02.2019 kl. 10:28

362 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Drønn i snøen Markant drønn i nv vendt brattheng rundt tregrensen. Skrytende sprekker over konveks

ObsID: 181138

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.02.2019 kl. 10:20

moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Fuktig Tynn og og porøs skare lag i topp ‘Fuktig snø under med et lag gjvåt snø 10 cm fra overflata. Tørr snø under

ObsID: 181135

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.02.2019 kl. 10:06

250 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Sludd

Snødekke

120 cm totalt Fuktig Fuktig og tung snø. Opphoping av vann ned i snødekket. Gradvis tørrere og tørt snødekke fra ca 30 cm

ObsID: 181129

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.02.2019 kl. 09:24

9 moh

jan arild@obskorps (*****)

Vær

Regn 2 °C

ObsID: 181106

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

15.02.2019 kl. 07:33

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Snø 2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 181073

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

15.02.2019 kl. 07:33

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -1 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 181338

Nord-Troms / Falsnesfjellet

Snø

14.02.2019 kl. 21:00

113 moh

Ingrid@NVE (*****)

Skredhendelse

14. feb 21:00 -vendt https://www.framtidinord.no/incoming/2019/02/14/Sn%C3%B8ras-sperrer-deler-av-et-kj%C3%B8refelt-p%C3%A5-E6-18476007.ece

ObsID: 181119

Nord-Troms / Falsnes

Snø

14.02.2019 kl. 21:00

26 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

14. feb 21:00 Snø på EV. 6 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 195543

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

14.02.2019 kl. 17:16

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind of snøbyger + temperatur økning. Økende skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 181004

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.02.2019 kl. 16:48

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Foreløpig 2, men forventet økning til 3 grunnet meldt vindøkning og nedbør. Økende skredfare neste døgn: Værmelding.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180792

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

13.02.2019 kl. 08:07

1025 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Ser på webkamera at det er snøfokk, både på gamanjunni og nordnesfjellet. Vind frå sø, rundt 10m/s.

ObsID: 180661

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.02.2019 kl. 07:05

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 180653

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.02.2019 kl. 07:05

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 0 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 2 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 180887

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org