Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 14.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Der snødekket har vore tynt er det også mogleg å påverke vedvarande svake lag. Våte skred kan gå under mildværsgrensa.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nysnø og sterk vind vil føre til danning av fokksnøflak, særleg i nord- og austvendte heng. Auka vekt saman med mildare vær kan også gi ekstra belastning på kantkornlag, som finst lenger ned i snødekket. Kantkorna ser ikkje ut til å vere utvikla like godt alle stadar og utbreiinga er uviss, men vær varsom der snødekket er tynt. Under mildværsgrensa kan det gå våte laus- og flakskred.
Innad i regionen er det store variasjonar på kor mykje snø som har komme den siste tida. På Arnøya og innst i Storfjorden har det komme 20-30 cm snø, medan andre delar berre har komme nokre få cm. Vind frå sør og søraust har påverka i ettertid og snøoverflata varierer frå å vere ubunden i skjerma områder til vindpakka hard i vindutsette områder.
Lenger ned i snødekket er det observert kantkorn, både under skarelag og ved bakken. Desse laga er ikkje utvikla like godt alle stadar og det er usikkerheit knytt til utbreiinga. Tirsdag vart det observert både drønn og dårleg stabilitet i testar på slike lag på relativt tynt snødekke.
Det er ikkje registrert skredaktivitet dei siste dagane.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til SE stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
13 mm i døgnet, opp mot 21 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til sterk kuling fra vest om kvelden.
-11 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.
Økende vind om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Falsnesfjellet

Snø

14.02.2019 kl. 21:00

113 moh

Ingrid@NVE (*****)

Skredhendelse

14. feb 21:00 (+01:00) -vendt https://www.framtidinord.no/incoming/2019/02/14/Sn%C3%B8ras-sperrer-deler-av-et-kj%C3%B8refelt-p%C3%A5-E6-18476007.ece

ObsID: 181119

Nord-Troms / Falsnes

Snø

14.02.2019 kl. 21:00

26 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 21:00 (+01:00) Snø på EV. 6 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 195543

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

14.02.2019 kl. 17:16

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind of snøbyger + temperatur økning. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 181004

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.02.2019 kl. 16:48

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Foreløpig 2, men forventet økning til 3 grunnet meldt vindøkning og nedbør. Økende skredfare neste døgn: Værmelding.

ObsID: 180792

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

13.02.2019 kl. 08:07

1025 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Ser på webkamera at det er snøfokk, både på gamanjunni og nordnesfjellet. Vind frå sø, rundt 10m/s.

ObsID: 180661

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.02.2019 kl. 07:05

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 180653

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.02.2019 kl. 07:05

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 0 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 2 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 180887

Nord-Troms / Storfjord

Snø

12.02.2019 kl. 14:17

522 moh

torben@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180560

Nord-Troms / Storfjord

Snø

12.02.2019 kl. 14:13

522 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet til tider god sikt og oversikt over området.

Faretegn

Drønn i snøen på dette platået. Tynt snødekke over svak kul form

Tester

ECTPV@30cmQ1 Dårlig Løsnet på kantkorn 2mm.under skare, også kantkorn på bunnen/bakken.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

ObsID: 180559

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

12.02.2019 kl. 06:41

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 0 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 180446

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

11.02.2019 kl. 12:53

516 moh

StigR@obskorps (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Vær

-8 °C 6 m/s fra SØ ↖ 95% skyer Lette snbyger

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 20 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

Skredproblem

Tørre flakskred Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig Ikke gitt over 0 moh

ObsID: 180346

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

11.02.2019 kl. 07:07

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 180241

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org