Snøskredvarsel for Lyngen mandag 08.06.2020

2
Moderat
Publisert:

I høyfjellet er det fare for naturlig utløste tørre flakskred. Under nysnøgrensen kan regn svekke snødekket og det kan forekomme store naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyfjellet kan det danne seg ustabile fokksnøflak i leområder, og i noen områder kan disse løsne naturlig. Økende nedbør kan øke faren for våte flakskred og glideskred. Unngå områder under glidesprekker. Vær observant der det er skavler. Disse kan knekke og løse ut skred i fjellsiden under.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter flere dager med varme temperaturer. Det er mer snø enn normalt, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker. I sørvestvendt terreng er det skiføre fra 250 moh., i nordvendt terreng kan du ta på skiene enda lavere. Øverste del av snøen er våt og løs og du synker til ankelen opp til 700-900 moh.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells, over 700 moh., er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Flere mindre løssnøskred rapportert fra Holmbuktura (detektert automatisk ved dopplerradar)
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
2 °C til 10 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.
Tilskyende om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om formiddagen.
-1 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org