Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 16.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i områder med fokksnøflak og der det er vedvarande svake lag i snødekket. Våte skred kan gå under mildværsgrensa.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Meir nedbør, vind og mildvær gir betydeleg skredfare. Det eksisterer allereie ustabile fokksnøflak, og nye fokksnøflak vil bygge seg opp på desse. Skiftande vindretning gjer at fokksnøflak vil finnast i mange himmelretningar. Kantkornlag i samband med skarelag kan påverkast av den auka vekta av overliggande snø, og under mildværsgrensa kan det gå nokre våte laussnø- og flakskred. Naturleg utløyste skred kan ventast.
Nedbør, vind og mildvær torsdag og fredag har påverka snødekket. Mildvær har gått opp til ca. 600 moh, og over dette er det fokksnøflak av varierande hardheit. Fokksnøflaka finnast i mange himmelretningar grunna dreiande vindretning frå sør til nordvest. Under 600 moh er det våt snø eller skare, avhengig av om det er plussgrader eller ikkje.
Nede i snødekket finnes det fleire skarelag, og desse er observert opp til ca. 900 moh. Rundt desse har det stadvis blitt danna kantkorn i kuldeperioder, spesielt der snødekket har vore tynt. Torsdag og fredag gjekk det fleire naturlege flakskred i dette høgdeintervallet i ulike himmelretningar ved Furuflata, og det ser ut til at laget er mogleg å påverke no.
I samme tidsrom gjekk det også tørre og våte flakskred andre stadar i regionen, både på Breivikeidet, Lavangsdalen og ved Holmbuktura.
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om formiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Minkende vind utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
18 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sør., endring til sterk kuling fra nord om kvelden.
-8 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Forbigående mindre vind midt på dagen med skiftende retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

16.02.2019 kl. 15:50

735 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 181417

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

16.02.2019 kl. 14:00

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind utsatte steder, dels nedbør som snø og regn. FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Minkende nedbør og fallende temperatur mot kvelden.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Skredaktivitet

16. feb 14:03 (+01:00) - 15. feb 14:03 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst V. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv293 Holmbuktura - , Et skred over stengt vei så langt

ObsID: 181400

Lyngen / Lyngen

Snø

16.02.2019 kl. 10:40

415 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Meget komplekse og varierte forhold, Snødekket og kvaliteten endrer seg med høyden, fra våtere til tørrere. i høyden har det vært mye vind. Dårlig sikt vanskeliggjør vurdering. Kan fortsatt ikke bekrefte/avkrefte nedsnødd rim fra romjula over 1000moh da man må gå inn i brattere terreng for å forske på dette problemet. Fokksnøproblematikk vil variere, fortsatt en del snø tilgjengelig for transport i høyden. Våt snø vil dreneres, og fryse på og stabiliseres. Kantkornlag er delvis nøytralisert i lavere terreng, men vil fortsatt finnes, og utvikles i høyden, særlig der snødekket er tynt. Vi venter enda på muligheten til å ferdes trygt i høyden for å gjøre gode vurderinger der. Varslet faregrad er riktig Godt beskrevet. Kan være en idé å anbefale gode egne vurderinger over 900moh, da vi mangler gode observasjoner derfra. Stort sett alt terreng over denne høyden i Lyngen er å anse som skredterreng.

Vær

Regn 3 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Skiftende, kaldere enn varslet, men siste par dager mye nedbør og tidvis sterk vind.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Over tregrensa.

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Opp til minst 500moh

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Våt Gradvis overgang til sludd v ca 200moh, kram snø på gammel våt snø videre opp til ca 500. Må høyere for å finne tørr snø, men der er det også mer vind.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh Den mest akutte endringen er over, og vil nøytraliseres av drenering og nattefrost.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 500 moh Stor sett nøytralisert av regn og mildvær opp til ca 500moh. Uvisst hvor høyt det går.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø over 600 moh På høyfjellet der det er kommet tørrsnø og vind.

Tester

CTN Gjort i snø nøytralisert av vann og mildvær.

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Noen harmløse i svært bratt terreng fra torsdag til fredags regnvær. Ingen bruddkanter. Ingen sikt mot toppene.

Snøprofil

10 cm F PP 0 mm/0 mm W, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm W, 7 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm W, 30 cm 1F FC 0 mm/0 mm M

ObsID: 181430

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snø

16.02.2019 kl. 10:00

68 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde fra Sarasteinen tatt 21.2 som (trolig) viser noen av skredene som i følge infralydmålinger gikk 14.-16.2 (se linker til tidligere regobser under 'notater'). Det største skredet gikk trolig 14.1 (se skredtunge).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde i retning Stortinden (tatt 20.2), som muligens kan vise noen av skredaktiviteten 14.-16.2.

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ø

ObsID: 182276

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snø

16.02.2019 kl. 08:32

68 moh

torehum@svv (*****)

Skredaktivitet

Ett (1) Ø Skred i skredløpet Sarasteinen dektetert av infralyd kl 07:02. Muligens også et skred fra Pernilsfjellet kl. 05:01 i følge infralydmålinger.

ObsID: 181329

Lyngen / Radar Holmbuktura

Snø

16.02.2019 kl. 08:29

18 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skredtunge fra skredet kl. 7:51 litt til venstre for midten.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Avsetninger av skred om gikk rett før kl. 10.

Skredaktivitet

16. feb. 0-6 (+01:00) Mange (10 eller mer) V. Under 1200 moh Flere skred (minst 18) detektert i radar; bl.a. kl. 04:07, 06:03, 07:32, 07:38, 07:51, 07:54, 08:43, 9:47, 9:51, 9:54, 10:03, 10:47, 11:14, 18:27, 20:28, 20:46, 21:46 og 22:12. Ett av disse gikk over veg (se notater).

ObsID: 181327

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 15:27

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. feb 15:31 (+01:00) - 14. feb 15:31 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst V. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv293 Holmbuktura - , Et skred over vei, mange små registrert av radar i går kveld og natt

ObsID: 181257

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 15:27

558 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værforhold, ferske skred, prognose varsom. Økende skredfare neste døgn: Synkende skredfare mot kvelden, men økende nedbør i natt vil øke skredfaren markant .

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 181258

Lyngen / Tromsø

Snø

15.02.2019 kl. 14:12

336 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Snødekke

Ca 5cm løs ubundet 30cm fuktig Tørt videre nedover

ObsID: 181237

Lyngen / Tromsø

Snø

15.02.2019 kl. 11:16

627 moh

Ragnhild (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred, naturlig utløst

Skredaktivitet

15. feb. 0-6 (+01:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels Få bratte heng. V. Mellom 400 moh og 400 moh

ObsID: 181168

Lyngen / Furuflaten, Lyngen

Snø

15.02.2019 kl. 10:56

341 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  To skred gått på n-nø exp under Nertind.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  NØ exp på dette skredet som har den høyeste bruddaknten (ca900moh) under Nertind (Fortopp til Daltind)
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  sø exp på bruddakantene. To skred - gått på ca 700 moh. Sørflanken på Pollfjellet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nå stabiliseres snøen under mildværsgrensen. Over mildværsgrensen vil problemet med kantkort fortsatt være tilstede. De ferske skredene sommar gått i helt ulike himmelretninger tyder på at det er vedvarende svake lag som gir seg til kjenne. Det er melt at det kommer inn betydelige mener med vært fra S og SV det nærmeste døgnet, dermed vil alle lesider bli utsatt for økt skredfare. I tillegg er det svake lag over mildværsgrensen som ikke vil stabiliseres av været siste døgn eller det været neste døgnet. Varslet faregrad er riktig

Vær

Yr 3 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Ferske skred

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 600 moh Ser ut til at mildværet har hatt effekt i hvertfall opp til 700 moh noen steder. Avhengig av hvor langt ned varmen har kommet i snødekket vil det terrenget under stabiliseres.

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, SØ, S. Mellom 900 moh og 400 moh Skred gått i løpet av går kveld/natt til i dag. Det ser ut til at mildværet har gått opp mot ca 7-800 meter på det høysete. Høyeste bruddkant er på 900 mot. Ut fra bruddmønstret og størrelse på skredmassene ser det ut til at det hat gått ned på mildværslaget som ble etablert 10.januar. Der har det fått utviklet seg kantkorn både over og under skaren.

ObsID: 181151

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snø

15.02.2019 kl. 08:41

68 moh

torehum@svv (*****)

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Noen (2-5) Ø To nye skred detektert i Lavangsdalen, sannysnligvis små (str. 1-2). Detektert kl. 05:36 og 07:01 (ved Sarasteinen).

ObsID: 181093

Lyngen / Kjeldvåg

Snø

15.02.2019 kl. 05:00

10 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

15. feb 05:00 (+01:00) Snø på FV. 293 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 293 mellom 14.02.2019 kl. 17:00 og 15.02.2019 kl. 15:00.

ObsID: 182384

Lyngen / Klubben

Snø

15.02.2019 kl. 03:00

16 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

15. feb 03:00 (+01:00) Snø på EV. 8 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 182996

Lyngen / Radar Holmbuktura

Snø

14.02.2019 kl. 21:34

18 moh

torehum@svv (*****)

Skredaktivitet

14. feb. 12-18 (+01:00) Våte flakskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst V. Under 1200 moh 8 skred detektert i dopplerradar i Holmbuktura i ettermiddag: kl. 13:24, 16:01, 16:54, 17:02, 17:30, 17:54, 19:13 og 19:17. Se aktuelle skredløp i xgeo. Ikke sikker på om alle var flaksred, men det er jo iallfall sannsynlig. Skal se om det er mulig å si noe mer ut fra bilder.

ObsID: 181029

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snø

14.02.2019 kl. 18:29

68 moh

torehum@svv (*****)

Skredhendelse

14. feb 18:29 (+01:00) Vått flakskred 3 - Store Ø-vendt Skredet startet på 599 moh og sluttet på 161 moh Sarasteinen (se 'skredløp' i xgeo) Snøskred detektert automatisk av IDA infralydanlegg i Lavangsdalen kl. 18:29. Det er for mørkt til å se noe på bilder, så størrelse og ev. start- og stoppunkt er så langt spekulasjoner basert på varighet (52 s) og vinkelen lydkilden kom fra.

ObsID: 181034

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2019 kl. 09:04

10 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Sjursnes (100moh) kl 09:04 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv52 Sjursnes - Reiervika,

ObsID: 180904

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 06:28

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180885

Lyngen / Hundbergan

Snø

14.02.2019 kl. 03:00

63 moh

Ingrid@NVE (*****)

Skredhendelse

14. feb 03:00 (+01:00) -vendt https://www.nordlys.no/tromso/trafikk/skred/snoskred-traff-innfartsvegen-til-tromso-i-natt-skal-vare-mulig-a-passere/s/5-34-1064551

ObsID: 181124

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

13.02.2019 kl. 11:36

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180713

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org