Snøskredvarsel for Helgeland onsdag 01.01.2020

4
Stor
Publisert:

Naturleg utløste skred ventes i låglandet pga. temperaturstigning og regn. I høgfjellet der det kjem snø ventes tørre flakskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varselet er basert på eit enklare datagrunnlag enn i ordinære varslingsregionar. I høgfjellet vil store nedbørsmengder i form av snø kombinert med vind gje svært stor pålagring av fokksnø i leområder. Skred kan løysne av seg sjølv. Under nysnøgrensa vil regnvær gjere at det går naturleg utløyste skred i snøen som har lagt seg dei siste to dagane.
Tysdag snøar det heilt ned til havnivå. Underliggande snødekke er smelteomvandla opp til omlag 500 moh. Etter mykje vind og nedbør siste dagar forventas det at det finst store fokksnøansamlingar i leområder i høgfjellet.
65 mm i døgnet, opp mot 130 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest.
-4 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Stigende temperatur utover dagen. Storm mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Helgeland / VEFSN

Snø

31.12.2019 kl. 13:22

586 moh

Lars Berge (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Lars Berge
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Lars Berge Kommentar:  Åpen bekk på ca 500 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Lars Berge Kommentar:  Bølger i snøen som tyder på mye regn de siste dagene. Bildet tatt på ca 550moh

Snødekke

Kraftig snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Skare 7-8 cm fuktig nysnø ved bilen over skare som brøt opp til ca 450m. I overgangen skog - snaufjell 7-8cm tørr nysnø på skare som bar. Over skoggrensen (450m) mye snøfokk og sterk vind. Stort sett avføket skare som bar, ca 5-6cm tykk. Ellers myk snøfokk i forsenkninger i terrenget. Åpne bekker opp til ca 500m

Vær

Hagl 0 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Snø ved bilen som gikk over til hagl på ca 450moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Skredfarevurdering

Skarelaget virker trygt og bærer godt over ca 450 moh. I østvendte heng kan kan vindtransportert snø løsne forholdsvis lett. Fordi fokksnøen binder seg dårlig til skarelaget. Under skoggrensen bryter skarelaget men her har mildvær og regn ødelagt evt tidligere svake lag

Notater

Dårlige skiforhold.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små Ø I forsenkninger i terrenget og østvendte heng

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små Både nysnøen under skogsgrensa og fokksnøen lengre opp sklir lett ut når man traverserer i terreng brattere enn 25 grader

ObsID: 204998

Helgeland / D1801(55160) Helgelandskysten 2018-2023

Snø

31.12.2019 kl. 10:39

66 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 3 °C Rafossen (500moh) kl 10:40 10 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Værobservasjon fra Rafossen (500 moh) kl 10:41 Sludd, 3,0 °C. 10 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv76 Rafossen - Barstad, Lite snø i området.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. . FV76 Rafossen - Barstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i området. .

ObsID: 204930

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org