Snøskredvarsel for Helgeland torsdag 03.01.2019

4
Stor
Publisert:

Kortvarig ventes omfattende ustabile forhold. Skredfaren øker raskt med temperaturen og nedbøren. Naturlig utløste skred ventes.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5. Det neste døgn ventes det et kortvarig, kraftig mildvær. Lokalt kan det komme store nedbørmender som regn på snødekket. Kortvarig vil det være fare for naturlig utløste skred og det oppfordres til å holde seg godt unna skredterreng. Slår ikke nedbøren til for fullt vil skredfaren være lavere og mer mot 3-betydelig. Når det verste av nedbøren og vinden har gitt seg vil snødekket trolig stabiliserer seg raskt igjen.
De siste dagene er det kommet 40-50 cm nysnø med kraftig vind i fjellet. Nysnøen er ujevnt fordelt i terrenget, men med største snømengder mot NØ-SV. Enkelte steder er den gamle mildværsskare fremme i snøoverflaten. I lavlandet opptil ca 500 moh er det gamle snødekket fuktig under nysnøen.
Det ble i jula observert kantkorn. Mildværet siste dagene har trolig ødelagt mye av dette laget under ca 500 moh.
30 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-10 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Helgeland / D1801(55160) Helgelandskysten 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 09:49

66 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. . FV76 Rafossen - Barstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i området. .

Vær

Regn 3 °C Rafossen. (500moh) kl 09:49 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv76 Rafossen - Barstad,

ObsID: 173738

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org