Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 05.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det kan gå skred i fersk fokksnø høyt til fjells. Snødekket er fremdeles vått og ustabilt. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I de høyeste fjellområdene vil det i leområder samle seg fersk fokksnø. Det vil være lett å løse ut skred før fersk snø binder seg til underlaget. Skred kan også gå naturlig. Størrelsen vil være avhengig av snømengde. Stedvis kommer det mye snø, og det kan forventes enkelte store skred. Mildvær og regn gir fortsatt våte skredproblem i lavere høyde. Disse kan løsne naturlig og helt nede ved bakken. Problemet begrenses i takt med tilgjengelig snømengde.
Snøoverflaten er preget av fuktighet høyt til fjells. Over 1400 moh er snøoverflaten kald og tørr. Det er generelt lite snø i regionen. Sammenhengende skiføre finnes over ca 800 moh og det er betydelig mindre snø enn normalt. Vind fra V-NV før mildværet har flyttet snø over i østvendte heng.
Det finnes kantkorn ved bakken, men det er begrenset med snø over. Usikkert i hvor stor grad dette laget er påvirket av mildværet.
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Stort sett opphold først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
30 mm i døgnet, opp mot 60 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Skyet.
Lavere snøgrense første del av dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

04.12.2019 kl. 10:48

997 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev134 Vågsli - Baklia,

ObsID: 200577

Hardanger / Rosendal

Snø

02.12.2019 kl. 11:44

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Skredfarevurdering

Det ligg ein del tørrsnø tilgjengeleg for vindtransport om vinden aukar. Usikker på kor mykje snø som er tilgjengeleg, men anslagsvis mellom 10-30 cm ubunden snø. Mogleg ein del variasjon i regionen. Eg har ikkje nok sikre observasjoner til å gi ei fornuftig vurdering av skredfaren per i dag, men dagens varsel oppfattes fornuftig mtp det eg har observert og det eg har registrert forut for start på varslingssesongen. Jo lenger inn i regionen ein kjem og jo høgare til fjells jo meir aktuelt er nok problemet.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0,5 m/s fra N ↓ 95% skyer Registrerer at det er -2,8 grader på om lag 700 moh. Same stad er det 1 m/s frå nord.

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh Det har falle ein del snø siste par døger. Anslagsvis mellom 10-30 cm, men eg har ikkje sikre obs på dette. Denne antar eg er tørr pga temperaturen som har vore siste par dagar. Det er tynt snødekke opptil om lag 900-1000 moh. Aukande djupne over dette høgdeinterval, men ikkje spesielt store mengder. Eg vil tru at lenger inn i regionen og høgare til fjells er det meir snø. Registrerer at i Røldal er det falle ein del snø, men på webkamera til skisenteret er det framleis mykje stein som stikker fram.

Notater

Eg er framleis utslått med influensa så får ikkje gjort ein fornuftig obstur før tidlegast litt uti veka. Planlagt obstur til Røldal neste helg.

ObsID: 200237

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org