Snøskredvarsel for Finnmarkskysten tirsdag 30.03.2021

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø fører til ustabile nysnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold. Våte skred kan løse der snøen blir vannmettet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå bratte heng med løs våt snø der det også fins terrengfeller.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå bratte heng med nysnø der det også finnes terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø og perioder med vind utover dagen kan danne små nysnøflak i overflaten, over mildværsgrensen. Ved mye regn kan det det løsne våte skred under mildværsgrensen. Små skred kan også forekomme i solvendte sider om solen får tid til å ta tak. Både vind- og nedbørsprognosene er beskjedne, og snødekket ventes å være generelt hardt og stabilt. Bygevær gir usikre prognoser, ved mer vind og nedbør enn ventet kan skredfaren bli høyere.
Snødekket er kompakt og påvirket av mildvær, vind og gjenfrysing. Overflaten består av skare og vindpakket snø. Forrige uke var det perioder med mildvær og regn opp til ca. 500 moh, etterfulgt av snøfall til havnivå og solinnstråling. Fra fredag til mandag har det periodevis vært sterk vind fra sør. Snø som kunne flyttes på, har blitt flyttet til heng mot nordlige himmelretninger.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, og begerkrystaller langs bakken. Dette er trolig mest utbredt i indre strøk. Under ca. 200 moh. er det gamle snødekket gjennomfuktet etter mildværet.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-4 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-4 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

30.03.2021 kl. 20:53

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 889 (0moh) kl 20:53 0 cm nysnø akkumulert siste time.

ObsID: 264801

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

29.03.2021 kl. 22:43

190 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Biter av sørvendt skavl brekker av i solen
ObsID: 264657

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

29.03.2021 kl. 22:39

294 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot øst. Viser Snøfordeling med snø I sørvendte heng .

Snødekke

ObsID: 264653

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

29.03.2021 kl. 22:17

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør natte frost. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær..

Vær

Ikke nedbør -1 °C Nordvågen (0moh) kl 22:17 0 cm nysnø akkumulert siste time.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 264648

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

29.03.2021 kl. 14:51

217 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Oksevågdalen (100moh) kl 14:51

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 264612

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

28.03.2021 kl. 22:41

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Natte frost å lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Regn -2 °C E69 (0moh) kl 22:41 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 264492

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.03.2021 kl. 20:24

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør å nattefrost. Uforandret skredfare neste døgn: Melder fint vær.

Vær

Ikke nedbør 3 °C Hønsa (0moh) kl 20:24 0 cm nysnø akkumulert siste time.

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 264346

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

27.03.2021 kl. 15:13

232 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Vindpåvirket og tynt snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Utsikt mot sørvendte fjellsider som har samlet mye mer snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Konveks formasjon midt på bildet har samlet snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er svært kompakt og påvirket av mildvær, vind og gjenfrysing. Ikke funnet svake lag eller observert faretegn. Pga lav utløsbarhet og lite snø er faregraden lav. Denne fjellsiden er antageligvis lite representativ for forholdene i andre deler av regionen. Det ligger mer snø I andre nordvendte fjellsider. Vil vedvare uten utsikter til mer nedbør og vind. Varslet faregrad er riktig Fortsatt mest snø i sørlige himmelretninger.

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Svært lite snø I denne fjellsiden (nordvendt). Snødekket er også svært påvirket av vind, plussgrader og antakeligvis noe regnbyger tidligere i uken. Det er kun mer konvekse formasjoner som har samlet snø. Overflaten består av skare og vindpakket snø. Svært dårlig skiføre.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 5 m/s fra S ↑ 20% skyer Det har vært plussgrader, sol og sørlig vind siste døgn. Ikke nedbør siste døgn.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Titter med kikkert inn i sørvendte brattheng, men observerte ingen solutløste løssnøskred.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Tester

LBT Ingen brudd

Snøprofil

10 cm K MF 0 mm M, 15 cm P RG 0 mm D, 25 cm K MF 0 mm D -2,8 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm

ObsID: 264348

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

27.03.2021 kl. 08:59

217 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Kjøllefjord (100moh) kl 08:59 Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 264247

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org