Hopp til hovedinnhold

Søk med sender/mottaker og søkestang

Det finnes mange produsenter av sender/mottager (skredsøker). Vær sikker på at du vet hvordan du bruker din!

Tid er mangelvare når du skal lete etter en eller flere skredtatte, så sett i gang fort, men gjør det riktig. Du kan også bli tatt av skred dersom du ikke tenker deg om. Egen sikkerhet skal alltid vurderes før du setter i gang med søk.

 • Stopp på trygt sted. Hva er over deg?
 • Følg den eller de som blir tatt av snøskredet med blikket om du kan, eller retningen de ble ført vekk i. Se etter tegn på hvor den skredtatte befinner seg.
 • Om du er sikker på at du selv ikke kan bli tatt av et snøskred, sett skredsøkeren i søkemodus. (Alle som deltar i søket skal gjøre dette for å unngå signalforvirring)
 • Når søk med sender/mottaker er avsluttet, det vil si at du har treff med søkestanga på den skredtatte – sett skredsøkeren tilbake i sendemodus og bruk søkestanga (så sant det ikke blir søkt etter flere)
 • Grav ut den skredtatte.
 • Gi førstehjelp.
 • Ring etter hjelp.

En velbrukt metode for søk etter skredtatte med sender/mottaker er innflygingsmetoden.

Innflygingsmetoden består av fire søkefaser, signalsøk, grovsøk, finsøk og søk med søkestang.

 • Signalsøk

  Illustrasjon av signalsøk.

  Sett skredsøkeren i søkemodus, hold den inntil øret mens du roterer den langs alle akser, og beveg deg raskt i den retningen du tror den skredtatte befinner seg.

  Bruk øynene og se etter tegn etter den skredtatte i overflaten, samtidig som du lytter til skredsøkeren.

  Hovedpoenget med signalsøket er å finne et sende-signal.

 • Grovsøk

  Illustrasjon av grovsøk.

  Grovsøk starter når skredsøkeren din får inn et søkesignal. Sett ned tempoet litt, hold skredsøkeren horisontalt foran deg, og følg retningsangivelsene som vises på skredsøkeren din.

  Øker distansen til signalet beveger du deg i feil retning. Snu og gå i motsatt retning.

 • Finsøk

  Illustrasjon av finsøk.

  Når skredsøkeren din forteller deg at du nærmer deg den skredtatte (10 m) roer du tempoet enda mer ned, og fortsetter å følge retningsangivelsene på skredsøkeren.

  Når skredsøkeren viser 3 meter eller mindre kommer du deg ned på knærne og holder skredsøkeren rett over snøen.

  Beveg skredsøkeren i et kryssmønster over snøen og let etter området med kortest distanse til signalet. Husk at den skredtatte kan ligge dypt.

  Det er ikke sikkert at skredsøkeren din vil komme innen 50 cm av den skredtatte, hun kan ligge 2 meter dypt.

  Marker stedet med kortest avstand til signalet (sterkest signal).

 • Finsøk med søkestang

  Illustrasjon av finsøk med søkestang.

  Finn fram søkestanga og stikk den ned i snøen der signalet var sterkest. Stikk søkestanga ned vinkelrett på snøoverflaten. Se på avstanden på sender / mottager for å få en indikasjon på hvor dypt du skal søke. Er du i tvil så stikker du så dypt det lar seg gjøre.

  Forsett å stikke søkestanga ned i snøen i et spiralmønster innenfra og ut inntil du får treff på noe.

  La søkestanga bli stående på stedet der du hadde treff, og start utgravingen.