Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Elektromagnetiske forstyrrelser og skredsøkere

Alle elektroniske apparat og magnetiske gjenstander kan forstyrre et søk med skredsøker. Vær oppmerksom på hvordan du skal innrette deg for å ikke få forstyrrelser. Både sending av signal og søk etter signal kan bli forstyrret. 

SEND - Sendemodus - alle elektroniske enheter kan være i bruk

Når du går på tur kan du bruke andre elektroniske enheter. Men pass på at du alltid har minimum 20 cm mellom skredsøker og kilde til forstyrrelser:

Gjenstander som kan gi forstyrrelser er for eksempel:

 • elektroniske enheter
 • metalldeler
 • metallfolie (f.eks. for å holde varmen)
 • magneter
 • varmeelementer

Ha telefonen din i lomma på buksa på motsatt side av skredsøkeren for å unngå at enhetene kommer for nærme hverandre hvis du blir tatt i et skred. Hvis skredsøkeren er for tett på andre enheter vil dette påvirke signalet som blir sendt ut.
Ikke ha telefonen i jakkelomma (ha heller ikke et filmkamera i brysthøyde) mens du har en skredsøker i holderen på brystet.
Snakk med de andre i gruppa om dette, for å påminne og gjøre hverandre bevisst på problemet med forstyrrelser. La det å spørre etter om telefon er i lomme utenpå skredsøker være en del av kameratsjekken. 

SEARCH – Søkemodus – bare strengt nødvendige enheter skal være påslått

Når du søker etter andre skredsøkere er du veldig utsatt for forstyrrelser fra elektromagnetiske enheter. 

Den som søker må skru alle elektromagnetiske enheter av og ta av oppvarmede hansker.

Andre personer i nærheten må være mer enn 10 meter unna for at de skal kunne ha sine enheter påslått. 

 • Ta av elektriske oppvarmede hansker.
 • Skru av andre elektroniske enheter (fullstendig avskrudd, ikke flymodus).
 • Skru av elektriske oppvarmede sokker og fottøy.
 • Hvis du bruker klokke med elektronisk skjerm eller aktivitetsmåler (smartklokke) må du holde skredsøkeren i motsatt hånd.
 • Mer enn 50cm avstand fra andre apparater som er helt nødvendig for å gjennomføre søket, for eksempel en hodelykt for nattsøk.
 • Mer enn 10m avstand fra påslåtte telefon, radio eller satellittkommunikasjon.
 • Mer enn 10m avstand fra snøscooter hvis motor er i gang.
 • Reduser søkebredden til mindre enn 20m hvis forstyrrelser ikke kan begrenses med disse avstandsreglene.
 • Noen elektriske ballongsekksystemer kan forårsake forstyrrelser. I slike tilfeller, bør du vurdere om du vil søke uten din elektriske skredballongsekk. Du bør teste om din sekk påvirker din skredsøker. 

Kameratredning i en gruppe:
For å spare tid, eller i tilfelle du ikke er kjent med å slå av apparatene dine, bør du vurdere å overlevere disse til noen som ikke deltar aktivt i søket.

Mulige konsekvenser av forstyrrelser

 • Feil avstand og retning : "Falske søkeresultat" (du får inntrykk av at det er flere som sender signal i skredet enn det som er tilfelle)
 • Redusert rekkevidde

Oppdag forstyrrelse

Hvordan skille "signal fra begravd person" fra "falske søkesresultat" [basert på analog lyd]

 • Autentisk analog lyd omtrent hvert sekund + anvist avstand/retning = Signal fra begravd person
 • Anvist avstand/redning, men ingen eller få analoge lyder = Falsk søkeresultat

Du må altså ha mulighet for å høre analog lyd i din skredsøker for å kunne tolke dette selv. Les bruksanvisning og sjekk om det er mulig, og om hvordan du skrur på analog lyd. 

Søk i område med mye forstyrrelse

Noen ganger er det umulig å unngå at skredsøkeren får forstyrrende signal fra omgivelsene. Da må en gjøre noen tiltak, men det aller viktigeste er å ha øvd på slike situasjoner. 

 • Hvis skredsøkeren viser behov for smalere søkelinjer, følg anvisningen som skredsøkeren gir.
 • Eventuelt halver søkebredden,
 • I ekstreme tilfeller så kan mikrosøkestriper og søk med analog lyd brukes.

Kilde

Tekst og illustrasjoner på denne siden er hentet fra UIAA

Rådene her er en anbefalling fra UIAA. De er også i tråd med anbefallingene til MountainSafety.info