Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Tørken fortsetter på Østlandet og Sørlandet

Publisert: 13.05.2022

Regnet har bedret situasjonen over store deler av Vestlandet. Det er fortsatt tørke på Østlandet og Sørlandet, med svært lav grunnvannstand for årstiden og lav vannstand i innsjøer og elver.

Tørrlagt båthavn i Randsfjorden ved Brandbu 4. mai 2022. Foto: Hervé Colleuille, NVE

Lite nedbør de siste månedene har ført til svært lav grunnvannstand og lav vannstand i mange innsjøer og elver på Østlandet og Sørlandet.

- Mye regn de siste dagene har bedret situasjonen over store deler av Vestlandet, men tørken fortsetter å utvikle seg langsomt på Østlandet og Sørlandet, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE.

Nesten alle NVEs grunnvannstasjoner i lavlandet østafjells og på Sørlandet viser lav eller svært lav grunnvannstand. 7 av NVEs 20 målestasjoner i dette området har en grunnvannstand som er blant de laveste observerte for denne tiden av året.

På målestasjonen i Lindesnes i Agder og Bø i Telemark har det aldri vært målt så lav grunnvannstand på denne tiden av året siden målingene der startet i 1980. På målestasjonen Kise i Nes på Hedemarken er grunnvannstanden svært nær laveste målte verdi for denne tiden av året, siden målingene der startet i 1978.

https://www.varsom.no/nyheter/statusrapporter-grunnvann/grunnvannstatus-i-norge-5-mai-2022/

- Det har kommet noe nedbør de siste dagene, men vi trenger mye regn over tid for at situasjonen skal komme tilbake til normalen. Grunnvannsnivået er svært lavt og fortsatt synkende i lavlandet på Sør- og Østlandet, tilføyer Hervé Colleuille.


Svært lav vannstand i de store innsjøene på Østlandet

Det lave grunnvannsnivået medfører mindre tilsig av vann til elver og bekker. Det er også svært lite snø igjen Østafjells, og dermed blir det lite påfyll av vann til elver og innsjøer fremover dersom været holder seg tørt.

https://www.varsom.no/nyheter/snorapporter-fra-nve/snoforhold-per-10-mai-2022/

Vannstanden i Mjøsa og Randsfjorden ligger nå henholdsvis ca. 1,3 m og 1.4 m under normalen for 12. mai. Dette er den laveste observerte vannstanden for denne datoen siden henholdsvis 1976 og 1985. Vannstanden i Tyrifjorden ligger ca. 1 m under normalen, noe som er den laveste observerte vannstanden for 12. mai siden 1997.

- Vannstanden i de store innsjøene på Østlandet har økt litt de siste ukene, men mye saktere enn normalt, som følge av svært begrenset snøsmelting i fjellet og lite nedbør, sier Hervé Colleuille.

Lite vann fører til uheldige konsekvenser

Tørken har ført til problemer med gress- og lyngbrannfare i store deler av Sør-Norge. Tørken har også konsekvenser for båtferdsel, økosystemet, matproduksjon og kraftproduksjon, og kan skape utfordringer for vannforsyningen utover sommeren. Flere vil kunne oppleve tomme brønner. Dette gjelder særlig grunne brønner, som forsyner enkelthusstander og gårdsbruk.

- Vårt råd til vannverk- og brønneiere, som har hatt problemer med tørke tidligliere, er derfor fortsatt å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasiner med tanke på forsyningsberedskapen utover sommeren, sier Hervé Colleuille

https://www.varsom.no/nyheter/statusrapporter-torke/torke-i-sor-norge-kan-gi-utfordringer/

Østlandet og Sørlandet trenger mye regn

Årsaken til tørken er den nedbørfattige vinteren og våren. Ifølge Meteorologisk institutt har det ikke vært så tørt i mars og april på Østlandet og Sørlandet på 100 år.

Hvor alvorlig situasjonen blir fremover, avhenger rett og slett av været. Allerede nå er vannunderskuddet såpass stort at det må ganske mye nedbør til for å fylle opp grunnvannsmagasinene. Regnbygene de siste dagene har redusert  gress- og skogbrannfaren. Det må imidlertid komme mye mer regn på Østlandet og Sørlandet for at alle de negative effektene av tørken skal avta.

"Værprognosene fra Meteorologisk institutt viser fremdeles ingen tegn til nedbør av betydning på Østlandet og Sørlandet.

- Det meste tyder på at det blir tørre forhold Østafjells de nærmeste to ukene. Det ventes veldig lite nedbør og i tillegg blir det høyere temperaturer fremover, så situasjonen ser ikke ut til å bedre seg. Med dette øker også faren for skogbrann igjen, sier statsmeteorolog Dina Stabell fra Meteorologisk institutt."

https://www.met.no/nyhetsarkiv/niende-torreste-april 

Figur 1. Kartet viser grunnvannstand sammenlignet med hva som er vanlig (1981-2010). Grunnvannstanden er simulert ved bruk av en hydrologisk modell basert på værobservasjoner og -prognoser pr. 01.05, 12.05 og 20.05.2022. Kilde: NVE - senorge.no - Klikk her for større bilde.

Figur 2. Kartet på venstre viser simulert og observert grunnvannstand den 12.05.2022 sammenlignet med hva som er vanlig (1981-2010). Kartet på høyere viser observerte vannføring i elver den 12.05.2022. Kilde: NVE - senorge.no. Klikk her for større bilde

Kontakt

Seksjonssjef Hervé Colleuille, tlf. 945 21 657, hec@nve.no

Flomvarslingen (kl. 08-21), tlf. 40 43 60 00 (ikke sms), flomvarsling@nve.no