Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Snøforhold per 10. mai 2022

Publisert: 11.05.2022

Mens det i Sør-Norge, og særlig på Østlandet er svært så vårlig i lavlandet, kommer vinteren stadig på gjenvisitt i Nord-Norge. Flere steder i i Nord-Norge og på Nordvestlandet er det fremdeles en god del snø, mens det vårlige været har tæret på snømengden i resten av Sør-Norge

Det er fremdeles skiføre i fjellet på Vestlandet og Nordvestlandet, her fra Sunnfjord i Vestland 8. mai 2022. Foto: Brit-Siv@obskorps //Regobs

Denne snøoversikten baserer seg på data fra NVEs modellerte snøkart (www.senorge.no), observerte snøforhold fra MET og NVE sine målestasjoner og satellittbilder. 60 % av landet er fremdeles dekket med snø, men det er store forskjeller mellom sør og nord.

Fremdeles skiføre høyt til fjells på Østlandet

Det har vært en snøfattig vinter i fjellene på Østlandet, og med vårlig vær de siste ukene, har mye av snøen smeltet vekk. Det er likevel fremdeles skiføre vest i Jotunheimen, i Reinheimen og i de vestligste delene av fjellet.

Målinger fra Sjusjøen viser at snøen forsvant før 1. mai, mens det på målestasjonen på Sognefjellet fremdeles er over meteren med snø (128 cm) og skiføre for de som vil det. På målestasjonen på Bakko øverst i Hallingdal er 40 cm snø og omtrent normale snøforhold.

Merk at snøkartene gir ikke et helt riktig bilde av snøforholdene rundt Dovre, Rondane og øst i Jotunheimen. Her er det betydelig mindre snø enn det kartene viser. Der kartene viser at det er opptil tre ganger så mye snø som vanlig, er det i virkeligheten snøfritt flere steder.

Flere stasjoner har over 1 meter med snø på Vestlandet

I fjellet i vest er det fremdeles omtrent som normalt sør for Sognefjorden, men nord for Sognefjorden er det jevnt over mer snø enn vanlig i fjellet.

På målestasjonen Midtstova (1162 moh) langs Bergensbanen er det fremdeles 1,3 meter snø, mens det er 1,03 meter på Røldalsfjellet (1010moh) og hele 3,5 m snø på målestasjonen på Mannen (1113 moh) i Møre og Romsdal. At det er en drøy meter med snø på målestasjonen på Røldalsfjellet i starten av mai er ikke veldig uvanlig, tvert i mot pleier det å være litt mer snø der på denne tiden av året. På Mannen og Midtstova derimot er det mer snø enn vanlig, og vi må  tilbake til 2020 og 2017 for å finne tilsvarende snømengder på Mannen og tilbake til 2020 og 2015 for tilsvarende snørike år på Midtstova.

Snøgrensen går så høyt som 800 moh i Heiane i Rogaland/Agder, men desto lenger nord du kommer desto lenger ned i terrenget ligger det snø. I Romsdalen og Trollheimen ligger snøgrensen rundt 400 moh.

Kartene overestimerer antageligvis snømengden enkelte steder i Trøndelag. Like fullt er det ikke tvil om at det er en god del snø for eksempel i Trollheimen, i grensetraktene mot Sverige og nord i gamle Nord-Trøndelag fylke.

Mer snø enn normalt i Nord-Norge

I Nord-Norge har det vært av-og-på med vinter den siste uken, men det ligger fremdeles godt med snø i fjellet. I deler av Nordland har snøgrensen krøpet opp til 300-400 moh, mens det i Troms og Finnmark er snø ned til 100 – 200 moh. På Met sin målestasjon i Tromsø (100 moh) er det 25 cm snø, mens det er over meteren (110 cm) i Tamokdalen (230 moh) i Indre Troms.

Når vi sammenlikner snømengdene i snøkartene i SeNorge med det som er observert i virkeligheten virker det som om snøkartene ikke gir et helt riktig bilde av snøforholdene. Det er antageligvis mindre snø i deler av Troms og Finnmark enn det kartene gir inntrykk av. Flere av målestasjonene til MET og NVE viser at det er omtrent som normalt med snø mange steder og at tre ganger så mye snø som normalt, slik snøkartene viser, er for mye.

Sammenliknet med målestasjoner er det like fullt ingen tvil om at det er mer snø enn normalt flere steder i Nordland (som øst for Mo i Rana, Namdalen og Skjomen), flere steder i Troms (stedvis i Lyngen og Nord-Troms) og vest i Finnmark (fjellområdene rundt Øksfjord og øyene rundt).

Klikk på figuren for større bilde.

Snøkartene i www.SeNorge.no gir deg en oversikt over snøforholdene, men det er nok litt mer snø i kartene enn i virkeligheten flere steder nord på Østlandet og i Nord-Norge.