Hopp til hovedinnhold

Tørke i Sør-Norge kan gi utfordringer

Publisert: 02.05.2022

Usedvanlige lite nedbør det siste halvåret, og varmt vær denne våren, har ført til tørke i store deler av Sør-Norge. Svært lav grunnvannstand og lav vannstand i innsjøer og elver kan skape utfordringer utover våren.

Sandbanker nord i Øyeren sør for Lillestrøm 23.04.2022. Foto: Trine Jahr Hegdahl/NVE.

Lite nedbør de siste månedene har ført til skogbrannfare i store deler av Sør-Norge. Det har også gitt svært lav grunnvannstand og lav vannstand i mange innsjøer og elver på Østlandet og Sørlandet.

– Hvis det ikke kommer betydelig mengder nedbør de nærmeste ukene, er det fare for at grunnvannstanden synker ytterligere. Det kan føre til at noen får tørre brønner. Kaldt vær og lite nedbør vil også gi lite tilsig til elver og innsjøer. Dette kan ha betydning både for vannforsyning, kraftproduksjon, landbruk, båtferdsel og livet i vassdragene, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE.

Fyllingsgraden i vannmagasinene på Østlandet og Sørlandet er også mye lavere enn normalt. Endring i fyllingsgraden avhenger både av hvor mye vann som kommer inn i magasinene og hvor mye det produseres av vannkraft.

– Selv om fyllingsgraden har gått noe opp denne uken, er den lav sammenlignet med normalen. Det er meldt om kaldt og tørt vær fremover. Det er derfor usikkert om fyllingsgraden vi øke også for inneværende uke, sier Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE.


Svært lav grunnvannsstand


Grunnvannsnivået er meget lavt og synkende i store deler av Sør-Norge både langs kysten fra Fredrikstad i Østfold til Florø på Vestlandet, og i dalene på Østlandet under ca. 700 moh (figur 1).

Det lave grunnvannsnivået medfører mindre tilsig av vann til vassdragene, som igjen fører til at vannstanden i mange bekker, elver og innsjøer er svært lav.

I tillegg er vannstanden i flere store innsjøer på Østlandet lavere enn normalt. Dette gjelder blant annet Mjøsa, Øyeren, Tyrifjorden og Krøderen, hvor vannstanden er 30-60 cm lavere enn normalt for årstiden. Det betyr at store sandbanker i disse sjøene, som normalt ligger under vann, nå er synlige. Se bildet fra Øyeren øverst i denne nyhetssaken.

Kan bli aktuelt med sparetiltak og restriksjoner


Lav vannstand kan skape problemer for vannforsyning, fisk og annet dyre- og planteliv.

– NVE oppfordrer alle til å vise aktsomhet, og unngå vannuttak som kan bidra til tørrlegging av vassdrag. Det må tas hensyn til livet i vassdragene og til andre som har behov for vannuttak lenger ned i vassdraget, sier Hervé Colleuille.

Vannverkseiere og brønneiere som har hatt problemer med tørke tidligere, oppfordres også til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin, med tanke på forsyningsberedskap utover våren. Dette gjelder særlig grunne brønner, som forsyner enkelthusstander og gårdsbruk, og kan gå tom for vann.

– Hvis nivåene begynner å bli kritiske, kan det være aktuelt for ansvarlige etater å innføre sparetiltak og restriksjoner, understreker Hervé Colleuille.

Vassdragsregulanter følger alltid med på vannstanden i magasiner og elver. De har et eget regelverk som sørger for at innsjøer og vassdragene til enhver tid har det som kalles minstevannføring og -vannstand.


Det tørre været fortsetter


Årsaken til tørken er den nedbørfattige vinteren og våren. I østlige deler av Sør-Norge har det siden november vært mindre nedbør enn normalt (figur 2). Ifølge Meteorologisk institutt falt det fra 50 til 95 % mindre nedbør enn normalt i mars. April ser også ut til å bli tørrere enn normalen for Østlandet og Sørlandet.

Som følge av lite nedbør er det generelt svært lite snø i forhold til normalen på store deler av Østlandet og Sørlandet. Dette betyr at det blir relativt lite påfyll av vann til elver og innsjøer fremover som følge av snøsmeltingen.

Værprognosene fra Meteorologisk institutt viser fortsatt tørt vær de nærmeste ukene.

– Det meste tyder på at det blir tørre forhold de nærmeste to ukene på Østlandet og Sørlandet. Det ventes veldig lite nedbør og fortsatt relativt kaldt vær i fjellet, slik at situasjonen ikke vil bedre seg før andre halv parten av mai, sier statsmeteorologen Vibeke Wauters Thyness fra Meteorologisk institutt.

kart over tørkeområder

Figur 1. Kartet viser grunnvannstand sammenlignet med hva som er vanlig (1981-2010). Grunnvannstanden er simulert ved bruk av en hydrologisk modell basert på værobservasjoner og -prognoser pr. 28.04.2022. Kilde: senorge.no

Figur 2. Kartet viser hvor mye nedbør det har kommet i valgt måned sammenlignet med hva som er vanlig (1991-2020) for den måneden. Kilde: senorge.no

Kontakt

Hydrologisk tilstand:

Seksjonssjef Hervé Colleuille, tlf. 945 21 657 hec@nve.no

Flomvarslingen (kl. 08-21), tlf. 40 43 60 00 (ikke sms), flomvarsling@nve.no