Hopp til hovedinnhold

Grunnstøtt is på regulerte vann

Illustrason av hva som skjer med land om islagt vann tappes ned.

Når vannstanden faller på et regulert vann vil isen langs land grunnstøte. Der strandlinjen er bratt vil tyngden gjøre at store grunnstøtte flak glir og presser isflaten ned. Vann vil strømme opp nedenfra og gi dårlig is i et forholdsvis smalt belte langs land. Der strandlinjen er slakk vil isflakene legge seg pent på bunnen og ikke påvirke isforholdene nevneverdig.