Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, rødt nivå for Deler av Drammensvassdraget: Randsfjorden og Tyrifjorden

4

Rødt nivå

Publisert: Gyldig: fra 28.08.2023 07:00 til 29.08.2023 06:59
Neste varsel før:
 • Fare pågår: Mandag ettermiddag 7. aug. 2023
 • Fare minker: Søndag morgen 10. sep. 2023

Oppdatert informasjon -

Det gule flomvarselet vil bli nedgradert til grønt fra og med søndag 10 september.
 • Oppdatert informasjon -
  Varselet på oransje nivå gjelder for Randsfjorden og Tyrifjorden.
 • Oppdatert informasjon -
  Varselet for Randsjorden, Sperillen og Tyrifjorden er oppgradert til rødt .
 • Oppdatert informasjon -
  Vannføringen i Drammenselva stiger, og kan nå oransje nivå i løpet av søndag eller mandag. Flomvarselet ble derfor oppjustert til oransje nivå fra søndag 27.08. Les siste nytt på https://varsom.no/flom-og-jordskred/om-flom-og-jordskred/ekstremvaeret-hans/
 • Oppdatert informasjon -
  Nedbørprognosene for lørdag og søndag tilsier økende vannføring i bekker og elver. Dette kan medføre økende vannstand i de store sjøene. NVE følger situasjonen tett i samarbeid med regulantene. Se nyhetssak på varsom.no: https://varsom.no/nyheter/nyheter-flom-og-jordskred/prognoser-for-flom/
 • Oppdatert informasjon -
  Det ventes økende vannføring i midtre og øvre deler av vassdraget fredag og lørdag.
 • Oppdatert informasjon -
  Vannstanden i Tyrifjorden er på oransje nivå. Vannstanden i Randsfjorden er på lavt rødt nivå og synkende. Vannføringen i nedre deler av Drammenselva er på gult nivå.
 • Oppdatert informasjon -
  Varsler for Drammensvassdraget, Tyrifjorden og Randsfjorden: kommunen Nordre Land er tatt ut av varselet. Nedre deler av Drammensvasdraget: kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Gol, Nesbyen, Flå, Krødsherad og Sigdal er tatt ut av varselet.
 • Oppdatert informasjon -
 • Oppdatert informasjon -
 • Oppdatert informasjon -
  Deler av Drammensvassdraget er nedgradert fra rødt til oransje nivå fra og med søndag.
 • Oppdatert informasjon -
  Oppdaterte prognoser for vannføring og vannstand i Drammensvassdraget: https://www.varsom.no/nyheter/nyheter-flom-og-jordskred/prognoser-for-flom/
 • Oppdatert informasjon -
  Oppdaterte prognoser for vannføring og vannstand i Drammensvassdraget: https://www.varsom.no/nyheter/nyheter-flom-og-jordskred/prognoser-for-flom/
 • Oppdatert informasjon -
  Oppdaterte prognoser for vannstand og vannføring i Drammensvassdraget og Gudbrandsdalslågen: https://www.varsom.no/nyheter/nyheter-flom-og-jordskred/prognoser-for-flom/
 • Oppdatert informasjon -
  Kommuner i sør-øst i Innlandet nedgradert til oransje nivå fra onsdag
 • Oppdatert informasjon -
  Kommunene Drammen og Øvre Eiker oppgraderttil rødt nivå fra torsdag
 • Oppdatert informasjon -
  Oppdatert informasjon om vannføring og vannstand for Drammensvassdraget og Gudbrandsdalslågen kan leses i oppdatert nyhetssak på varsom.no: https://varsom.no/nyheter/nyheter-flom-og-jordskred/ekstremvaeret-hans-oppdatert-flom-og-jorskredvarsel/
 • Oppdatert informasjon -
  Trysil og Engerdal kommune er nedgradert til grønt nivå fra og med 8.august. Kommuner i Glommas nedbørfelt nord for Elverum er nedgradert til oransje nivå fra og med 8.august.
 • Oppdatert informasjon -
  Skjåk og Lesja kommune er lagt til det røde varslet fra og med mandag 7. august.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur.

Råd

Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Hold deg oppdatert om situasjonen. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Det er vannstand på rødt nivå i Randsfjorden og Tyrifjorden. Varselet gjelder ikke lenger Sperillen, som er på oransje nivå. Sperillen er ikke ventet å nå rødt nivå. Vannstanden er stigende for alle innsjøene og elvene nedenfor. Det er ventet lite regn de neste dagene, og økningen vi nå ser skyldes regnet som kom i helga. For detaljer for vannstand og vannføring i elver og innsjøer se: https://varsom.no/nyheter/nyheter-flom-og-jordskred/prognoser-for-flom/ Høy vannstand og stor vannføring kan fortsatt føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler