Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Oppdaterte flomprognoser for Drammensvassdraget, samt Glomma og Lågen - Tirsdag 29. august kl. 20

Publisert: 29.08.2023
Harald Songe og Frode Kvernhaugen jobber med med å ta vannføringsmåling på målestasjonen 12.97 Bergheim. Foto: Simon Oldani/NVE

Flomprognoser publiseres av NVE, i samråd med regulanter i Glommavassdraget (Glommens og Laagens Brukerseierforening - GLB) og i Drammensvassdraget (Regulantsamarbeidet i Drammensvassdraget - RSD).

Les siste nyhetssak: Nær flomtopp i Drammenselva | Varsom.no

Drammensvassdraget - oppdatert tirsdag kl. 20:00

Flomtoppen er nådd i Krøderen og Sperillen, og vannstanden er nær flomtopp i Tyrifjorden og Randsfjorden. I Drammenselva er man like ved flomtoppen. Det ventes lite regn i varslingsområdet de neste dagene.

Krøderen: tirsdag kl. 19:00 er vannstanden på oransje nivå 134,71 moh. (NN54). Vannstanden er på vei ned, etter å ha nådd flomtopp på oransje nivå på 134,8 moh. (NN54) i dag tidlig.

Sperillen: tirsdag kl. 16:00 er vannstanden fortsatt på oransje nivå på ca. 152,5 moh. (NN54). Flomtoppen er nådd på oransje nivå, og vannstanden er nå svakt synkende.  

Randsfjorden: tirsdag kl. 16:00 er vannstanden fortsatt ca. 135,86 moh. (NN54), og ligger på lavt rødt nivå. Vannstanden er forventet å flate ut på dette nivået de neste dagene.

Tyrifjorden: vannstanden tirsdag kl.16:00 er 65,33 moh. (NN54). Dette tilsvarer en vannstand på rødt nivå.  Vannstanden er forventet å flate ut på dette nivået de kommende dagene. Vannstanden vil holde seg på rødt nivå i flere dager fremover.

Storelva i Hønefoss: vannføringen i Storelva vil fortsatt være stor i dagene fremover. Vannføringen forventes å nå en flomtopp på ca. 935 m3/s i løpet av tirsdag. Til sammenligning var vannføringen under Hans ca. 1250 m3/s.

Drammenselva: Tirsdag morgen passerte vannføringen ved Mjøndalen bru 2000 m3/s, men er nå i ferd med å snu. Vannføringen tilsvarer et høyt oransje nivå. Vannstanden ved Mjøndalen bru tirsdag kl. 19 er på 3,18 moh. (NN2000). Vannstanden vil variere gjennom døgnet med tidevannet. Høyvann ventes i ettermiddag. Ved Mjøndalen bru kan man nå en vannstand på opp mot maks 3,25 (NN2000).

Glomma og Lågen - oppdatert tirsdag kl. 12:30

Flomtoppen er i Mjøsa og Øyeren er ventet i løpet av tirsdag, og det vil holde seg på flomnivå også i dagene fremover.

Mjøsa: Vannstanden i Mjøsa stiger sakte og er mandag morgen ca. 124,70 moh. (NN54), og vil nå sin flomtopp i løpet av dagen.  Dette er oransje nivå. Flomtoppen var til sammenlikning på ca. 125,15 moh. (NN54) natt til forrige søndag. Det er også flomvannføring på oransje nivå i Vorma. For å få vannstand i NN2000 legg til en konverteringsfaktor på 21 cm på vannstanden oppgitt i NN54.

Øyeren: Vannstanden i Øyeren tirsdag morgen er ca. 102,43 moh., og vil nå flomtoppen i løpet av tirsdag. Dette er høyt gult nivå. Til sammenligning var flomtoppen moh. 103,29 (NN54) søndag 13. august. For å få vannstand i NN2000 legg til en konverteringsfaktor på 21 cm på vannstanden oppgitt i NN54.

Nedstrøms Øyeren (Solbergfoss): Vannføringen ved Solbergfoss tirsdag morgen er på ca. 2627 m3/s, og det ventes å nå flomtoppen i løpet av dagen i dag tirsdag. Dette er fremdeles gult nivå. 

.

Vannstand i innsjøer i NN54 eller NN2000?

Vannstand som vises i seNorge.no, Xgeo.no og Sildre er gitt i observert vannstand. Det betyr at vannstanden refererer til måleskalaen. Det er enten lokale høyder eller såkalte kotehøyder. Kotehøyder er som regel gitt i høydesystemet NN54.

I Sildre er det mulig å endre til vannstand i NN2000 (der den finnes). Det gjøres i vannstandsgrafen ved å endre visning til NN2000 (Velg periode og tidsoppløsning -  Høydemodell NN2000). Når man velger visning i NN2000, så endres både observerte data og flomstatistikken til NN2000.

Konverteringsfaktor fra NN54 til NN2000 for noen sjøer:

Stasjonsnummer

Sjø

For NN2000 legg til

2.101.0

Mjøsa

21 cm

2.125.0

Øyeren

15 cm

12.65

Tyrifjorden

14 cm

2.470

Storsjøen i Odalen

16 cm

2.587

Fetsund bru

14 cm

16.1

Heddalsvatnet

7 cm

Konverteringsfaktor er ikke gitt for Randsfjorden, Krøderen, Sperillen, Vansjø, Norsjø v/Løveid.

Råd til befolkningen

  • Unngå ferdsel i de flomutsatte områdene
  • Hold deg unna elvebredden selv om vannet i vassdragene trekker seg tilbake på grunn av ustabile skråninger som kan føre til jordskred
  • Kontakt nødetater eller kommunene hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare
  • Hold deg oppdatert på farevarslene på varsom.no, lokale nyheter og trafikkmeldinger