Hopp til hovedinnhold

Nær flomtopp i Drammenselva

Publisert: 29.08.2023

Vannføringen i Drammenselva ved Mjøndalen er nær sin flomtopp. Det er fortsatt rødt flomvarsel for Randsfjorden og Tyrifjorden, og vannstanden her er svakt stigende. I Sperillen og Krøderen er flomtoppen nådd og vannstanden på vei ned.  

Flomvernet holder stand mot oversvømmelsen ved Mjøndalen, Drammensvassdraget. Tirsdag formiddag, 29.08.2023. Foto: Harald Songe, NVE.

Det røde flomvarslet gjelder kun for hovedvassdraget, og ikke de mindre elvene. Rødt farenivå er en svært alvorlig situasjon som kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskade på bebyggelse og infrastruktur der hvor det er sendt ut rødt flomvarsel.

Flomtoppen er nådd flere steder i Drammensvassdraget

Vannstanden i Sperillen er nå på vei ned, men er fortsatt på oransje nivå. I Krøderen har vannstanden flatet ut på oransje nivå. Randsfjorden stiger fortsatt noe, og vil kulminere på et vannstandsnivå lavere enn under Hans. Tyrifjorden stiger også noe, men er nå nær flomtoppen.

-  Flommen stiger fremdeles noe i Randsfjorden, og Tyrifjorden er nær sin flomtopp. I nedre deler av Drammenselva ved Mjøndalen passerte vannføringen 2000 m3/s i dag tidlig. Dette kan ha vært flomtoppen, og man forventer ikke en stor økning i vannføring utover dagen, sier Sjur Kolberg, flomvakt i NVE.

-  Rødt nivå er svært alvorlig, og vannstanden i flere elver og innsjøer er fortsatt noe stigende. Vi anbefaler derfor folk å holde seg unna flomområdene, og når det er mulig å sikre og flytte utsatte verdier bort fra flomutsatte områder, tilføyer Sjur Kolberg.

Sakte stigende vannstand i Mjøsa og Øyeren

  • Vannstanden i Mjøsa stiger veldig sakte, og ventes å stabilisere seg i løpet av i dag tirsdag, mindre enn 10 cm over nivået mandag formiddag. Flomtoppen i Øyeren ventes å nås i løpet av tirsdag ca. 10 cm over nåværende nivå, sier Sjur Kolberg, flomvakt i NVE.

Se oppdaterte flom- og jordskredvarsel på Varsling | Varsom.no

Oppdaterte flomprognoser for Drammensvassdraget og Glomma finnes på Prognoser for flom | Varsom.no. NVE publiserer fortløpende informasjon om flomsituasjon på Ekstremværet Hans | Varsom.no

Ferdsel på og rundt flomstore elver og vann er farlig

Ferdsel på og ved flomstore elver og vann er farlig. I tillegg til det mest åpenbare – sterk strøm i elven som kan dra deg med og under, kan det være drivved, rundballer og annet i vannet du ikke bør krasje med og som kan komme overraskende på deg.

Det er nå generelt lite fare for jord- og flomskred, men varselet om jordskredfare opprettholdes på gult nivå langs flomstore vassdrag på Østlandet. Dette skyldes at jorda langs elvebredden kan gli ut.

  • Elva eroderer mens vannføringen er høy. Vær også obs på at utglidning kan også skje mens vannstanden er på vei ned på så lenge det er vått i bakken. Du bør derfor ikke oppholde deg langs elvebredden på elver som er eller nylig har vært i flom, advarer Solveig Kosberg, jordskredvakt i NVE.

Råd til befolkningen

  • Unngå ferdsel i de flomutsatte områdene.
  • Begrens skadene ved å flytte verdier vekk fra flomutsatte, f.eks. båt, bil, campingvogn og rundballer.
  • Hold deg unna elvebredden selv om vannet i vassdragene trekker seg tilbake på grunn av ustabile skråninger som kan føre til jordskred.
  • Kontakt nødetater eller kommunene hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare.
  • Hold deg oppdatert på farevarslene på varsom.no, lokale nyheter og trafikkmeldinger.