Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Østlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 13.04.2023 07:00 til 14.04.2023 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag morgen 13. apr. 2023
  • Høyde: 0 - 1000 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Vannføringen vil øke i bekker og elver i løpet av torsdag og fredag på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler