Varsel fra NVE og MET for Rana tirsdag 06.07.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 06.07.2021 16:17) Gyldig fra: 06.07.2021 07:00) til 07.07.2021 06:59
    Neste varsel før: 06.07.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 06.07.2021 09:33) Gyldig fra: 06.07.2021 07:00) til 07.07.2021 06:59
    Neste varsel før: 06.07.2021 15:30)

Skogbrannfare

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Trøndelag og Nordland

  • Publisert: 05.07.2021 11:29
  • Gyldig: fra 03.07.2021 02:00 til 07.07.2021 17:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå