Varsel fra Meteorologisk Institutt for Trøndelag og Nordland

2

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 03.07.2021 02:00 til 07.07.2021 17:00

Varsel

Skogbrannfare

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 3. juli 2021, kl.02:00
  • Fare minker: 7. juli 2021, kl. 17:00
  • Sannsynlighet: Observert - 100%

Konsekvens

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Råd

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Lokal skogbrannfare og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Kart over skogbrannfare, gult nivå, Trøndelag og Nordland , 03 July 00:00 UTC til 07 July 15:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Trøndelag og Nordland , 03 July 00:00 UTC til 07 July 15:00 UTC.
Oversiktskart