Varsel fra NVE og MET for Evenes søndag 03.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 03.10.2021 11:30) Gyldig fra: 03.10.2021 07:00) til 04.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 03.10.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 03.10.2021 10:18) Gyldig fra: 03.10.2021 07:00) til 04.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 03.10.2021 15:30)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

  • Publisert: 01.10.2021 12:25
  • Gyldig: fra 03.10.2021 10:00 til 04.10.2021 05:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå