Varsel fra Meteorologisk Institutt for Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

2

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 03.10.2021 10:00 til 04.10.2021 05:00

Varsel

Vindkast

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 3. oktober 2021, kl. 10:00
  • Fare minker: 4. oktober 2021, kl. 05:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Råd

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

Beskrivelse

Fra søndag morgen ventest det lokalt kraftige vindkast, 27 - 30 m/s, fra sør og sørøst. Mandag morgen minkende fra sør.

Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 03 October 08:00 UTC til 04 October 03:00 UTC.
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 03 October 08:00 UTC til 04 October 03:00 UTC.
Oversiktskart