Hopp til hovedinnhold

Varsel fra NVE og MET for Beiarn søndag 04.07.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

Skogbrannfare

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Trøndelag og Nordland

  • Publisert: 05.07.2021 11:29
  • Gyldig: fra 03.07.2021 02:00 til 07.07.2021 17:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå