Varsel fra NVE og MET for Dovre søndag 09.05.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 09.05.2021 10:08) Gyldig fra: 09.05.2021 07:00) til 10.05.2021 06:59
    Neste varsel før: 09.05.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 09.05.2021 10:38) Gyldig fra: 09.05.2021 07:00) til 10.05.2021 06:59
    Neste varsel før: 09.05.2021 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Fjellet i Sør-Norge

  • Publisert: 08.05.2021 09:00
  • Gyldig: fra 09.05.2021 02:00 til 10.05.2021 14:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå