Snøskredvarsel for Voss mandag 01.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Vér forsiktig i terrengfeller og i bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Vér merksam på at det kan vere svake lag nede i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er venta rolege forhold. Ein skikøyrar kan lett løyse ut middels store skred i mjuke nysnøflak. Det er svake lag av kantkorn i det eldre snødekket. Vér spesielt merksam rundt skoggrensa der snødekket er mjukt eller tynt, for der kan ein skiløpar løyse ut skred i flak som ligg på det svake laget. Vér merksam på at nysnø kan gjere det vanskeleg å kjenne att dei gamle fokksnøflaka.
Nysnø ligg over fokksnø av ulik hardheit i høgda, mjuke flak i skoggrensa, og laus, tørr snø i skogen. Det er store variasjonar i nysnømengde i regionen, mest i vest.
Godt utvikla kantkorn under skarelag vart observert på Vikafjellet torsdag. Laget er truleg aktuelt der det var mildvér i forrige veke.
Det vart observert rim på mjukt underlag på Vikafjellet fredag og i Bordalen på laurdag. Drønn i snødekket vart observert i skoggrensa ved Vossastrand fredag.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 15:20

1094 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været pent
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Lokale skyer men forsvant fort
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  5-10cm løsere snø på hardere dekke gir fint skiføre
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Rim på busk i høyfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fin styresnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø dekker steiner som før var fremme i dagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke og været
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Det har vært kaldt i flere uker nå, men fortsatt finnes åpen vann i denne bekken. Stor bekk/elv.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke nedi i sentrum av Vik i Sogn. Og du må gjerne noen hundre meter opp fra havnivå fåør du får skiføre.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det ligger 5-10cm tørr lett snø over alt, med noe rim på toppen og noe blandet med den løse snø. Oppbyggende omvandling i øverste snølag pågår. Under nysnøen er det hardere fokksnø av ulik dybde. Under det igjen har vi kanten dannet i dagene etter nyttår. Generelt vanskelig å løse ut, og lite sansynelig å fjernutløse. Men det kan forekomme fra tynt mykt dekke, da skal det noe mindre til. Skispor fra 8 dager siden synes fortsatt men er så og si nedsnødd nå. Nysnøen ligger som sagt over alt og dekker steiner som før var fremme i dagen. Snødekke er ellers ujevn dybde fra rygger og topper kun 0-10cm snø mens i le som er både mot øst nord og vest ligger det flere meter med snø. I syd minst snø. Snømengdene er ikke voldsomt mye men heller ikke voldsomt lite. S

Tester

ECTX Test tatt på relativt tynt snødekke

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kantkorn fra etter nyttår finnes fortsatt i snødekke, har gitt drønn lyder siden det snødde ned. Særlig i skogen og overgang til høyfjell men også i høyfjellet. Det er fortsatt lyder fra det men jeg gikk samme tur som for 8 dager siden og mye mindre lyder nå. Det ligger på ulik dybde fra tynt dekke kan det være mulig å fjernutløse.

Vær

Ikke nedbør -9,3 °C 0 m/s Noe lokale skyer men for det meste helt skyfritt . Stor sol og kaldt - inversjon , vindstille. Noe dal trekk finnes.

Skredfarevurdering

2 Moderat Pent kaldt vær vindstille men en daltrekk her og der, varmere i høyden enn nedi i kulde groper. 5-10cm lett nysnø ligger over alt oppå et hardere fokksnø , gir fint skiføre. Hardere fokksnø ligger oppå kantkorn fra etter nyttår, noe mindre drønn lyder i dag men fortsatt noe. Så et skred som trolig har blitt fjerntuløst fra flata under. Pent kaldt vær og rolig vindforhold er vel meldt en ukes tid nå. Ingen store endringer. Oppbyggende omvandling i øverste snølag pågår nå og vil pågå også utover i uka. Så ikke noe til ferske flak i overflaten på Vikafjellet har nysnøen kommet uten vind. Tenker generelt nå vanskelig å løse ut på kanten men må få frem i tekst at enkelte steder skal det mindre til, tynt mykt dekke / overgang skog høyfjell. Fjernutløsning kan også være mulig.

Snøprofil

0,5 cm F SH 0 mm D, 8 cm F PP/SH 1 mm/3 mm D Rimet er vanskelig å se, blanda seg, 12 cm 1F RGxf 1 mm D, 10 cm 1F- RGxf 1 mm D, 15 cm F/4F FC 1 mm/2 mm D, 25 cm 1F+ RG/MF D, 2 cm 1F FCxr D, 8 cm K MFcr/FC D 1 test knyttet til snøprofilen 980moh relativ tynt snødekke , snødybde var 80cm -9,3 i lufta

ObsID: 253028

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 14:52

987 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm D, 10 cm F PP/SH 1 mm/3 mm D, 25 cm 4F-/1F+ DF/RGxf 1 mm/1 mm D, 5 cm 4F+ DF/RGxf 1 mm/1 mm D, 35 cm 1F/P+ RG 0 mm D, 5 cm 1F FC 1 mm/1 mm D, 85 cm P/K- RG 0 mm D -15,9 °C @ 0 cm, -10,8 °C @ 10 cm, -9,7 °C @ 20 cm, -8,5 °C @ 30 cm, -7,8 °C @ 40 cm, -7,1 °C @ 50 cm, -6,6 °C @ 60 cm, -6,2 °C @ 70 cm, -5,8 °C @ 80 cm, -5,4 °C @ 90 cm, -5,2 °C @ 100 cm, -5 °C @ 110 cm 980moh nord ikke til bakken snødybde ca 270cm. -9,3 i lufta .

ObsID: 253030

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 14:02

1104 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Fortsatt noe drønn på tynt dekke 2 stk opp hit. Får ikke sprekker i forbindelse med drønna men forplanter seg noe. Betydlig færre drønn en søndag for 8 dager siden, gått samme tur. En skiløper mellom tynt og tykt dekke. Har også gått på beina på tynt dekke uten drønn.

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels V. Over 1100 moh Et flakskred med tydelig bruddkant usikker på når men mener jeg ikke så det Søndag for 8 dager siden. Usikker på naturlig eller fjernutløst ser et spor på flata under flaket så kan være det som har trigget det. Skredet har ganske høy bruddkant kanskje opp i mot 1 meter vanskelig å si men tydelig på lang avstand, men har ikke forplantet seg så langt. Pilen er ca markert der det har gått, konveks lite heng. For lite til at det kommer frem på varsom sitt bratthetskart.

ObsID: 253018

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 11:42

892 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær kaldt og vindstille
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et nysnø lag ligger over alt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noe lokale lette skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Ser veldig stille ut, ingen snøfokk. Ligger jevnt et med nysnø over alt på en hardere dekke. Skispor synes i terrenget.

Vær

Ikke nedbør -16 °C 0 m/s 20% skyer Kaldt og klart, lokale temperatur forskjeller målt mellom -19 og -15 her på Vikafjellet. Litt lette skyer her og der men også en stor sol.

ObsID: 252979

Voss / Vik

Snø

01.02.2021 kl. 10:27

1012 moh

andhol@SHUvoss (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  andhol@SHUvoss Kommentar:  Tydelig sprekkdannelser som gikk langt under et tynt nysnølag og rimlag. Drønn i snøen ved belastning av skigåer som dannet sprekker. Gjaldt for stort område på Vikafjellet hvor snødybde er mindre en 1meter
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  andhol@SHUvoss

Vær

Ikke nedbør 15 °C 3 m/s fra NV ↘

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

ObsID: 252981

Voss / Voss

Snø

31.01.2021 kl. 12:17

745 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Brudd i kantkorn ved frigjøring. Ca 700 moh, østvendt. 4f/1f nysnø oppå smeltepakke med F/4f kantkorn nederst
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 4f/1f nysnø og delvis nedbrutt nysnø oppå velutvikla tørt kantkorn lag, smeltepakka ved bakken. Eg gravde ned til bakke/stein der eg fekk drønn. Q3 brudd i kantkron ved bakken ved frigjøring på LBT.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 90% skyer Stille vær med små snøbyger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Eit drønn på veg opp denne fjellsida på ca 700 moh.

ObsID: 252825

Voss / Samnanger

Snø

31.01.2021 kl. 09:30

466 moh

jkvn@alf (**)

Vær

Snø -4 °C 0 m/s fra NV ↘ 100% skyer Stabilt vær siste dager med minusgrader og lite/ingen vind. Lette snøbyger, siste snøfall natt til i dag, ca 5cm tørr snø.

ObsID: 252778

Voss / Voss

Snø

30.01.2021 kl. 14:09

923 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Assistenten:)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  3mm raster. Finfine krystaller - nydeleg å sjå på:)

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er nydelig skiføre:) Det er lite snø under 4-500 moh, (opp i 50cm) Opp til tregrensa er det ca 30 cm ubunden snø. Dvs opp til ca 550moh er det et tynt skarelag under noen cm nysnø. Over tregrensa er det 5-10 cm ubunden snø over fokksnøen. Det er mindre snø enn normalt for dato, og avblåst på rygger og rabber. I høyden virker det som om fokksnøen har pakka seg og satt seg i stor grad. Det finnes kantkorn i snødekket, men jeg antar at disse svake lagene i stor utstrekning er vanskelig å påvirke. Man må allikevel være varsom, spesielt der snødekket er tynt og snøen myk. Det er altså snø tilgjengelig for transport, og med nytt påfyll i tillegg, vil det med vind dannes nye fokksnøflak. Avhengig av mengde og vindstyrke vil dette kunne øke fg igjen. Det er rimdanning på overflaten. Kun på ubunden snø der jeg var i dag. Det er jo også observert rimlag i snødekket her og der (noe som er sannynlig da januar har kreert mye flotte rimkrystaller. Jeg fant ikke rimlag i snødekket der jeg gravde i dag.

Tester

ECTP19@20cmQ2 God GiKk i lag med nedføyka nysnø. Brudd kun rett under spaden. ECT gikk nok ikke helt ned til kantkorna i bunn, derfor ingen utslag der. Dette fikk vi ut med ekstra belastning. Skikkelig fine krystaller:)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Lagene med kant ligger ofte lenger ned i snødekket enn en halvmeter. Men det er der det er tynnere snødekket faren for å løse det ut vil være tilstede. Jeg ville satt stor tilleggsbelastning, da det stort sett er under forholdsvis godt pakka fokksnø.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 600 moh

Vær

Ikke nedbør -6 °C 2 m/s fra N ↓ 90% skyer Det har vært klart og kaldt siste døgn. Det begynte å snø nå i 15-tida her på Vossevangen

Skredfarevurdering

2 Moderat Enig i tekst på varsom. Opplever fg2. Eneste jeg lurer på er dette med at det er lett å løse ut vedvarende svakt lag. Det kan stemme øverst i skogen, men høyere opp er det ikke lett å løse ut slik jeg opplever det. Nysnø og vind samt løs snø tilgjengelig allerede = danning av nye fokksnøflak Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 cm F PP D, 20 cm 1F RG D, 70 cm P RG D, 10 cm F FC 2 mm D, 0,5 cm I IF D, 4 cm F FC 1 mm D, 20 cm K MFcr D -8,7 °C @ 3 cm, -8,4 °C @ 10 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -5 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252663

Voss / Voss

Snø

29.01.2021 kl. 21:49

796 moh

Anders L. (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelige drønn i snøen. Ca 30cm ubunden snø på toppen

ObsID: 252528

Voss / Voss

Snø

29.01.2021 kl. 13:06

1036 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Overflaterim
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Meir terreng enn normalt er synleg. Ikkje så store snømengdar her enda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -10 °C 1 m/s fra Ø ← Fin og kald dag. Litt trekk i lufta, men stort sett vindstille

Skredfarevurdering

2 Moderat På servicetur til kamerastasjon. Profil i nærleiken. Rim på snødekket over heile fjellet. Observert berre på mjuk overflate. Fann to nedsnødde rimlag nede i dekket. Det øvre med store krystallar og det som ligg djupare er noko meir nedbrote. Snøpakka over er mjuk, men kan bli eit problem om det bles opp. Rim verker stort sett å ligg på mjukt underlag i snøpakka. Det er positivt. Den eldre snøpakka på denne staden var stabil og hard. Fekk ikkje utslag på lag av kantkorn her. Kaldt og stort sett tynnare snødekke enn normalt i området. Nedbør og vind laurdalg kveld gir aukande skredfare. Særleg med rim i snøpakka. Varslet faregrad er riktig Ikkje observert kantkorn som skredproblem på staden for observasjon, men det stemmer nok bra. Bør ha med noko om rim for morgondagen

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikkje observert fersk skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 3 mm D, 9 cm F DF 2 mm D, 2 cm F SH 4 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm F SH 1 mm D, 30 cm 4F RG 1 mm D, 1 cm K MFcr, 100 cm P MF 1 mm D Profil i område vendt mot aust-nordaust

ObsID: 252479

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

29.01.2021 kl. 05:46

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vedvarende svake lag etter periode med vind og nedbør . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Økende vind og nedbør .

ObsID: 252391

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org