Snøskredvarsel for Voss onsdag 06.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Flakdannelser fra mandag vil fortsatt være mulig å påvirke. Spesielt om de har lagt seg over svakt lag av overflaterim. Det er også observert svakt lag av kantkorn i N-NV som kan påvirkes og utgjøre et problem om det dekkes av nye flakdannelser. Vær derfor forsiktig i leheng som nylig har samlet snø.
Snødekket er preget av mye nedbør og vind i romjula. Dette har mange steder gitt fokksnø i leheng, hovedsakelig mot nordvest. Vindutsatte formasjoner er avblåst eller består av skare, i vindbeskyttet terreng finner man også løsere snø og godt skiføre. Det er generelt lite snø i lavlandet, høyest snøgrense i kystnære deler av regionen.
Det er observert svakt lag av kantkorn i øvre del av snødekket (tidligere nedfløyket nysnø) i N-NV sektor. Laget kan påvirkes av en skiløper og kan bli et problem når det får ferske flakdannelser over seg. Det finnes også eldre kantkornlag dypere i snødekket, men dette ligger i stor grad under bærende snø. Klarvær og stor utstråling fra snødekket har den siste tiden gitt oppbyggende omvandling med overflaterim og kantkorndannelse.
Mandag ettermiddag ble det meldt om vindøkning fra øst og snøtransport i høyden.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-9 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

06.01.2021 kl. 13:10

881 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Rimvekst ca 600 m o.h. Her ligger rimet på løs snø.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Rim ca 700 m o.h.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Rim ca 800 m o.h. Her sees skarelaget/ islaget som her er dekket av ca 5 cm løs snø av fazett- typen.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Overflatefazetter også over 900 m o.h. Bildet er tatt på denne høyden mot nord.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Fra overflaten 900 m o.h. Beger sier du?
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Fra overflaten 900 m o.h. Begerkrystaller! (3 mm gridd)
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  SVV Kommentar:  To streker under svaret på hva som er å finne i overflaten

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN23@15cmQ3 God Overgang i hardhet og krystallstørrelse på fokksnø som er under oppbyggende omvandling.

ECTN25@15cmQ3 God

Skredfarevurdering

1 Liten Det er observert overflatefazetter fra 600 til 900 m o.h. Krystallstørrelsen er størst i lavere liggende terreng. Ved ca 900 m o.h., ble det observert minst like mye beger som rim i overflaten. Det ble utført diskusjon med både lupe og kamera, men tilslutt så ble det satt to streker under at det er både rim og beger i overflaten. Ved denne høyden så lå også fazettene på en skare som var opp til 10 mm tykk. Uavhengig av krystalltype, så er det et uheldig underlag for neste snøfall. Stabilitetstester og fravær av faretegn tilsa FG1 i det området ved Hmalgrø i dag. Jeg ville allikevel ikke valgt FG 1 for regionen. Det finnes velutviklede kantlag i snødekket som på riktig sted kan føre til at en skiløper løser et større skred. Naturlig utløste skred er bare sannsynlig for små løssnøskred i bratt terreng. Fortsatt oppbyggende omvandling frem til ny nedbør som snø. Da smeller vi rett på en FG 3 i løpet av få timer dersom det kommer nok nedbør. Varslet faregrad er riktig Enig i at regional FG er 2.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er dekket av fazetter fra ca 600 m o.h. til ca 900 m o.h. Størst krystallstørrelse lavest, og minkende størrelse med høyden.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Det finnes lag av kant i snødekket. Mitt profil fra idag var vend mot ØSØ, og dette er tidligere LO- retning. Jeg velger derfor alle sektorer over 800 hvor det er nok snø. Svært vanskelig å løse ut representerer mitt profil i dag, og dette profilet innet holder ikke alle lag fra i vinter. Utløsbarhet kan derfor være Vanskelig å løse ut i annen eksposisjon og høyde.

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har sett mye terreng

Snøprofil

0,5 cm F SH/DH 4 mm/3 mm D Jeg finner både beger og rim i overflaten. , 1 cm 1F MFcr 1 mm/0 mm D Sprøtt islag/ skarelag som ligger under overflatefazettene. Ca 100 høydemeter lavere (800 m o.h. er det 5 cm løse fazetter over dette is/skarelaget., 13,5 cm F-/F- RGxf/FC 2 mm/2 mm D, 19 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 13 cm K MFcr 1 mm/0 mm -9,3 °C @ 10 cm, -11,6 °C @ 0 cm, -7,2 °C @ 20 cm, -4,1 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 247741

Voss / Voss

Snø

06.01.2021 kl. 11:25

588 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Hamlagrøvatnet og rimdanning i brøytekanten. Naturlig med rimvekst så nære vannet, men rim er observert langs veien i hele regionen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Mykkeltveitveten i Bergsdalen. Et yndet toppturmål i området.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Fra vestenden av Vangsvatnet mot Voss.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Mye is i tunneler og terrenget hvor det ikke er snø. Ny snø vil mange steder legge seg på is.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s Strålende klart og kaldt vintervær. Lite snø og svært utbredt rimdanning med store krystaller.

ObsID: 247700

Voss / Engjaland

Snø

05.01.2021 kl. 20:14

946 moh

VegardVB (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile snøtilhøve og i det området passar det med faregrad 1 som det var meldt i går. Overflaterim som kan snø ned. Varslet faregrad er for lav Ingen vind i området som eg var i.

Notater

Me kom opp og køyrte ned nordaust frå markeringa. Det var tydeleg kaldare ved bilen som var parkert på 450 moh enn høgare opp Ingen fareteikn i snøen og spor frå gårsdagen var heller ikkje føyka igjen.

ObsID: 247628

Voss / Voss

Snø

04.01.2021 kl. 13:00

1093 moh

oormasen (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Utsyn mot Hardanger. Østavind med vindtransport i høyden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  På vei ned sørvest sør- og sørvestvendt flanke. Bildet er tatt ca 1000 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen Kommentar:  Bildet er tatt ca 700 moh og viser linja vi fulgte opp og ned.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe tiltagende vind fra øst. Lett vidtransport på utsatte steder over ca 1100m. Vesentlig mer vindtransport synlig over Gråsida og i retning Hardanger.

Snødekke

75 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøoverflaten er hovedsakelig tørr og løs, men bærer godt. Innsynking ca 5-10 cm fra om lag 700 moh. Overflaten består av omvandlet snø og rester av skare, ispedd noe rim stedvis.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 5 m/s fra Ø ← Nydelig vintervær. Omtrent 10 kuldegrader i hoveddalføret rundt Voss.

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 247373

Voss / Vik

Snø

04.01.2021 kl. 12:26

1054 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Rim og overflatefasetter i skjønn forening. Flott skiføre, også mot øst og sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fotografert mot nordvest. Noen cm løst snø i tidligere lo side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  10 cm innsynk i den gamle fokksnøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fotografert mot sør. Løst på toppen, eldre vindpakka snø mjukner opp pga oppbyggende omvandling.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fotografert mot nord. Tynt snødekke på kollen bak.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  ECTP14@25 Q1 på 2mm FC. Deler av FC-laget fulgte ikke med da jeg vippa av blokka - dermed ser det ut som to bruddplan. Lokasjon som snøprofil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP14@25cmQ1 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Det pågår omfattende oppbyggende omvandling i snødekket, der bindingene svekkes og da spesielt i SØ der døgnfluktuasjonen i overflatetemperatur og duggpunkt er størst (sola). På skitur oppleves nok snødekket stabilt og utenfaretegn, men det er vedvarende svakt lag av kantkorn innen en halvmeter (tidligere nedføyket løs snø) i NV-N sektor. Observert str 2,5 flakskred i NNØ leside, trolig utløst i eller like før nyttårshelgen. Faregrad vurderes til 2-moderat. Ingen endring frem mot helgen. Økende skredfare i helga med nedbør og vind. Det er løs snø å flytte på. Varslet faregrad er for lav

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 1-10 cm løs snø i alle himmelretninger. Det pågår fasettering i omtrentlig hele snødekket. Skiføret vil bare bli bedre og bedre. Tidligere harde vindskavler/små sastrugi er i ferd med å mykne.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 800 moh Det er lite eller ingen spenninger i flaket. Kanskje utløsbarhet skal være "svært vanskelig..".

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s Kaldt vintervær, rolig /ingen vind. Inversjon.

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm/0 mm D, 5 cm F FCsf 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm Ca 10 % kant i dette laget. Vil bli løsere. , 2 cm 4F FC 1 mm/3 mm D Skarelag Tror jeg så noen rimkrystaller inni der også. , 11 cm P RG 1 mm/0 mm D, 13 cm P MF 1 mm/8 mm D Store , frosset polykrystaller. , 10 cm 4F FC/MF 1 mm/2 mm Finner mye striper på fasettene. Det er tidligere MF som omvandles. Varierende hardhet, bunnlaget var fuktig før kuldeperioden og enkelte krystaller er sammenfrosset. Bunnlaget er ikke skredproblem per nå. -15 °C @ 0 cm, -11,9 °C @ 10 cm, -9,9 °C @ 20 cm, -6,7 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1060 moh, 19°, vestvendt. Profil et stykke ned i en skråning som var leside like før nyttårshelgen.

ObsID: 247442

Voss / Vik

Snø

03.01.2021 kl. 14:24

1139 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Sør-øst side av Skjellingahaugen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Pudder mot sør vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Snøen ligg mot nord. Hard skavl med 10,15 cm mjuk snø på toppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Toppen av skavl mot nv. Løsner litt i nedføyka nysnø, men stort sett stabilt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Rim på toppen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Bilde 1
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Kantkornlag

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTN God Ingen brudd

LBT God

Skredfarevurdering

1 Liten Stabilt. Kan løsne små skavler mot v,nv,n. Men blir ikkje mykje større enn str 1 skred. Kaldt framover, må følge med på kantkornlag. Spesielt der snødekke er tynt Varslet faregrad er for høy

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Tørr 1-10 cm mjuk ubunden snø i alle himmelretninger. Avblåst på toppane, litt vindpakka snø og sastrugi i skar og vindutsatte steder. Mjukeskavler mot v,nv,n

Vær

Ikke nedbør -5,2 °C 0 m/s fra Ø ← Flott vær. -12 ved bilen, -5 oppe på Skjellingahaugen. Sol, kaldt og vindstille

Skredaktivitet

3. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm/6 mm D, 3 cm F-4F DF/SH 1 mm/6 mm D, 6 cm 4F DF 2 mm D, 6 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm K MFcr D, 8 cm P RG D, 2 cm K MFcr D, 2 cm P FC 1 mm/2 mm D Løsner i dette laget med q2 når eg bryter blokk ut med spaden. #Bilde 1, 40 cm P-K MF D, 2 cm P MFcr D, 20 cm P MF M -12,6 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -4,2 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 90 cm Mot NV

ObsID: 247207

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org