Snøskredvarsel for Voss tirsdag 22.12.2020

2
Moderat
Publisert:

Vind og nysnø kan gi ustabile forhold i nokre bratte heng. Unngå leområde kor det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stadvis mykje nedbør og sterk vind med endrande retning vil gje pålagring og nysnøflak i renner søkk og leheng i alle himmelretningar. Ein lyt òg vere merksam på vedvarande svakt kantkornlag djupare i snødekket enkelte stadar.
Snøoverflata ber preg av mildvêr høgt i fjellet og nedbør gjennom helga. Det er generelt lite snø i låglandet og snøen er jamt fuktig. Det ligg mest snø i vestvendt terreng og i konkave formasjonar. Ryggar og toppar er avblesne eller smelta fram.
Det er observert kantkorna snø over skarelag ved Mjølfjell og på vikafjellet over 800-900 moh. Kantkorn finst truleg der mildvêr laga skare tidleg i desember. Eit fjerutløyst skred ved Uppsete viser at dette laget er aktivt.
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.
Mest SØ vind tidlig på dagen. Økende NV vind sent på kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

22.12.2020 kl. 10:33

985 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Bruddflaten ECTP11@40 Q2 på 1-2 mm MF og gammel kant. Svakt lag er fuktig, noe som merkes ved at blokka 'setter seg' ved sudden collapse. Det skjer mye i snødekket og det er vanskeleg å holde tråden, men jeg tror dette er samme kantlaget vi har observert i regionen i desember.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Svakt lag (gammel kant) popper ut og viser seg allerede ved utgraving.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Oversiktlig og avrunda terreng, fotografert mot nord. Akkurat på dette stedet er det pålagret 20-35 cm etter helgens mildvær.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Kolonnekjøring på Vikafjellet i formiddag. Nysnømengde i terrenget fra 0 vm der avblåst på skare til 30-40 cm i lesider.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Bilde tatt mot sør. Lett snøfokk i skrenten der bak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Åpne elver her og der. Her pumper elva vann over isen på Vetlavatnet 877 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

22. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke sikt til indikatorheng. Noen eldre våte skred i Kvassdalen.

Snødekke

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøpålagring i kombinasjon med vind fra sør/vest er skredproblemet. Det gamle kantlaget over smeltepakka vurderer jeg som ikke aktivt pdd, fordi det nå er isolert under et nytt skarelag (vurdert ved 1000 moh. og det kan være annerledes høyere opp). Temperaturen i nysnøen er ikke kaldere enn -2,5 grader og det kan forventes at nysnøen derfor stabiliserer seg raskt, men det er likefult mulig for en skiløpet å utløse str. 2 flakskred. Skredfaregrad: høy to'er eller svak tre'er, avhengig om utbredelse er "noen" eller "mange".

Vær

Snø -1 °C 6 m/s fra SV ↗ 90% skyer Skydekket lettet betraktelig i 11-tida. Det regnet bra på Vangen i 06-tiden. Generelt dårlig sikt.

Tester

ECTP11@40cmQ2 Middels Brudd i løst lag av fuktig smelteformer mellom skarelag. Kanting pågår.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 800 moh Det er mildt og det kan forventes rask stabilisering i nysnøen.

Snøprofil

15 cm 4F RG D, 20 cm 1F RG, 2 cm K MFcr D, 4 cm F MF/RGxf 2 mm M Oppbyggende omvandling har, eller pågår nå., 5 cm K MFcr D, 20 cm 1F MF 2 mm M -2,1 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1,3 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 35 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen 990 moh, sørvendt loside. Lokasjon valgt pga dette var leside for østavind for ei uke siden, og ønsket å sjekke status på kantkorn over smeltepakka. Kantlaget er fortsatt kram.

ObsID: 245739

Voss / Voss

Snø

22.12.2020 kl. 10:09

985 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  ECT forberedt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Skredproblem: nedføyka løs snø. ECTX, men bruddet oppstår ved sidebelastning av blokka.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm F PP 2 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F- DF 1 mm D Nedre del, 25 cm 4F-1F RG 1 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm D, 50 cm 4F/P MFcl 1 mm M Litt varierende hardhet. Også noen myke skarelag. -2,9 °C @ 10 cm, -2 °C @ 0 cm, -1,4 °C @ 20 cm, -1,3 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm 990 moh, nordvendt leheng. Snødybde 215 cm. Valgte bevisst et skikkelig leheng. Ingen kantkornproblematikk her.

ObsID: 245710

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org