Snøskredvarsel for Voss torsdag 21.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Høg varme på dagtid gir fare for naturlig utløste våte skred

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Ikke gitt

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varme på dagtid vil auke sig og vassmetting i snødekket og gi sjanse for våte flakskred i fleire hengretningar i høgda. Størst sjanse på ettermiddag og kveld. Våte laussnøskred er aktuelt i i solvarmen også i lågare deler av fjellet. Ved sigesprekker er det forhold for glideskred heile døgnet. Det er mykje og store skavlar i fjellet, desse får no varme og kan knekke og dra med seg snø i henga under.
Sist helg noko nysnø i høgda. Over tregrensa er det vindpakka snø over eldre smelteomvandla snø. Nokre stader skare. I nordvendte lesider kan det finnes tørr snø. Snøgrensa ligg på 400-700 moh. Det er mykje snø i regionen og det er store skavlar mot nord og aust.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-3 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Klarvær.
Natteforst flere steder i fjellet. Tilskyende om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
3 °C til 11 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost enkelte steder i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

20.05.2020 kl. 13:42

708 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Njål@SVV

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Solutløste løssnøskred i tilknytning til ‘Du kødder med meg’ store skavler på Nordøstsiden av Finnbunuten.

ObsID: 236328

Voss / Høyanger

Snø

19.05.2020 kl. 17:30

654 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Kjekt med hjelp til graving når profila vert over 2 meter!!
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Sjølv om det begynner å gå mot slutten av våren er det fremdeles mykje snø i fjellet i vest(Stordalen). Snitt snømengde er om lag 1 til 1,5 meter på flatmark på 600 moh. I vestleg sektor heng det fortsatt store skavlar med overheng som ikkje har kome ned.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Dronebilete av skavlar over Fv 5442. Sprekker i toppen tyder på sigbevegelse i snødekket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Dronebilete av den vinterstengde Fv 5442. Det gjenstår fortsatt litt fresing før ein kan opne.

Snødekke

10 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 450 moh Skare Fuktig Nattefrost har danna ei hard overflata på snødekket som gradvis smelter utover dagen. Kl 12.00 var det +10C og nattefrosten er tint opp av sole. Snødekket framstår som råttent og ein synk inn til ca knena dersom ein trakker ut av skina.

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s 10% skyer Sol frå tilnærma skyfri himmel og vindstille.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh Mest framtredande skredproblem er våte laussnøskred som gjerne løsner litt utpå dagen når sole har begynt å varme. Mest utsett er sørleg sektor med bratt terreng som kanskje har framstikkande svarte steiner.

Skredfarevurdering

2 Moderat : Låge nattetemperaturar har gitt eit gjenfrosset snødekket frå morgonen. Utover dagen tinar sole gradvis opp snødekket og ved kl 12.00 var det innsynking til knea når ein tok av skina. Snødekket består for det meste av grovkorna smelteformer men det vart også funne eit lag med haggel. Ingen resultat på ct på dette laget. I området kring Stordalen(600moh) er nysnøen som kom i helge delvis smelteomvandla og ikkje lenger eit skredproblem. Mest framtredande skredproblem er våte laussnøskred som gjerne løsner i bratte sørvendte hellingar grunna solinnstråling. Skredfaren er stigande utover dagen etter kvart som det vert varmare. Det er også fare for glideskred og skavlbrudd. . Etter kvart som det vert varmare i været samt nedbør som regn fram mot helge er det venta at siget i snødekket vil auke. Dette vil også auke faren for glideskred og skavlbrudd Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

7 cm 1F PP/MF 2 mm/0 mm M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 4F MF 4 mm/0 mm W, 18 cm P MF 2 mm/0 mm M, 3 cm 1F 5 mm/0 mm M, 67 cm 1F MF 3 mm/0 mm M, 115 cm P MF 2 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm, 0 °C @ 160 cm, 0 °C @ 180 cm, 0 °C @ 200 cm, 0 °C @ 220 cm

ObsID: 236247

Voss / Voss

Snø

18.05.2020 kl. 14:20

848 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Mange ferske skred i fokksnøen I heile nordsida av Gråsidetoppen. Stort sett str 1 og 2, men ene skredet har hatt god bruddforplanting over kul og er kanskje str 3. Usikkert tidspunkt, kan se i kikkert at bruddkanter er noe føyka igjen.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø

ObsID: 236094

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org