Snøskredvarsel for Voss torsdag 16.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner som samler snø.

Høyeste faregrad per dag:

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Eldre nysnøflak stabiliseres med gunstige temperaturer, men kraftig vind fra SV-S og mye nysnø fornyer skredproblemet i terreng som ligger i le over mildværsgrensa. Skredfaren er høyest først på dagen når været står på. Naturlig utløste skred kan forekomme i utsatte heng.
Det gamle snødekket er prega av svært skiftende vær med mye vind og nedbør både som regn og snø. Snøoverflaten består av fokksnø med varierende hardhet over skoggrensa, stedvis også i skogen. Vindutsatt terreng er bart eller avblåst til gammel skare. Høyest snøgrense i ytre del av regionen og mange steder tynt med snø opp til skoggrensa. Mest snø og best skiføre i terreng som har ligget i le og samlet snø.
30 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til sterk kuling fra sørvest om formiddagen.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Aurland

Snø

16.01.2020 kl. 19:01

17 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

16. jan 19:01 (+01:00) Snø på FV. 5623 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 208996

Voss / Aurland

Snø

16.01.2020 kl. 19:01

17 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

16. jan 19:01 (+01:00) Snø på FV. 5623 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 208997

Voss / Voss

Snø

16.01.2020 kl. 11:18

706 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@VestlandFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland Kommentar:  Dreneringsriller på overflata
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar Birkeland

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 650 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Meget våt Under 800 moh er snødekket prega av store mengder nedbør som regn på dags gammal nysnø(om lag 50 cm på 600 moh.). Det er tydlege dreneringsriller på overflata. I desse rillene er det sørpe og det renner frittt vatn ut. Over 800 moh. har det ikkje kome regn men nedbør som snø. Snødekket tørrare og det er stor transport av fokksnø til leheng. Snødekket vekslar mellom sastrugi og store mengder avsatt snø i leheng. Ved 900 moh. er overflata moist

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh I bratt terreng under 900 moh er det observert fleire våte laussnøskred i bratt terreng

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Over 900 moh er det stor transport av fokksnø til leheng. Her kan det være svært mykje snø innblåst og det er sannsynlig med naturleg utløyste tørre flakskred

Vær

Sludd 1 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer 1 C i botn av berdalen i dagtidleg. Nedbøren vesklar mellom regn og snø. Det bles svært godt frå sør inn dalen. Det sluddar opp til om lag 800 moh. over dette snør det.

Faretegn

Mye vann i snøen Det er observert fleire "blå lagunar" på flate områder. dette kan indikera fare for sørpeskred

Mye vann i snøen Under 800 moh. er det svært mykje vatn i nysnøen som kom i går. Det renner fritt vatn ut av dreneringsrillene

Skredfarevurdering

3 Betydelig Store mengder nedbør som regn på dags gammal nysnø har ført til mykje fritt vatn i snødekket under 800 moh. Det er fare for våte laussnøskred samt sørpeskred. Over 800 moh er det svært stor transport av fokksnø til leheng. Sjiktovergangar i fokksnø er gjeldande skredproblem der. Det er sansynleg med natrleg utløyste tørre flakskred. Gunstig temperatur med truleg kun få minusgrader heilt til topps på fjella i Voss vil føre til rask stabilisering i fokksnøen Det er meldt fleire rundar med nedbør og regn høgt til fjells. Dette vil føre til vedvarande skredfare. Varslet faregrad er riktig Saknar fokus på store nedbørsmengdene som regn i nysnø. Våte laussnsøkred og sørpeskred bør inn som skredproblem.

Skredaktivitet

16. jan. 6-12 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 900 moh Det er observert nokre våte laussnøskred i svært bratt terreng oppunder Nons-hovden og under Nosafjellet.

Snøprofil

25 cm 4F RG 2 mm/0 mm M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 4F MF 3 mm/0 mm M, 77 cm 1F MF 2 mm/0 mm Snøprofil grav på 950 moh. oppunder berdalsleitet.

ObsID: 207220

Voss / Aurland

Snø

16.01.2020 kl. 10:53

21 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

16. jan 10:53 (+01:00) Snø på FV. 5623 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 208998

Voss / Nautgrovi

Snø

16.01.2020 kl. 09:31

52 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

16. jan 09:31 (+01:00) 1 - Små S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 41 sekunder.

ObsID: 207206

Voss / Voss

Snø

16.01.2020 kl. 09:26

82 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@VestlandFK

Vær

Regn 4,5 °C 0 m/s 100% skyer Regn høgt til fjells og mildt på Voss.

ObsID: 207199

Voss / Nautgrovi

Snø

16.01.2020 kl. 02:30

52 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

16. jan 02:30 (+01:00) 1 - Små S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 19 sekunder.

ObsID: 207161

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

15.01.2020 kl. 14:11

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kraftig vind og snø gir auka skredfare. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt kraftig vind, nedbør i form av snø i fjellet og regn i låglandet.

ObsID: 207099

Voss / Alver

Snø

15.01.2020 kl. 11:03

391 moh

Øivind@NorskLuftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Øivind@NorskLuftambulanse Kommentar:  Tatt mot NV fra posisjon.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Øivind@NorskLuftambulanse Kommentar:  Snøfokk over terreng og ut fra små topper

Vær

Snø -1 °C 20 m/s fra SV ↗ 100% skyer Bygevær med snø og hagl. Ekstra vind i forbindelse med bygene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye vindtransport av snø. Tydelige skavler i leformasjoner.

ObsID: 207037

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

14.01.2020 kl. 16:43

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kraftig vind og snø aukar skredfaren. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt kraftig vind og nedbør i form av snø i fjellet, og regn i låglandet.

ObsID: 206926

Voss / Voss

Snø

14.01.2020 kl. 13:26

686 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps

Snødekke

Lett snøfokk Våt løssnø Fuktig Litt fuktig på toppen opp til tregrensa

Vær

Snø -3 °C 6 m/s fra SV ↗ 95% skyer Bygevær, regna nede ved vegen på Engjaland. Snør her oppi tregrensa

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 0 grader og tung snø. Snør kraftig. Bygevær

ObsID: 206896

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

13.01.2020 kl. 13:19

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kraftig vind og snøtransport gir auka skredfare. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt aukande vind og ein del nedbør i form av snø i fjellet.

ObsID: 206761

Voss / Voss

Snø

13.01.2020 kl. 11:49

756 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Mykje snø i le sider mot øst
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  brudd i nedføyka lag med nysnø
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Hagl ca 30 cm nede i snødekket i leheng
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Brudd lengre ned enn det nedføyka nysnølaget. Her brudd i ca 1 cm tjukkt lag med hagl

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Pudderr i skogen over ca 500-600 moh. Litt vindpakka over tregrensa, men fortsatt fint skiføre. Mykje snø som kan bli transportert

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra V → 80% skyer Fint vær, litt trekk på toppane frå vest. God sikt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ligg mykje innblåst snø i nord-øst og øst sider

ObsID: 206744

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org