Snøskredvarsel for Voss søndag 12.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær varsom i solvendte brattheng og der det er fokksnøansamlinger i høyden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøskredfaren er knyttet til nysnø og litt vind de siste dagene. Der det har vært vind, har nysnøen bundet seg til myke flak, og det kan enkelte plasser være lett å løse ut skred. Utover dagen, når temperaturen stiger og solen får fuktet opp den nyeste snøen kan vi vente små, naturlig utløste skred i bratt solvendt terreng.
Tidligere i vår smeltet det mye snø, mens det de siste dagene tidvis har kommet nysnø ned til 800 moh. Snøgrensen varierer mellom 800 moh i nordvendte og skyggefulle plasser, til over 1100 moh i mer soleksponerte steder. Det er mye bare flekker i lavere fjellområder. Der hvor nysnøen legger seg på bar bakke smelter den fort.
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Litt lavere temperatur mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-7 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Vik

Snø

09.05.2019 kl. 18:03

978 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været på ca 1000moh

Snødekke

Nysnøgrense på 1100 moh Må trolig over ca 1100moh før nedbøren legger seg som snø. 0 grader og sludd på 1000moh.

Vær

Sludd 0 °C 100% skyer 0 grader her på ca 1000moh. Sludd i lufta. Nedbøren legger seg ikke i terrenget. Må trolig over ca 1100moh. Før den legger seg som snø.

ObsID: 194199

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org