Snøskredvarsel for Voss mandag 28.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra SØ har de siste dagene gitt stor frakt av snø i fjellet og ferske flakdannelser. Det ventes at flak mange steder vil ligge over svakt lag av nysnø og vil trenge tid på å stabilisere seg i det kalde været. Skredproblemene ventes å være størst i leheng mot N-NV-V og det ventes at en skiløper fortsatt kan løse ut opp til middels store skred i noen heng. Det finnes svake lag av kantkorn i snødekket, men utbredelsen og egenskapene til laget er usikre og overdekningen er variert. Det vil være lettest å påvirke laget der snødekket er tynt.
Kraftig vind har gitt ujevn snøfordeling i terrenget. Rygger og kuler er gjerne avblåst og store flater har flakdannelser i ulik størrelse og hardhet. Områder som er skjermet for vind kan ha løs, fin snø. Det ligger mest snø i Ø og S. Siden søndag har det blåst fra SØ.
Det er observasjoner på kantkornvekst rundt skarelag, men dette er ikke regnet som et aktivt skredproblem.
Lørdag ble det meldt om noen naturlig utløste str 2 skred i vestlige heng ved Mjølfjell.
Det er oppbyggende omvandling i snødekket og utvikling av kantkorn både i overflaten og nede i snøen. Det er kommet 10-20 cm ny snø de siste to dagene i det meste av regionen, mest i SØ. Snøen kom med tidvis kraftig vind fra SØ og det ble meldt om kraftig snøfokk, også i lavere områder.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-16 °C til -11 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-16 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

27.01.2019 kl. 14:29

879 moh

KnutH@obskorps (Ukjent)

Vær

-5 °C 15 m/s fra Ø ← 30% skyer Mykje vind ! Meir enn meldt på yr. Stor snøtransport. Står ‘sky’ av snø frå toppane og mot le sider i nord og vest

Snødekke

Lett snøfokk Skare Tørr Pudder som er litt vindpåvirka i skogen, skare og hardt forblåst over tregrensa.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mykje østavind frå tregrensa og opp. Mellom 15-20 ms, meir enn meldt på yr. All den fine snøen er blåst i leheng på nord/nord-vest. Is og harde sastrugi er alt som er igjen på toppane.

ObsID: 177953

Voss / ULVIK

Snø

27.01.2019 kl. 14:21

1014 moh

Bjaoey (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 4 °C 12 m/s fra NV ↘

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lag delt..

ObsID: 177947

Voss / VAKSDAL

Snø

27.01.2019 kl. 13:50

761 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Gravehjelp😀
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SVV Kommentar:  Sneltefryspakke som hadde små kantkorn i overgangen til fokksnøen over, sees markert med kniv over observatørs hånd.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 400 moh

Vær

Ikke nedbør -7,1 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Tur fra ca 500 m o.h. til Bergsbukken 1162 m o.h. Meld vind var mindre kraftig i vårt område i dag. Klokken 10:00 blåste det ca 5 ms østlig, og klokken 13:00 var maks vindhastighet ca 8 ms på 1162 m o.h. Snøfokk ble ikke observert i Bergsdalen i stor utstrekning gjennom dagen frem til ca 15:30. Snødekket er bygget opp med en smeltefryspakke i bunn. Kant som er observert jevnlig i toppen av denne lagpakken var dårlig utviklet i dagens profil, men mulig å få glatt brudd ved utbending av testsøyle etter stabilitetstest. Resten av snødekket består av fokksnø, som virker stabil, og i dag ble smeltefryspakke som finnes noen steder i regionen observert. CT23@70cm Down på 0,7 mm kantkorn i topp av denne smeltefryspakken. Fokksnøen som ble flyttet på av sterk SØ vind i natt, hadde allerede stabilisert seg bra til midt på dagen. Kun minimal oppsprekking rundt ski, og ikke faretegn som skytende sprekker etc. Merk at dagens profil ble tatt med stor snødybde i et sidelastet heng. Kantutviklingen er komet lenger i tynner snøpakker. Det er meldt kaldere "enn normalt" kommende døgn. Kantkornvekst er forventet. Fokksnø vil på kort sikt stabiliserers, men også fokksnøen vil starte oppbyggende omvandling. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

CTM23@70cmQ2 Middels Utslag på små kantkorn (0,7 mm). Kantkorn finnes i tilknytning til en ca 7 cm tykk smeltefryspakke som i vårt sidelastede heng var 70cm Down i dag. Dette potensielle skredproblemet finnes noen steder i regioenen, men har ikke vært tilstede i alle profil de siste to uker. Merk at dagens profil ble gravd relativt lavt, 761 m o.h.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 177936

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

27.01.2019 kl. 13:16

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt stabilt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt det samme været.

ObsID: 177927

Voss / VOSS

Snø

27.01.2019 kl. 10:13

175 moh

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  Østavinden har sett spor i nordsida på Gråsida. Ryggar og mindre konveksar er heilt avblåst. Framleis moderat snøfokk der det er litt areal på henteområda.

Snødekke

ObsID: 177880

Voss / SAMNANGER

Snø

27.01.2019 kl. 09:52

452 moh

jkvn@alf (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C 8 m/s fra Ø ← 100% skyer Tydelig vindpåvirket høyere opp med avblåste topper og kanter

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 177879

Voss / VOSS

Snø

26.01.2019 kl. 22:32

1028 moh

oormasen (*)

Vær

Snø -10 °C 12 m/s fra Ø ← 80% skyer Lett snøvær og tiltagende vind.

Snødekke

Kraftig snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen hundre meter sør for vårt spor har ett eller flere skred løsnet, sannsynligvis naturlig. Trolig samme skred som rapportert tidligere på dagen.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tiltagende vindtransport

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, SV, V, NV. Over 800 moh Observerte noen naturlig utløste flakskred i løpet av dagens tur i området Slondalen - Ljosanddalen. Det er nok den ferske fokksnøen som løsner i vest- og nordvendte heng.

ObsID: 177875

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

26.01.2019 kl. 14:03

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt stabilt vær i låglandet, og litt aukande vind i fjellet.

ObsID: 177766

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

26.01.2019 kl. 13:56

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt stabilt vær.

ObsID: 178105

Voss / Storebotnen, Mjølfjell

Snø

26.01.2019 kl. 12:15

986 moh

kvaal (Ukjent)

Skredhendelse

26. jan 12:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1049 moh og sluttet på 961 moh 20 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Alle observerte spor inn og ut av skredet gjort rede for. Gjorde et søk gjennom skredet med skredsøker uten funn. Ingen observasjoner av gjenstander (ski, staver eller lign.) som kan indikere at noen er begravet.

ObsID: 177954

Voss / VOSS

Snø

26.01.2019 kl. 00:14

167 moh

Steinar@Tindeguide.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@tindeguide.no Kommentar:  177 moh. Periodevis hissig snøfokk til å vera i lavlandet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 177669

Voss / VOSS

Snø

25.01.2019 kl. 16:30

978 moh

Multiknut (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Multiknut
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Multiknut

Vær

Snø

Snødekke

70 cm totalt

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sprekker utover fra ski, ca 10cm fokksnø på en dårlig binding

ObsID: 177666

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

25.01.2019 kl. 16:04

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177638

Voss / VOSS

Snø

25.01.2019 kl. 14:23

106 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Vind fører raskt til tørre løssnøskred

Skredhendelse

25. jan 14:23 Tørt løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst V-vendt Ubunden snø Brattheng Meldt vind ble observert til å starte ca klokken 14 på de høyeste toppene rundt Gudvangen. Observerte tørre løssnøskred like etter vindøkning i svært bratt terreng.

ObsID: 177624

Voss / D1203(35234) Nordhordland 2013-2019

Snø

25.01.2019 kl. 14:03

705 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen registrte ras eller oppsprekking i snødekke. FV92 Stordalsstølen - Hest er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økende vind fra sør sørøst.

ObsID: 177623

Voss / VOSS

Snø

25.01.2019 kl. 11:47

936 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fin gjeng
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Toppen av Øyastølsfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Lyttende studenter:) ved mitt høyre kne skimtes toppen av smeltepakka der vi finner et løsere lag med begynnende kant under 2-3 cm smeltefrys
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Lyttende studenter:) ved mitt høyre kne skimtes toppen av smeltepakka der vi finner et løsere lag med begynnende kant under 2-3 cm smeltefrys

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Laget med løsere snø som gir brudd er lag med nysnø fra 1,5 uke siden. Fokksnøen over er i hovedsak innelåst med vind fra NV. Den er uten særlig spenninger og det er dårlig forplantningsevne i bruddene. Nå blåser det opp med vind fra SØ og det vil dannes ferske flak

Vær

Ikke nedbør -6 °C 2 m/s fra SV ↗ 80% skyer Vinden økte på i 14-tida. Ikke følt på kroppen men observert som snøfokk på toppene

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket har stabilisert seg godt etter noen dager med stille klarvær. Det finnes svakt lag med nedføyka nysnø, med det er liten forplantningsevne. Antatt utbredelse til få bratte heng det vil kunne forplante seg. Har tidligere i uka observert et tynt skarelag med begynnende fastsetter under. Dette må vi følge med på. Det er mye løs snø tilgjengelig for vindtransport. Når vinden øker på vil det dannes ferske skred og utbredelse og forplantningsevne vil øke. Det vil også bli lettere å løse ut. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Mest snø i Ø og S etter vind fra NV. Det er under tregrensa opp i 20 cm ubunden snø. Snøpakka under beståer av gunstig oppbygging av stabil fokksnø, over gammel base av smeltepakka i bunn. Mindre ubunden snø i høyden, ca 10 cm. I Jordalen var det løssnø i alle himmelretninger helt til topps. Det er begynnende kantkorn danning øverst i smeltepakka, her armert av 3 cm smeltefrys skare. Ingen utslag på dette på stabilitetstester, så vi antar ikke dette som et skredproblem per i dag. Må følges med på. Fant også begynnende begerkrystaller ved bakken. I høyden er er det ubunden snø 5-10 cm der vi har vært. Under avblåst til skare, hard fokksnø, mykere fokksnø i leformasjoner.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN11@30cmQ2 God

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 177606

Voss / VOSS

Snø

25.01.2019 kl. 10:36

790 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s fra SV ↗ 80% skyer Stille og fint siste dager. Ingen nedbør siste to døgn

ObsID: 177566

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org