Snøskredvarsel for Voss onsdag 23.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolege vêrforhold i fjellet gjer at fokksnøflaka får tid til stabilisering og skredfaretendensen er synkande. Det er laus snø tilgjengeleg for vinden, truleg også i høgda, så skredproblemet er der vinden har flytta snø siste tida. Der vinden ikkje har tatt er faregraden lågare.
Siste veka kom det mykje snø. Vinden som følgjer med bygenedbøren frå nordvest har lagt opp store mengder fokksnø i leområder mot sør og aust, og samstundes har den blåst ryggar og rabbar fri for snø. Over skoggrensa er snøen vindpakka, og blir gradvis fastare over tid. I lune områder og under skoggrensa er snøen lausare og mjukare. Litt nysnø over regionen mandag.
Det er observasjoner på kantkornvekst rundt skarelag frå tidligare, men det er ikkje godt utvikla og er derfor ikkje rekna som eit aktivt skredproblem.
Ikkje observert skredaktivitet siste døgna.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Høyest temperatur ytterst på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Høyest temperatur ytterst på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

23.01.2019 kl. 13:47

806 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Gikk til brudd ved saga i lag med løsere snø. Ingen forplanting. Begynnende kant over smeltepakka.

Tester

ECTN15@30cmQ3 God

ObsID: 177230

Voss / Voss

Snø

23.01.2019 kl. 13:39

808 moh

KnutH@obskorps (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Knut H

Tester

ECTN24@34cmQ2 God

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s fra N ↓ 25% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng Ø, SØ, S, SV over 800 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fokksnøen begynner å stabilisere seg godt. Ca 30 cm ubunden snø i skogen. Mulig ein kan finne ca 10 cm bunden snø i høyden som kan danne flakskred. Har ikkje sett det, men mulig. På ca 900 moh var det begynt å danne seg eit kantkorn lag over smeltepakka snø nede ved bakken. Mulig det kan vere skredproblem der snødekket er tynt.

ObsID: 177232

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

23.01.2019 kl. 11:55

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabil kalft vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Stabil kaldt vær.

ObsID: 177192

Voss / Vik

Snø

23.01.2019 kl. 11:23

1021 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Gravde ned til den gamle smeltepakka

Tester

ECTN9@10cmQ2 God

ECTN5@5cmQ2 Middels 35cm propagering horisontalt.

Notater

Snøprofil kommer

ObsID: 177179

Voss / Voss

Snø

23.01.2019 kl. 10:59

456 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Gløtt av blå himmel -5 og vindstille.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 60% skyer Lettere skydekke i dag. Gløtt av blå himmel. Vindstille så og si her i skiheisen. Selv på toppene.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Ingen nedbør verken snø eller regn siste døgn. Ingen fersk transport av snø rundt skiheisene. Er vindstille så og si. Så lite endringer i snødekke fra i går tenker jeg. Kan skje noe med kantkorn legre ned i dekke. Men lite temp gradient, se temp profil feks fra meg i går.

ObsID: 177175

Voss / Vik

Snø

23.01.2019 kl. 10:20

970 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Sett mot Ø fra Ygnishamrane. Lite snø tilgjengelig for transport bak Ygnishamrene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sett fra Skjellingavatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nord-enden av Skjellingavatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Vindtransport fra SV
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Vekslende hardt og mykt underlag

Vær

Ikke nedbør -8 °C 8 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Klarnet opp i løpet av formiddagen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 900 moh

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget. Mest snø i skjermede formasjoner og søkk, minst på rygger og formasjoner utsatt for vind. Overflaten består vekselsvis av myk fokksnø (F og 4F) og harde fokksnøflak (1F og P). Der fokksnøen er myk, er den for det meste spenningsløs og det skyter ingen sprekker når man går. Noen steder er fokksnøen så løs at den er tilgjengelig for transport (1-10cm). Der fokksnøen er hard, er den bærende. Noen steder er fokksnøen blåst av, slik at tynt lag med mildværsskare 1-2mm er synlig. På rygger er det flere steder blåst av helt med til tykk/solid skare. eller barmark. Nedover i snøpakken er det flere fokksnølag med ulik hardhet, mellom flere av disse er det lag med løsere snø. Eneste tegn til spenninger vi fant på turen, var i en testskavl mot NV/N nesten nede ved riksvegen, der snøen gikk i brudd ved manglende støtte.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet er nedføyket svakt lag med løs nysnø. Stabilitetstester og testskavl gir ingen bruddforplantning, men brudd oppstår relativt lett. Vi er usikre på hvordan bruddforplantninga vil være i hard fokksnø. Videre stabilisering. Kan bli noe pålagring fra nedbør og vind. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra men bør kanskje være med at vinden har skifta retning til SØ fra og med søndag og at dette har lagt opp fokksnø i V-NV-N i snødekkehistorikken?

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177178

Voss / Kvam

Snø

22.01.2019 kl. 19:12

688 moh

helgebamsen (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra NØ ↙

Skredhendelse

22. jan 19:12 (+01:00) Skavlfall 1 - Små Personutløst Nedføyket svakt lag med nysnø 100 cm høy og 15 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Var svært bevist og klar over skredfaren, men da det var mørkt og snøføyke var det ikkje sikt nok til å kunne ta trygge linjeval til kvar ei tid. Kom til eit bratt parti, og antok då at snøen kom til å skil ut i det eg slapp seg over skavlen, noko det også gjorde. I det eg kjem over skavlen innser eg at eg har tatt feil av storleiken på terrengformasjonen, som er større enn antatt. Følgeleg blir det som ein forventa skulle bli eit handterbart skavlbrot stort nok til å kunne begrave ein person. Mista skia og blir delvis begravd, fann att skia på ein meters djup etter kort tid. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 177087

Voss / D1206(35244) Voss 2014-2019

Snø

22.01.2019 kl. 18:29

739 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177079

Voss / Voss

Snø

22.01.2019 kl. 18:15

1008 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  1000moh. Øst -6,5 ca 7ms fra SØ. Disse kantkorn er veldig småe og er ikke noe skredproblem. Fikk ikke utslag på det på tester. Øverste lag sprakk kun opp rundt ski.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen Kommentar:  Vikafjellet kl 17.08 Går mot lysere tider nå. Været starta med "blind" føre i dag, men ble noe bedre lys for å se terrenget.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekke ut fra rikveien på vikafjellet.

Tester

CTN Gjorde en CT men kun den myke snøen presses nedover, ser ikke på det som noe skikkelig brudd. Så ingen utslag på den stabilitetstest.

Vær

Ikke nedbør -6,5 °C 7 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Fra ca 1000moh nå i ettermiddag. Nede ved veien var det så og si vindstille.

Snødekke

145 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Kom ca 0.5cm nysnø. Var super super lett snøfokk på 1000moh fra Sø nå i seint ettermiddag. Snøen har ulikt hardhet i høyfjellet fra helt løst til mer vindpakket.

Skredfarevurdering

Gikk fra veien til ca 1000moh og gravde en profil i Øst. Rygger og topper var avblåst/skare. Mest snø i østheng. Variert hardhet på øverste snølag, men mye myk snø i lune formasjoner. Finnes snø tilgjengelig for transport, men for lite vind i dag der jeg var til at det ble fraktet noe av betydning.

Faretegn

Ingen faretegn observert Super kort tur. Men øverste lag i øst heng, sprekker kun opp rundt skiene. Ikke skyttende ut fra ski. Later til å ha stabilisert seg i det lille heng jeg var i kveld.

ObsID: 177083

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

22.01.2019 kl. 12:11

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt vindtransportert snø. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt vær og lite vind.

ObsID: 177024

Voss / Voss

Snø

22.01.2019 kl. 10:24

1088 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  På ca 1080moh noe pakket øverste lag. Ingen transport av snø her.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s 100% skyer Fra ca 1080moh. Så og si vindstille, ingen transport av snø. «Blind» føre i høyfjellet.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Vinden har pakket øverste laget noe. Så skal litt til før den flyttes.

ObsID: 177029

Voss / Voss

Snø

21.01.2019 kl. 15:30

1324 moh

Havode (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observerte noen små skiløperutløste flakskred i bratte heng utenfor løypene i Myrkdalen

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte flere drønn i snøen mot toppen av Finnbunuten

ObsID: 176979

Voss / Voss

Snø

21.01.2019 kl. 11:03

811 moh

Ruben@vossvgs (Ukjent)

Tester

ECTN24@40cmQ2 God

ObsID: 176867

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

21.01.2019 kl. 10:41

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt kaldt vær. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt stabilt kaldt vær og lite vind komande døgn .

ObsID: 176832

Voss / Ulvik

Snø

20.01.2019 kl. 13:44

604 moh

JPG (Ukjent)

Vær

-1 °C 0 m/s

Snødekke

55 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Her vindpåvirka, lenger ned heilt laus

ObsID: 176753

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

20.01.2019 kl. 09:50

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kjøligare vær og rolege vindforhold. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt ein del nysnø komande døgn og litt vind.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 176650

Voss / Vik

Snø

20.01.2019 kl. 09:37

979 moh

Jan Helge AA (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jan Helge@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jan Helge@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Avblåst på ryggar og toppar
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Tester

ECTN24@60cmQ2 God

ECTN15@30cmQ3 God

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s fra S ↑ 80% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 0 moh

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I leheng ligg det mjuk innblåst snø som kan transporterast vidare. Fleire sjikt i innblåst snø men det virkar å stabilisere seg relativt raskt. Nokså høge temperaturar i går medan det var vind?

Skredfarevurdering

2 Moderat Innblåst snø ser ut til å stabilisere seg, men mjuke flak som skiløper lett kan påvirke i bratte heng. Varslet faregrad er riktig

Skredhendelse

19. jan 10:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1030 moh og sluttet på 969 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 50 cm høy og 70 m bred bruddkant Brattheng Skjelingane Skred over veg og ned på vatnet. Ca 40 meter av vegen fyllt med snø.

Snøprofil

50 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 60 cm K MF 0 mm/0 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen Skred på veg gikk i lag med lausare nynsø på omlag 60 cm djupne. Stor variasjon i mektigheit av innblåst snø.

ObsID: 176661

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org