Snøskredvarsel for Voss torsdag 10.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Temperaturstigning og regn gir fare for våte løssnøskred i nysnø i lavere områder. Vær varsom i områder med fersk fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperatur og regn i snøen vil utover dagen gi fare for naturlig utløste skred under 1100 moh. Det kan forventes små og noen middels store våte skred. Spesielt utsatt er bratte områder der det fortsatt finnes løs, ubunden snø. Utover dagen vil vindøkning fra SV og ny nedbør gi snøtransport i fjellet og noen ustabile fokksnøflak, fortrinnsvis i leheng mot Ø-N og i formasjoner på tvers av vindretningen. Det ventes at det vil være svake sjikt innad i fokksnøen og det vil i noen heng være mulig for en skiløper å løse ut små og noen middels store skred i den ferske fokksnøen. Fokksnøflak fra mandag og tirsdag i S og Ø ventes gradvis å stabilisere seg og det skal mer til for å løse ut skred her.
Snødekket er generelt tynt og ujevnt fordelt over skoggrensa. Mildvær før helgen har fuktet og stabilisert det gamle snødekket opp til nær 1000 moh og gitt en hard snøoverflate. Over denne ligger 10-20 cm nysnø fra mandag som er ujevnt fordelt i terrenget etter kraftig vind på tirsdag. Det er lite eller ingen snø i lavlandet.
Tirsdag formiddag ble det løst ut et middels stort skred utenfor skianlegget i Myrkdalen.
Onsdag ble det meldt om hard, vindpåvirket snøoverflate mange steder i høyfjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

10.01.2019 kl. 13:30

983 moh

AnneMariaLewis@ObsKorps (****)

Vær

Yr 0 °C 1 m/s 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Fuktig Snøoverflaten begynner å bli litt fuktig og myk nå som temperaturen stiger, observert under 1000m. Det finnes fremdeles områder med ubunden snø. Fokksnøflak under 1000m i S og Ø eksponering har begynt å stabilisere seg så mye at en enkel skikjører ikke klarer å påvirke. Lite snø tilgjengelig for vindtransport under 1000m høyde, dette skyldes også litt yr og temperaturer over nullpunktet. Snøoverflaten varierer fra hardere til mykere i S og Ø eksponering.

ObsID: 174946

Voss / VOSS

Snø

10.01.2019 kl. 12:37

1021 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil på ca 1000. Lite leheng mot S i N-vendt side. Brudd i lag med løsere snø, som beskrevet i varsel. Tydelig lag med begynnende kant under to skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kant under skare på 3mm raster
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 9 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vestvendt avblåst side
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra der profilen er gravd

Tester

ECTN17@15cmQ3 God Til brudd i tynt lag med løsere snø under fokksnø. Brøyt også med mer belastning i kant under skarelag. Også ectn.

Vær

Sludd -1 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Ble kanskje en grad varmere ila turen. Lett sludd, yr, snø miks

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh Fortsatt 0 grader nede i bygda. Men her regner det nå. Foreløpig er grensa for dette skredproblemet lavere enn 1100 som varselet sier.

Snødekke

40 cm totalt 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Helt på grensa til å være skiføre fra skolen i Jordalen. Opp til ca tregrensa ca 15 cm smeltepakke p-fast med 5 cm fuktig-tørr ubunden snø over. Tynt skarelag på toppen. Mye greier som stikker opp av snøen... Fra tregrensa noe mer snø, mye avblåst og oppsamla i søkk og daler. Tynt skarelag øverst hele veien. Fint skiføre, men skulle gjerne hatt litt mer snø:)

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen stabiliserer seg, og skredproblemet har liten utbredelse. Men det vil kanskje være mulig å løse ut skred i heng i høyden der det har danna seg store flak. Er på en 2- Det er mulig vi vil få en situasjon med fare for våte løssnøskred, med regn og pluss, men foreløpig lar det vente på seg. Også ser det ut til å skulle bli kaldere igjen i morgen. Da vil snødekket stabilisere seg ytterligere. Kantkornlaget jeg fant i dag er godt forsegla, mulig det dannes skumle kantlag høyere i snødekket høyere opp. Det må vi følge med på. Varslet faregrad er riktig Flakskredproblematikken finnes lavere enn 1100.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174937

Voss / Krokavatn

Snø

10.01.2019 kl. 09:30

612 moh

HV (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  600moh, bilde tatt mot sør, øverst i snødekket er det skare, med fuktig/våt snø under.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Disse resultatene MÅ tas med en god neve salt(!), og er ikke mer enn jeg som ser litt på hvordan lag er bygget opp, men velger å dele i tilfelle noe skulle være brukende/informativt. I området er det stort sett forblåst, resultatene er hentet fra en liten østlig helning som har samlet snø. Isolerte en blokk og tappet ledd på siden av blokken med en spade. Fikk da et brudd som vist ved dette bildet. Total snødybde 37cm.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Nærbilde av bruddflaten
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Slo litt hardere med spaden på siden av snøblokka, da ble det brudd lengre oppe i snødekket.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Nærbilde av bruddflaten i det øverste bruddet. Etter dette dunket/slo jeg litt mer i blokka med spaden, og da fikk jeg et til brudd, men det var mer ujevnt, og finnes mellom de to bruddene som er avbildet(fant ikke bilde). Igjen, ta alt dette med salt, jeg deler i tilfelle det skulle være noe nyttig informasjon, først og fremst var jeg på tur og ville se litt i lagene for fascinasjonens skyld, og har ikke kompetanse på å gjøre blokktester og snøprofilanalyse i relevant terreng.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt mot øst.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt mot nord, samme område kan sees i det første landskapsbilde i registreringen.
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt mot sør/S-SV og mot Vesoldo. Nokså forblåst

Vær

100% skyer

ObsID: 174951

Voss / VOSS

Snø

09.01.2019 kl. 13:51

1074 moh

oormasen (*)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 1 m/s fra N ↓ 10% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng SØ, S, SV over 700 moh Fokksnøflakene er stort sett små og usammenhengende.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Skare Tørr Stort sett avblåst og hardt/isete. Noen fokksnøflak i enkelte sør- og sørøstvendte heng. Nysnøen fra mandag har bare i begrenset grad endret snøforholdene over tregrensa, da det meste blåste bort i går.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 174763

Voss / VOSS

Snø

09.01.2019 kl. 13:34

941 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  130 cm snø. Opp til saga er det nederst fuktig smelteformer, så tjukt lag med knivharde smelteformer. Over saga fokksnø og nedføyka nysnø. Finnes kun i enkelte lommer og søkk. Avgrensa utbredelse. Store deler av fjellet er avblåst ned til skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Snødekke

Tester

ECTN7@15cmQ2 God Finner skredproblem fra varsel, men fokksnøen ser ut til å være lite potent her.

Faretegn

Rimkrystaller Begynnende overflaterim på fokksnøen.

ObsID: 174761

Voss / VIK

Snø

09.01.2019 kl. 13:13

971 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Varierende snødekke - avblåst til ca 40cm fokksnø i N-NØ vendte leformasjoner, observert under lavinetrening med NRH idag. Dette bilde tatt mot Skjelingahaugen frå vegen.

Snødekke

ObsID: 174757

Voss / VOSS

Snø

09.01.2019 kl. 10:55

1010 moh

Mortenknaps (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Mortenknaps

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra N ↓ 60% skyer Snøfall på ca 15cm mandag, og relativt kraftig vind frå nord natt til tirsdag.

Skredproblem

Tørre flakskred 2 - Middels SØ, S, SV over 800 moh

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig vind frå nord etter snøfall mandag. Vindtransportert snø i lesider.

ObsID: 175225

Voss / VOSS

Snø

09.01.2019 kl. 09:54

974 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Vindtegn. Bilde tatt i retning sørøst.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

ObsID: 174689

Voss / VIK

Snø

09.01.2019 kl. 09:38

985 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Vindtegn i overflata
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Ca 15-20cm fokksnø over skarelag Frå overflata og 4cm ned P hardhet. Deretter 1F ned til skarelag
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Begynne lysne og sprekke opp på himmelen. Bilde tatt mot sør.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s 80% skyer Heilt vindstille.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

ObsID: 174687

Voss / VOSS

Snø

08.01.2019 kl. 13:25

1062 moh

Kaia (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaia
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaia

Skredhendelse

8. jan 12:30 Skredet startet på 1078 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 174600

Voss / VOSS

Snø

08.01.2019 kl. 12:05

1040 moh

Vildehammers (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Vildehammers

Skredhendelse

8. jan 12:15 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SV-vendt Skredet startet på 1040 moh Kantkornet snø over skarelag 20 cm høy og 80 m bred bruddkant Leområder Konkav terrengformasjon med mye fokksnø i le av sterk vind. Utløst av skikjører som kom ovenfra og kjørte uskadd ut fra skredet

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vid transportert snø. Fare for flakskred i leområder.

ObsID: 174631

Voss / VOSS

Snø

08.01.2019 kl. 11:40

1070 moh

AnneMariaLewis@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  AnneMariaLewis@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 18 m/s fra N ↓ 40% skyer

Snødekke

Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Variert snødekke, noen områder hard vindpakket, men også mye mykt å finne. Kraftig snøfokk, generelt lite snø i regionen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 174552

Voss / VOSS

Snø

07.01.2019 kl. 16:10

452 moh

AnneMariaLewis@ObsKorps (****)

Vær

Snø 0 m/s 100% skyer Idag tidlig har temperaturen vært rundt nullpunktet. Snø i ettermiddag, snør fremdeles. Ca 20 cm nysnø frem til kl16

ObsID: 174453

Voss / VIK

Snø

07.01.2019 kl. 13:03

1000 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  125-115 Fokksnø 1F 115-107 Fokksnø P 107-104 Skarelag 104-95 Sukkersnø P 95-93 Skarelag 93-90 P 90-89 Skarelag 89-80 K 80-65 P 65-50 K 50 Skarelag (Ikkje sjekket lenger ned)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Nedføyka hund.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Fokksnø over skare
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Lille blokktest: Total snødybde ved utført testblokk 90cm. Brudd heilt nede i skarelag, 10cm frå underlag (fjell). Slo et par gonger løyst på eine sida og et par gonger hardare før det blei brudd.
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Lille blokktest: Snøen frå overflata på bruddflata ved lille blokktest. Noe fokksnø blanda seg fort inn da det føyka godt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Lag på lag.. Hogg ned spaden i bakkant.
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  ECT 12@15cm
Bilde Av Tester
Bilde 11 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  ECT: Overflata ved bruddet (sukkersnø under skarelag)

Vær

Snø -1,5 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter N, NØ Frykter kantkorn mellom skarelag ca 25-30 cm ned i snødekket, dypere alt etter kor mykje fokksnø som lagt seg over i løpet av dagens snøfall og vindtransport. Usikker på dette da eg ikkje er sikker på om "sukkersnøen" mellom skarelaga er kantkorn. Eventuell framtida utvikling av kantkorn mellom skarelaga er et ? Ikkje sikker på eksposisjon da eg kun sjekket nord-/nordøstvendt side.

Tørre flakskred N, NØ over 0 moh Fokksnø på glatt skarelag etter dagens snøfall og vind frå sør.

Snødekke

125 cm totalt Moderat snøfokk Nysnøgrense på 150 moh Skare Tørr Varierte mellom skare til ca15cm fokksnø i overflata på veg opp fjellsida. Snødde ned til ca 150moh. Sludd/regn lavare.

ObsID: 174481

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org